Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 25320
Mărime: 989.78KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

Capitolul 1 - Gestiunea financiara a intreprinderii - Baza analizei echilibrului financiar

1.1 Obiectul de stiudiu al gestiunii financiare a firmei

1.1.2 Functia financiara a firmei

1.1.3 Sarcinile gestiunii financiare

1.1.4 Mentinerea solvabilitatii intreprinderii

1.2 Continutul gestiunii financiare

1.2.2 Circuitul financiar fundamental

1.3 Prezentarea fimei - Baza determinarii echilibrului financiar

Capitolul 2 - Conceptul de echilibru financiar si indicatorii de exprimare ai acestuia

2.1 Notiunea de echilibru financiar - Baza teoretica

2.2 Echilibrul economic

2.3 Echilibrul financiar

2.3.2 Instrumente si indicatori ai echilibrului financiar

2.3.3 Ratele - mijloc de evidentiere si analiza a echilibrului financiar

2.3.3.2 Ratele de structura

2.3.3.3 Ratele de performanta

2.4 Descrierea studiului dinamic al echilibrului financiar

2.4.2 Fluxurile - note de trezorerie

2.4.3 Tablourile fluxurilor financiare

2.4.4 Capacitatea de autofinantare

Capitolul 3. Studiul echilibrului financiar al firmei ZENTIVA SA.

3.1 Bilantul patrimonial si structural al firmei - Baza studiului echiliobrului financiar

3.2 Studiul indicatorilor echilibrului financiar al firmei

3.2.2 Analiza corelatiei dintre indicatori

3.2.3 Analiza vitezei de rotatie a activelor circulante

3.2.4 Evaluarea echilibrului financiar pe baza de rate

3.3 Analiza ratelor de finantare

3.4 Studiul trezoreriei nete

Capitolul 4. Studiul dinamic al echilibrului financar

4.1 Analiza echilibrului pe baza tabloului de finantare

4.1.2 Tabloul de utilitati si resurse

4.1.3 Tabloul fluxurilor de trezorerie

Extras din document

INTRODUCERE

Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susținerea principiului continuității activității, deci trebuie să fie echilibrată.Pe toată durata de funcționare a unei întreprinderi, aceasta se confruntă cu numeroase probleme de echilibru, probleme ce trebuie rezolvate.

Dacă tratăm întreprinderea ca pe un sistem, și anume un sistem economico - social într-o continuă mișcare și dezvoltare, iar elementele sale componente ca pe niște variabile într-o dinamică continuă, atunci problemele echilibrului se cer a fi integrate în interiorul sistemului în funcție de raționalitatea și eficiența întreprinderii.

Echilibrul economic însoțește viața economico - socială a întreprinderii, având un caracter relativ stabil , fiind temporar . Prin urmare această stare de liniște, armonie, stabilitate între elemente structurale ale întreprinderii nu este o stare veșnică, nu este dată odată pentru totdeauna ci ea are un caracter relativ, temporar implicând stări care se schimbă de la un moment la altul, stări ce decurg unele din altele sub influența anumitor factori de dezechilibru.

Îmbunătățirea și perfecționarea conducerii economice, a activității economico - sociale sunt procese continue, care însoțesc viața întreprinderii în contextul unui șir neîntrerupt de inter-relații ale tendințelor de echilibru cu factorii de dezechilibru.

Acești factori ai dezechilibrului se cer însă a fi cunoscuți și contracarați, încât să nu acționeze spontan, anarhic și imprevizibil, cu efecte de nedorit, evitându-se apariția unor fenomene negative în cadrul întreprinderii, fenomen care afectează echilibrul economic la nivelul întreprinderii, influențând în cele din urmă finalitatea acesteia.

Dacă în urma constatării unei stări de dezechilibru se analizează factorii de dezechilibru care au condus la acea stare și se iau măsurile necesare, acest fapt conduce la depășirea stării de dezechilibru temporar și evidențierea echilibrului dinamic al sistemului (întreprinderii).

În cadrul echilibrului întreprinderii, echilibrul financiar are un rol important dacă avem în vedere cerințele, solicitările întreprinderii și resursele de satisfacere a celor dintâi. Dacă am face o paralelă între întreprindere și o plantă, cum frunza reprezintă laboratorul plantei asigurând toate necesitățile acesteia, tot așa echilibrul financiar asigură resursele, cerințele echilibrului întreprinderii.

