Econometrie

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 2490
Mărime: 438.41KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

1. Aplicatia 1- modelul simplu de regresie

-definirea temei alese

-inregistrarea datelor

-reprezentare grafica-tabelul statisticilor descriptive+interpretare

-estimarea modelului de regresie prin metoda celor mai mici patrate

-interpretarea economica

-testarea seminificatiei parametrilor

-contruirea intervalelor de incredere

-testarea modelului de regresie

-intepretarea raportului de determinare

-testati seminificatia coeficientului liniar de corelatie

-previzionati valoarea variabilei dependente

2. Aplicatia 2 - modelul multiplu de regresie

-definirea temei alese

-inregistrarea datelor

-reprezentare grafica-tabelul statisticilor descriptive+interpretare

-estimarea modelului de regresie prin metoda celor mai mici patrate

-interpretarea economica

-testarea seminificatiei parametrilor

-contruirea intervalelor de incredere

-testarea modelului de regresie

-intepretarea raportului de determinare

-testati ipotezelor

-testarea normalitatii erorilor

-testarea ipotezei de necorelare a erorilor

-testarea ipotezei de homoscedasticitate

-testarea ipotezei privind lipsa multicoliniaritatii

-previzionati valoarea variabilei dependente

3. Aplicatia 3 - serii de timp

-construirea unei serii de timp + date

-analiza descriptiva a seriei de date + grafic

-parametrii unor modele autodegresive pe baza metodei Box-Jenkins

-interpretare economica

4. Anexa

5. Concluzii

Extras din document

Modelul simplu de regresie

1. Cheltuielile publice concretizeaza cea de-a doua faza a functiei de repartitie a finantelor public.Prin cheltuielile publice statul acopera necesitatile publice de bunuri si servicii considerate prioritare intr-o anumita perioada de timp.

Definitie: exprima relatii economico-sociale in forma baneasca, care se manifesta intre stat, pe de o parte, si persoane fizice si juridice pe de alta, cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului, in scopul indeplinirii functiilor acestuia.

CRITERII DE GRUPARE A CHELTUIELILOR PUBLICE

Motivatie: cunoasterea modului in care sunt orientate resursele banesti ale statului spre anumite obiective.

Tipuri de clasificatii:

A. Administrativa.

B. Economica.

c. Functionala

d. Financiara

e. Organizatia Natiunilor Unite (ONU)

A.Clasificatia administrativa

Are la baza criteriul institutiilor prin care se efectueaza aceste cheltuieli: ministere, departamente, agentii guvernamentale, institutii publice autonome, unitati administrativ teritoriale. Utila prin identificarea bneficiarilor, dar nu permite comparatii in timp datorita modificarilor de structura ale institutiilor beneficiare.

B.Clasificatia economica

Dupa natura lor, prin prisma continutului economic al actiunilor de finantat:

- cheltuieli curente (de functionare)

- cheltuieli de capital (de investitii)

- cheltuieli ale serviciilor publice sau administrative

- cheltuieli de transfer.

Clasificația funcțională , care are in vedere structura de activitate: domenii, ramuri, sectoare, zone, regiuni. Această clasificație este favorabilă realizării obiectivelor de politică economică și financiară a statului deoarece permite identificarea unor activități sau spații geografice care sunt cele mai recomandabile pentru stimulare/descurajare prin parghiile fiscală, vamală, a cheltuielilor guvernamentale.

Clasificația financiară are in vedere momentul in care este efectuată cheltuiala și modul in care sunt afectate resursele financiare publice:

- cheltuieli definitive, care se finalizează prin plăți la scadențe certe, astfel incat sting angajarea statului pentru realizarea unui anumit obiectiv; de pildă, plata salariilor angajaților unui spital public sau virarea unei sume in contul unei lucrări de investiție la o primărie;

- cheltuieli temporare, reprezentand operațiuni de trezorerie, reflectate in conturi speciale, vizand rambursarea unor imprumuturi publice sau regularizarea unor avansuri;

- cheltuieli virtuale , reprezentand cheltuieli care se pot declanșa numai condiționat de producerea unui eveniment/risc; de exemplu: garanții de stat (statul va suporta cheltuieli numai in măsura in care cel garantat nu indeplinește anumite clauze/condiții pe care și le-a asumat față de cel față de care statul a garantat); de asemenea, cheltuieli din rezerve (din rezerva bugetară, de exemplu, se acordă ajutor financiar unor zone calamitate).

