Eficiența cheltuielilor publice pentru educație (invățământ)

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3047
Mărime: 92.60KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1. Caracterizarea generală a cheltuielilor publice pentru educație 4

1.1Conținutul economic 4

1.2 Locul cheltuielilor publice pentru educație în sistemul cheltuielilor publice 6

1.3 Rolul cheltuielilor publice pentru educație 9

Capitolul 2. Analiza eficienței cheltuielilor publice pentru învățământ 10

2.1 Analiza cost-avantaje (beneficii) 10

2.2 Analiza eficienței cheltuielilor publice pentru învățământ în România 11

Concluzii 13

Bibliografie 14

Extras din document

Introducere

În paginile ce urmează ne propunem să identificăm principalele beneficii pe care le are educația asupra vieții sociale și economice, rolul acesteia în evoluția societății, precum și cheltuielile publice ce se efecutează pentru a ne asigura un sistem de învățământ dezvoltat și prosper.

Am ales această temă, deoarece consider că educația și nivelul de pregătire al indivizilor sunt pilonii pe care se bazează societatea. Impasul în care ne aflăm în urma crizei economice pe care o parcurgem îl vom putea depăși doar dacă vom acorda atenție sistemului de învățământ și pregătirii tinerilor, în concordanță cu nevoile și cerințele pieței.

Lucrarea este structurată pe două capitol. În primul capitol vom analiza conținutul economic al cheltuielilor publice pentru educație, vom identifica locul pe care acestea le ocupă în total cheltuieli, în PIB, precum și în cadrul acțiunilor social-economice din care acestea fac parte și de asemeni rolul pe care îl joacă cheltuielile publice pentru educție.

În cel de-a doilea capitol ne propunem să analizăm eficiența acestor cheltuieli, costurile pe care acestea le presupun, dar și avantajele pe care le generează.

Capitolul 1. Caracterizarea generală a cheltuielilor publice pentru educație

1.1Conținutul economic

Societatea în care trăim evoluează și se dezvoltă din ce în ce mai mult. Odată cu acest fenomen se diversifică și cresc nevoile indivizilor. Unele dintre aceste nevoi pot fi satisfăcute la nivel privat, cum ar fi nevoia de hrană, îmbrăcăminte, însă o altă parte a acestor nevoi pot fi satisfăcute la nivel public, aici putem menționa: educație, apărare națională, ordine internă.

Nevoile cu caracter public constituie una dintre cele mai importante componente ale politicii sociale din cadrul unui stat, de aceea statul alocă resurse financiare cu scopul de a satisface aceste nevoi astfel încât să crescă nivelul de trai al populației.

Cheltuielile publice pentru educație reprezintă una dintre principalele componente ale cheltuielilor social-culturale, acestea deținând un loc fruntaș în cadrul acțiunilor pe care statul le finanțează. Este recunoscut rolul pe care îl are sistemul de învățământ în evoluția și dezvoltarea societății, mai ales în condițiile revoluției științifice, ceea ce duce la nevoia de modernizare și dezvoltare continuă a instituțiilor școlare, precum și la acordarea de resurse financiare din cadrul bugetului de stat pentru a finanța educația.

Între nivelul de dezvoltare al educașiei și progresul economico-social există strânse relații de interdependență, de aceea în majoritatea țărilor, guvernele sunt conștiente de nevoia de îmbunătățire a educației, fapt ce reprezintă o premisă importantă pentru o viitoare prosperitate economică, precum și pentru dezvoltarea nicelului de trai al populației.

Datorită faptului că majoritatea țărilor își doresc să asigure un învățământ public de calitate gratuit sau la prețuri reduse sau chiar să susțină învățământul privat prin acordarea de subvenții, duce la creșterea cheltuielilor publice pentru învățământ atât în țările dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare.

