Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL

Proiect
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 15052
Mărime: 243.93KB (arhivat)
Publicat de: Dafina Dascalu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: AURELIAN POPESCU

Cuprins

 1. Introducere
 2. 2. Capitolul I: Analiza diagnostic
 3. 1. Diagnosticul juridic
 4. 2. Diagnosticul comercial
 5. 2.1. Furnizori
 6. 2.2. Piata si principalii cumparatori
 7. 2.3. Firmele concurente
 8. 2.4. Analiza vânzarilor
 9. 3. Diagnosticul operational
 10. 3.1. Analiza tehnologiei de lucru
 11. 3.2. Analiza asigurarii cu materiale si utilitati
 12. 3.3. Analiza aspectelor ecologice
 13. 4. Diagnosticul resurselor umane
 14. 4.1. Analiza organizarii societatii comerciale
 15. 4.2. Analiza fortei de munca
 16. 5. Diagnosticul economico-financiar
 17. 5.1. Analiza principalilor indicatori economici
 18. 5.2. Analiza rezultatelor financiare
 19. 5.3. Analiza bilantului contabil
 20. 5.4. Indicatori de analiza financiara
 21. 5.4.1. Indicatori de lichiditate financiara
 22. 5.4.1.1. Lichiditatea generala
 23. 5.4.1.2. Lichiditatea imediata
 24. 5.4.1.3. Solvabilitatea generala
 25. 5.4.1.4. Rata trezoreriei relative
 26. 5.4.1.5. Rata trezoreriei imediate
 27. 5.4.2. Indicatori de echilibru financiar
 28. 5.4.2.1. Rata autonomiei financiare
 29. 5.4.2.2. Rata de finantare a stocurilor
 30. 5.4.2.3. Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate
 31. 5.4.2.4. Rata datoriilor totale
 32. 5.4.2.5. Rata de rotatie a obligatiilor
 33. 5.4.3. Indicatori de gestiune financiara
 34. 5.4.3.1. Rata de recuperare a creantelor
 35. 5.4.3.2. Rata rotatiei activelor circulante
 36. 5.4.3.3. Rata rotatiei activului total
 37. 5.6. Indicatori ai fondului de rulment
 38. 5.6.1. Fondul de rulment net global
 39. 5.6.2. Necesarul de fond de rulment
 40. Concluzii
 41. 3. Capitolul II: Analiza economico- financiara a proiectului de investitii
 42. I. Analiza economica a proiectului de investitii
 43. II. Analiza financiara a proiectului de investitii
 44. 4. Concluzii
 45. 5. Bibliografie

Extras din proiect

INTRODUCERE

Eficienta economica a investitiilor este o disciplina fundamentala care ofera un spectru larg de metode si tehnici decizionale cu referire la alocarea resurselor investitionale, analiza economica si financiara a proiectelor de investitii, evaluarea patrimoniului societatilor comerciale, fundamentarea unor decizii economico-financiare, etc.

Dupa unii autori, notiunea de „investitii” defineste o categorie financiara complexa. Notiunea de „investitii” este folosita frecvent în practica economica: în macroeconomie, termenul de „investitii” se refera la suplimentari ale disponibilului de active productive, cum ar fi bunurile de capital – echipamente, cladiri, stocuri. Oamenii, în general, considera „investitie” cumpararea unui teren sau a unor titluri de valoare, deci „investitiile” sunt actiunile în care se creeaza capital real.

Dupa economistul Henry Poumont, notiunea de „investitii” are doua sensuri: un sens restrâns, în care „investitiile” reprezinta achizitii de bunuri si echipamente de productie, si un sens larg, în care „investitiile” reprezinta achizitii de bunuri si echipamente si cumparaturi de materii prime si materiale.

În economie, „investitiile” reprezinta totalitatea actelor de transformare a mijloacelor financiare în bunuri cumparate; cheltuieli prezente care au ca urmare obtinerea unor efecte viitoare.

Elementele unei investitii sunt: subiectul, obiectul în care s-a investit, un cost si efectele care vor aparea. „Subiectul” poate fi o persoana fizica sau juridica. Acesta este cel care investeste. „Obiectul” reprezinta bunul în care se investeste. „Costul” reprezinta resursele utilizate pentru investitia respectiva. „Efectele” apar sub forma unor valori datorate investirii si utilizarii bunurilor în care s-a investit.