Clasificația Organizației Națiunilor Unite (ONU) , folosită inclusiv de insituțiile sale specializate, poate fi:

funcțională , identificand cheltuielile după destinația lor:

- servicii publice generale (aparatul și administrația celor trei puteri in stat: legislativ, executiv, jurisdicțional),

- apărare,

- educație,

- sănătate (inclusiv cercetare fundamentală),

- securitate socială și bunăstare (asistență, asigurări, protecție, toate de natură socială),

- acțiuni economice,

- locuințe și servicii comunale,

- recreație, cultură, religie,

- alte cheltuieli;

economică , identificand cheltuielile după implicarea produsului intern brut:

- consum final, formarea brută de capital (investiții in capital fix, creșterea stocurilor materiale, achiziții de terenuri, active necorporale, transferuri de capital).

Cheltuieli curente

Asigura intretinerea si functionarea institutiilor publice, finantarea satisfacerii actiunilor publice, transferarea unor sume de bani anumitor categorii de persoane, onorarea unor angajamente speciale ale statului.Reprezinta un consum definitiv de PIB si trebuie reinnoite anual.Cheltuielile cu curente reprezinta cea mai mare parte a cheltuielilor publice.Cheltuielile de personal reprezintă o componentă importantă a cheltuielilor unei instituții publice, în componența lor fiind incluse.

În cadrul criteriilor economice se întâlnesc mai multe modalitati de grupare a cheltuielilor publice, si anume: duparolul acestora în realizarea procesului reproductiei sociale; dupa natura cheltuielilor; dupa caracterul productiv al muncii; dupa continutul material sau nematerial al cheltuielilor publice.

Dupa rolul pe care cheltuielile publice îl au în înfaptuirea reproductiei sociale, acestea sunt grupate astfel: cheltuieli reale sau negative si cheltuieli economice saupozitive.

Bibliografie

http://ec.europa.eu/eurostat

Preview document

Econometrie - Pagina 1
Econometrie - Pagina 2
Econometrie - Pagina 3
Econometrie - Pagina 4
Econometrie - Pagina 5
Econometrie - Pagina 6
Econometrie - Pagina 7
Econometrie - Pagina 8
Econometrie - Pagina 9
Econometrie - Pagina 10
Econometrie - Pagina 11
Econometrie - Pagina 12
Econometrie - Pagina 13
Econometrie - Pagina 14
Econometrie - Pagina 15
Econometrie - Pagina 16
Econometrie - Pagina 17
Econometrie - Pagina 18
Econometrie - Pagina 19
Econometrie - Pagina 20
Econometrie - Pagina 21
Econometrie - Pagina 22
Econometrie - Pagina 23
Econometrie - Pagina 24
Econometrie - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Econometrie.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia

1.1. Conceptul de cheltuială publică Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, ce se manifestă între stat, pe de o...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza Modelelor Econometrice - Studiu de Caz - Biofarm și Sif2

Capitolul I Prezentarea companiilor ce alcătuiesc portofoliul de acţiuni 1. Biofarm Bucuresti (BIO) Biofarm a luat naştere în urma fuziunii mai...

Analiza Primelor Brute Subscrise din Asigurările de Viață prin Modelare Econometrică

CAPITOLUL I Piaţa asigurărilor de viaţă 1.1. Caracteristici generale ale pieţei asigurărilor Operaţiunile de asigurare realizate pe baze...

Modelarea Econometrică a Comportamentului Consumatorului

INTRODUCERE Modelele econometrice analizează calitatea şi cantitatea proceselor economice şi evoluţia lor. Econometria prin caracterul său general...

Econometrie

1. Obiectivele Econometriei Econometria are ca obiect cunoaşterea mecanismelor de desfăşurare a proceselor economice, descrise de seriile de date...

Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice

INTRODUCERE Studierea mecanismelor şi a politicilor de reglare a cererii şi ofertei de forţa de muncă în perioada de tranziţie la economia de...

Proiect Econometrie - Varianta

Introducere in econometrie Dezvoltarea rapida a econometriei a generat formularea mai multor definitii cu privire la domeniul acestei discipline...

Model Econometric pentru Numarul de Salariati din Economie

1. Introducere – prezentarea variabilelor modelate Numărul salariaţilor din economie (mii pers.) În documentul realizat de Comisia Naţională...

Econometrie

1 Analiza comerțului exterior folosind analiza econometrică 1.1 Culegerea datelor 2 Analiza modelului econometric folosind pachete de programe...

Ai nevoie de altceva?