Analiza echilibrului financiar trebuie realizată prin prisma cerințelor gestiunii întreprinderii și a raportului dintre datorii și autofinanțare a nevoilor pentru exploatare și investiții în strânsă corelare cu formarea și folosirea fondurilor, resurselor întreprinderii.

Din aceste considerente, o importanță deosebită prezintă structura echilibrului, a raportului în care se află și de aici o anumită calitate a echilibrului financiar al întreprinderii.

Ne referim la necesități și resurse, la încasări și plăți, la elementele componente ale nevoilor de resurse și ale celor ce privesc posibilitățile lor de formare, la ansamblul fondurilor cu structura lor și modul de utilizare (destinația acestora).

Analiza structurii echilibrului financiar este necesară tocmai datorită puterii sale de a releva calitatea echilibrului financiar la un moment dat sau în evoluție. Trebuie făcută diferența între echilibrul static la un moment dat și echilibrul dinamic, caracteristic evoluției, permanentelor schimbări din întreprindere.

În cadrul echilibrului de ansamblu, echilibrul financiar ocupă un rol important, echilibrul financiar reprezentând starea ce se caracterizează printr-un flux permanent de fonduri bănești de natură financiară prin sistem, dar cu păstrarea integrității sistemului.

Echilibrul nu constă într-o simplă egalitate. El încorporează anumite particularități și corelații între elementele sale structurale.Teoria echilibrului este o concepție potrivit căreia în mecanismul procesului dezvoltării este esențială starea de echilibru între obiectul în dezvoltare și mediul ambiant.Această stare de echilibru este caracteristică în relația întreprindere - mediu ambiant dar și în cea echilibru economic general - echilibru financiar.

Echilibrul economic general apare de fiecare dată ca raport între potențialul economic pe de o parte și cerințele de consum productiv, social și individual pe de altă parte.Echilibrul financiar este o parte componentă și formă de manifestare a echilibrului economic general care exprimă egalitatea permanentă și corelația dintre resursele financiare necesare realizării obiectivelor propuse și posibilitățile de constituire a acestor resurse.

Tratarea echilibrului financiar al întreprinderii poate fi făcută atât în cadrul sistemului de ansamblu al întreprinderii cât și în cadrul mecanismului sau subsistemului financiar al întreprinderii.

După cum am mai precizat trebuie făcută o demarcație între echilibrul static și cel dinamic. Echilibrul static redă tabloul corelațiilor și pozițiilor la un moment dat fără a exprima evoluția sau fluxurile în decursul perioadei. El se poate exprima printr-un șir de ecuații privind nevoile și particularitățile, resursele și destinațiile, resursele necesare și posibilitățile de constituire a acestor resurse. Aceste ecuații care dezvăluie aspectul cantitativ al echilibrului permit însă și o interpretare calitativă evidențiind participarea finanțării, autofinanțării și creditării în sistemul echilibrului financiar.

Echilibrul financiar dinamic privește evoluția fluxurilor de echilibrare, reprezentând de fapt comportamentul sistemului la acțiunea factorilor de dezechilibru, respectiv capacitatea de echilibrare în timp a sistemului.

Analiza echilibrului financiar, fie static, fie dinamic trebuie să aibă în vedere ipostazele resurselor și anume: alocate, ocupate, consumate. O asemenea analiză permite relevarea aspectelor calitative ale echilibrului. La o interpretare calitativă contribuie și analiza provenienței resurselor financiare și anume: finanțare, autofinanțare, creditare, a mărimii participării fiecăruia la constituirea unui fond sau a ansamblului de fonduri a întreprinderii.

Bibliografie

E. Țigănescu, Bazele cercetării operaționale, București, Editura ASE , 2000.

George Vintilă, Gestiune financiară a întreprinderii, Cluj-Napoca, Editura Dacia,

1999.

Gheorghe I Ana, Finanțele și politicile financiare ale întrepriderii, București, Editura Economică, 2001.

Gh. Bistriceanu, M.M. Adoichiței, E. Negrea, Finanțele agenților economici, București, Editura Economică, 2001.

