Eficienta Cheltuielilor Publice pentru Educatie (Invatamant)

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Eficienta Cheltuielilor Publice pentru Educatie (Invatamant).
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Introducere 3
Capitolul 1. Caracterizarea generală a cheltuielilor publice pentru educație 4
1.1Conținutul economic 4
1.2 Locul cheltuielilor publice pentru educație în sistemul cheltuielilor publice 6
1.3 Rolul cheltuielilor publice pentru educație 9
Capitolul 2. Analiza eficienței cheltuielilor publice pentru învățământ 10
2.1 Analiza cost-avantaje (beneficii) 10
2.2 Analiza eficienței cheltuielilor publice pentru învățământ în România 11
Concluzii 13
Bibliografie 14

Extras din document

Introducere

În paginile ce urmează ne propunem să identificăm principalele beneficii pe care le are educația asupra vieții sociale și economice, rolul acesteia în evoluția societății, precum și cheltuielile publice ce se efecutează pentru a ne asigura un sistem de învățământ dezvoltat și prosper.

Am ales această temă, deoarece consider că educația și nivelul de pregătire al indivizilor sunt pilonii pe care se bazează societatea. Impasul în care ne aflăm în urma crizei economice pe care o parcurgem îl vom putea depăși doar dacă vom acorda atenție sistemului de învățământ și pregătirii tinerilor, în concordanță cu nevoile și cerințele pieței.

Lucrarea este structurată pe două capitol. În primul capitol vom analiza conținutul economic al cheltuielilor publice pentru educație, vom identifica locul pe care acestea le ocupă în total cheltuieli, în PIB, precum și în cadrul acțiunilor social-economice din care acestea fac parte și de asemeni rolul pe care îl joacă cheltuielile publice pentru educție.

În cel de-a doilea capitol ne propunem să analizăm eficiența acestor cheltuieli, costurile pe care acestea le presupun, dar și avantajele pe care le generează.

Capitolul 1. Caracterizarea generală a cheltuielilor publice pentru educație

1.1Conținutul economic

Societatea în care trăim evoluează și se dezvoltă din ce în ce mai mult. Odată cu acest fenomen se diversifică și cresc nevoile indivizilor. Unele dintre aceste nevoi pot fi satisfăcute la nivel privat, cum ar fi nevoia de hrană, îmbrăcăminte, însă o altă parte a acestor nevoi pot fi satisfăcute la nivel public, aici putem menționa: educație, apărare națională, ordine internă.

Nevoile cu caracter public constituie una dintre cele mai importante componente ale politicii sociale din cadrul unui stat, de aceea statul alocă resurse financiare cu scopul de a satisface aceste nevoi astfel încât să crescă nivelul de trai al populației.

Cheltuielile publice pentru educație reprezintă una dintre principalele componente ale cheltuielilor social-culturale, acestea deținând un loc fruntaș în cadrul acțiunilor pe care statul le finanțează. Este recunoscut rolul pe care îl are sistemul de învățământ în evoluția și dezvoltarea societății, mai ales în condițiile revoluției științifice, ceea ce duce la nevoia de modernizare și dezvoltare continuă a instituțiilor școlare, precum și la acordarea de resurse financiare din cadrul bugetului de stat pentru a finanța educația.

Între nivelul de dezvoltare al educașiei și progresul economico-social există strânse relații de interdependență, de aceea în majoritatea țărilor, guvernele sunt conștiente de nevoia de îmbunătățire a educației, fapt ce reprezintă o premisă importantă pentru o viitoare prosperitate economică, precum și pentru dezvoltarea nicelului de trai al populației.

Datorită faptului că majoritatea țărilor își doresc să asigure un învățământ public de calitate gratuit sau la prețuri reduse sau chiar să susțină învățământul privat prin acordarea de subvenții, duce la creșterea cheltuielilor publice pentru învățământ atât în țările dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Eficienta Cheltuielilor Publice pentru Educatie (Invatamant).docx

Bibliografie

1. Gheorghe Filip, Finanțe publice, Editura Junimea, Iași, 2010
2. Iulian Văcărel, Finanțe publice, Editura Didactică și pedagogică, 2006
3. Pavel Belean, Lucia Risti, Gabriela Anghelache, Alina Gînguță, Finanțele publice ale României, ediția a III a,Editura Economică, București, 2007
4. Tatiana Moșteanu, Finanțe publice, ediția III, Editura Universitară București, 2008
5. www.insse.ro
6. www.6pentrueducatie.ro
7. www.edu.ro