Bibliografie

1. Gheorghe Filip, Finanțe publice, Editura Junimea, Iași, 2010

2. Iulian Văcărel, Finanțe publice, Editura Didactică și pedagogică, 2006

3. Pavel Belean, Lucia Risti, Gabriela Anghelache, Alina Gînguță, Finanțele publice ale României, ediția a III a,Editura Economică, București, 2007

4. Tatiana Moșteanu, Finanțe publice, ediția III, Editura Universitară București, 2008

5. www.insse.ro

6. www.6pentrueducatie.ro

7. www.edu.ro

Preview document

Eficiența cheltuielilor publice pentru educație (invățământ) - Pagina 1
Eficiența cheltuielilor publice pentru educație (invățământ) - Pagina 2
Eficiența cheltuielilor publice pentru educație (invățământ) - Pagina 3
Eficiența cheltuielilor publice pentru educație (invățământ) - Pagina 4
Eficiența cheltuielilor publice pentru educație (invățământ) - Pagina 5
Eficiența cheltuielilor publice pentru educație (invățământ) - Pagina 6
Eficiența cheltuielilor publice pentru educație (invățământ) - Pagina 7
Eficiența cheltuielilor publice pentru educație (invățământ) - Pagina 8
Eficiența cheltuielilor publice pentru educație (invățământ) - Pagina 9
Eficiența cheltuielilor publice pentru educație (invățământ) - Pagina 10
Eficiența cheltuielilor publice pentru educație (invățământ) - Pagina 11
Eficiența cheltuielilor publice pentru educație (invățământ) - Pagina 12
Eficiența cheltuielilor publice pentru educație (invățământ) - Pagina 13
Eficiența cheltuielilor publice pentru educație (invățământ) - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Eficienta Cheltuielilor Publice pentru Educatie (Invatamant).docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Cheltuielilor Publice în România

1. Cheltuielile publice – concept si trasaturi Conceptul de cheltuieli publice este indisolubil legat de conceptul de sector public, care poate fi...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Eficiența Cheltielilor Publice pentru Educație

Capitolul 1 Abordarea teoretică a cheltuielilor publice și eficiența lor 1.1 Semnificația eficienței și cadrul conceptual privind eficiența...

Eficiența Cheltuielilor Publice pentru Educație

Capitolul I. Introducere. Caracterizare generală. Politica socială a fiecărui stat are ca scop asigurarea resurselor financiare publice pentru...

Eficiența Cheltuielilor Publice pentru Educație - Învățământ

Eficienţa cheltuielilor publice pentru educaţie – învăţământ 1. Abordarea teoretică a eficienţei cheltuielilor publice 1.1. Eficienţa...

Orientări Moderne și Tendințe în Finanțarea Educației

INTRODUCERE Cheltuielile pentru educație sunt un factor important de influență a dezvoltării societății. Întrucât educația este temelia fiecărui...

Analiza cheltuielilor naționale pentru apărare

1.INTRODUCERE În fiecare stat există institutii publice chemate să asigure funcționarea în bune condiții a administrației publice, care asigură...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza Cheltuielilor Publice în România

1. Cheltuielile publice – concept si trasaturi Conceptul de cheltuieli publice este indisolubil legat de conceptul de sector public, care poate fi...

Studiu comparativ asupra cheltuielilor în state membre UE

Capitolul 1. Sistemul cheltuielilor publice 1.1. Semnificaţie şi compoziţie Cheltuielile publice sunt un concept financiar al cărui conţinut îl...

Eficiența Cheltuielilor Publice pentru Educație

Eficienţa cheltuielilor publice pentru educaţie (învăţământ) 1. Locul cheltuielilor publice pentru educaţie(învaţământ) Cheltuielile publice...

Alternative de finanțare a educației și implicațiile acestora

1. Evoluții și tendințe în finanțarea învățământului la nivel european și național Sistemul de învățământ din fiecare țară este caracterizat...

Politici Financiare și Monetare Privind Asigurarea Echilibrului Financiar

POLITICI FINANCIARE SI MONETARE PRIVIND ASIGURAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR Politica reprezintă o formă de organizare şi conducere a societaţii...

Impactul cheltuielilor publice pentru educație asupra activității economice

CAPITOLUL 1 NOTIUNEA DE CHELTUIALA PUBLICA SI CRITERII DE CLASIFICARE 1.1 Notiunea de « cheltuiala publica » In cea mai restrictiva abordare a...

Eficiența cheltuielilor publice pentru educație - învățământ

1.1 Conţinutul economic Cheltuielile pentru învăţământ reprezintă prima grupă de cheltuieli cu cea mai mare pondere în bugetul statului....

Eficiența Cheltuielilor Publice pentru Educație - Învățământ

Eficienţa cheltuielilor publice pentru educaţie – învăţământ 1. Abordarea teoretică a eficienţei cheltuielilor publice 1.1. Eficienţa...

Ai nevoie de altceva?