Hoantă N., Finanțele firmei, Sibiu, Editura Continent, 2000.

Ilie Vasile, Gestiunea financiară a întreprinderii, Deva, Editura Intelcredo, 2000.

Ion Stancu, Finanțe, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1998.

Levasseure M. Quintart, Finance, Paris, Editura Economică, 1990.

Marian Dumitru, Gestiunea financiară a întreprinderii, Sibiu, Editura Continent, 1999.

Petre Brezeanu, Gestiunea financiară a întreprinderii, București, Editura Sylvi, 2001.

Pântea P., Managementul contabilitâții românești, Deva, Editura Intelcredo, 2002.

Toma M. Alexandru, Finanțele întreprinderii, București, Editura Economică, 1999.

Preview document

Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 1
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 2
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 3
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 4
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 5
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 6
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 7
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 8
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 9
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 10
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 11
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 12
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 13
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 14
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 15
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 16
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 17
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 18
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 19
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 20
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 21
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 22
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 23
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 24
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 25
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 26
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 27
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 28
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 29
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 30
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 31
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 32
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 33
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 34
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 35
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 36
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 37
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 38
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 39
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 40
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 41
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 42
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 43
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 44
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 45
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 46
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 47
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 48
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 49
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 50
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 51
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 52
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 53
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 54
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 55
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 56
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 57
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 58
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 59
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 60
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 61
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 62
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 63
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 64
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 65
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 66
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 67
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 68
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 69
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 70
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 71
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 72
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 73
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 74
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 75
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 76
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 77
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 78
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 79
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 80
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 81
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 82
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 83
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 84
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 85
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 86
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 87
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 88
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 89
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 90
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 91
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 92
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 93
Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Echilibrul financiar, cerinta a gestiunii financiare a firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Prin natura şi implicaţiile ei problema echilibrului financiar şi politicii de autofinanţare optime...

Riscul de Faliment al Întreprinderii

ERIICAPITOLUL 1 1.1. ÎNTREPRINDEREA Întreprinderea, în sens fizic, este o unitate compusă din compartimente ce indeplinesc funcţii specifice...

Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA)

INTRODUCERE Importanța echilibrului financiar în activitatea unei întreprinderi este foarte puternică, deoarece ia în considerare cerințele și...

Analiza Tabloului Soldurilor Intermediare de Gestiune

SOLDURI INTERMEDIARE DE GESTIUNE – MODALITATE DE ANALIZĂ A PERFORMANŢEI ÎNTREPRINDERII Indicatorii utilizaţi în analiza pe baza contului de...

Impactul Ratelor de Finantare asupra Activitatii Intreprinderii - SC Scan Tim SRL

INTRODUCERE Aşa cum se prezintă în zilele noastre, economia este rezultatul unui proces evolutiv şi al dezvoltării schimbului reciproc de...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza Situatiei Financiar-Patrimoniala a SC Nufarul SA

Capitolul .I Introducere 1.1. Prezentare generală la S.C Nufărul S.A. 1.2. Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de...

Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis

CAP. I ASPECTE TEORETICE PRIVIND ACTIVITATEA DE MANAGEMENT I.1 Introducere în teoria managementului Dezvoltarea teoriei managementului este...

Analiza Economico Financiara la SC Global Construct SRL Selimbar

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale

Introducere Funcţionarea întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva...

Calculatia si Cost Final

A planifica, a prevedea necesarul de finantare si sursele de capital posibile de mobilizat, este esential pentru piata unei întreprinderi....

Echilibrul Financiar al Întreprinderii

INTRODUCERE “Cunoaşterea este cea mai democratică sursă de putere” (Alvin Toffler) Întreprinderea, ca sistem economico-social care...

Gestiunea disponibilităților bănești în condiții de inflație

Denumire: S.C. “Meva” S.A.Sediul: România, jud. Mehedinţi, str. Trandafirilor, nr. 17Data înfiinţării: 15.02.1990Forma juridică : S.C. “Meva” S.A....

Practica Limbaje de Programare

1. Cooperativa de Consum Oras Gherla  veriga a sistemului cooperatist din România Cooperatia constituie o forma specifica de organizare a...

Ai nevoie de altceva?