EVALUAREA PATRIMONIULUI

SOCIETATII COMERCIALE FRUCTO-JUICE S. A. BRASOV

Firma FRUCTO-JUICE produce si îmbuteliaza suc de diverse sortimente, la sticle de plastic de 2 l.

ANALIZA DIAGNOSTIC

1. Diagnosticul juridic

S. C. FRUCTO-JUICE S. A. este o persoana juridica româna, având forma juridica de societate comerciala cu capital pe actiuni. Societatea îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile legilor române si cu statutul propriu.

Principalele prevederi ale statutului sunt:

a) Obiectul de activitate îl constituie servicii de producere si îmbuteliere a sucului de fructe.

b) Actiunile sunt nominative, evidenta actiunilor fiind tinuta într-un registru care se pastreaza la sediul societatii.

c) Dreptul la vot este oferit de actiuni, actiunile conferind posesorilor lor dreptul de vot în Adunarea Generala a Actionarilor.

d) Modificarea capitalului social se poate face în sens crescator sau descrescator pe baza hotarârii Adunarii Generale a Actionarilor în conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.

e) Registrele societatii si evidentele contabile ale acesteia:

Societatea comerciala tine evidenta contabila în lei, în conformitate cu Legea Contabilitatii si Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor. Activitatile desfasurate de catre S. C. FRUCTO-JUICE S. A. în domeniul economico-financiar sunt:

-întocmeste documente justificative pentru orice operatiune ce afecteaza patrimoniul unitatii;

-înregistreaza în contabilitate operatiunile patrimoniale;

-inventariaza patrimoniul anual sau când apar necesitati;

-întocmeste bilantul contabil si contul de profit si pierdere;

-exercita control asupra operatiunilor patrimoniale efectuate;

Preview document

Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 1
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 2
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 3
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 4
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 5
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 6
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 7
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 8
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 9
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 10
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 11
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 12
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 13
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 14
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 15
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 16
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 17
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 18
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 19
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 20
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 21
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 22
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 23
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 24
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 25
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 26
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 27
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 28
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 29
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 30
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 31
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 32
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 33
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 34
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 35
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 36
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 37
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 38
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 39
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 40
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 41
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 42
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 43
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 44
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 45
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 46
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 47
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 48
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 49
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 50
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 51
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 52
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 53
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 54
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 55
Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Eficienta Investitiilor - Studiu de Caz - Analiza Diagnostic la SC Fructo-Juice SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA

Introducere În condiţiile actuale ale instabilitǎţii mediului de afaceri și a sensibilitǎţii pieţelor, fenomen care se manifestǎ printr-o profundǎ...

Evaluarea financiară a întreprinderii SC Aerostar SA

1.1. Prezentare evaluatori 1. Beneficiarul lucrarii: Societatea comerciala AEROSTAR S.A. 2. Echipa de evaluatori : 3. Scopul evaluarii îl...

Evaluarea financiară și mixtă a întreprinderii

CAPITOLUL I SCOPUL EVALUARII Evaluarea companiilor constituie pentru multi finantisti un subiect de disputa si divergente. Metodele considerate...

Proiect de investiții impact developer și contractor SA

INTRODUCERE Lucrarea reprezinta o analiza economico-financiara a companiei “IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.” pe baza situatiilor financiare din...

Proiect la Eficiența Investițiilor

TEMA PROIECTULUI Pentru dezvoltarea si modernizarea unei societati comerciale profilata pe productie de autovehicule a fost elaborat un studiu de...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Studiu de caz la investiții - SC AA Mill SA

1 Date generale 1.1 Denumirea investiţiei “Modernizare Moara de grâu 1.2 Elaborarea Se realizează de către firma SC 2000 SRL în conformitate...

Probleme finanțe rezolvate

1. Firma BUNĂSTAREA POPULARĂ prezintă următorul bilanț: a)Este corespunzătoare structura activelor și a pasivelor firmei? Ce probleme poate ridica...

Ai nevoie de altceva?