Eficienta Investitiilor - Studiu de Caz - Analiza Diagnostic la SC Fructo-Juice SRL

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Eficienta Investitiilor - Studiu de Caz - Analiza Diagnostic la SC Fructo-Juice SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 56 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: AURELIAN POPESCU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Finante, Economie, Alte Domenii

Cuprins

Introducere
2. Capitolul I: Analiza diagnostic
1. Diagnosticul juridic
2. Diagnosticul comercial
2.1. Furnizori
2.2. Piata si principalii cumparatori
2.3. Firmele concurente
2.4. Analiza vânzarilor
3. Diagnosticul operational
3.1. Analiza tehnologiei de lucru
3.2. Analiza asigurarii cu materiale si utilitati
3.3. Analiza aspectelor ecologice
4. Diagnosticul resurselor umane
4.1. Analiza organizarii societatii comerciale
4.2. Analiza fortei de munca
5. Diagnosticul economico-financiar
5.1. Analiza principalilor indicatori economici
5.2. Analiza rezultatelor financiare
5.3. Analiza bilantului contabil
5.4. Indicatori de analiza financiara
5.4.1. Indicatori de lichiditate financiara
5.4.1.1. Lichiditatea generala
5.4.1.2. Lichiditatea imediata
5.4.1.3. Solvabilitatea generala
5.4.1.4. Rata trezoreriei relative
5.4.1.5. Rata trezoreriei imediate
5.4.2. Indicatori de echilibru financiar
5.4.2.1. Rata autonomiei financiare
5.4.2.2. Rata de finantare a stocurilor
5.4.2.3. Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate
5.4.2.4. Rata datoriilor totale
5.4.2.5. Rata de rotatie a obligatiilor
5.4.3. Indicatori de gestiune financiara
5.4.3.1. Rata de recuperare a creantelor
5.4.3.2. Rata rotatiei activelor circulante
5.4.3.3. Rata rotatiei activului total
5.6. Indicatori ai fondului de rulment
5.6.1. Fondul de rulment net global
5.6.2. Necesarul de fond de rulment
Concluzii
3. Capitolul II: Analiza economico- financiara a proiectului de investitii
I. Analiza economica a proiectului de investitii
II. Analiza financiara a proiectului de investitii
4. Concluzii
5. Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Eficienta economica a investitiilor este o disciplina fundamentala care ofera un spectru larg de metode si tehnici decizionale cu referire la alocarea resurselor investitionale, analiza economica si financiara a proiectelor de investitii, evaluarea patrimoniului societatilor comerciale, fundamentarea unor decizii economico-financiare, etc.

Dupa unii autori, notiunea de „investitii” defineste o categorie financiara complexa. Notiunea de „investitii” este folosita frecvent în practica economica: în macroeconomie, termenul de „investitii” se refera la suplimentari ale disponibilului de active productive, cum ar fi bunurile de capital – echipamente, cladiri, stocuri. Oamenii, în general, considera „investitie” cumpararea unui teren sau a unor titluri de valoare, deci „investitiile” sunt actiunile în care se creeaza capital real.

Dupa economistul Henry Poumont, notiunea de „investitii” are doua sensuri: un sens restrâns, în care „investitiile” reprezinta achizitii de bunuri si echipamente de productie, si un sens larg, în care „investitiile” reprezinta achizitii de bunuri si echipamente si cumparaturi de materii prime si materiale.

În economie, „investitiile” reprezinta totalitatea actelor de transformare a mijloacelor financiare în bunuri cumparate; cheltuieli prezente care au ca urmare obtinerea unor efecte viitoare.

Elementele unei investitii sunt: subiectul, obiectul în care s-a investit, un cost si efectele care vor aparea. „Subiectul” poate fi o persoana fizica sau juridica. Acesta este cel care investeste. „Obiectul” reprezinta bunul în care se investeste. „Costul” reprezinta resursele utilizate pentru investitia respectiva. „Efectele” apar sub forma unor valori datorate investirii si utilizarii bunurilor în care s-a investit.

EVALUAREA PATRIMONIULUI

SOCIETATII COMERCIALE FRUCTO-JUICE S. A. BRASOV

Firma FRUCTO-JUICE produce si îmbuteliaza suc de diverse sortimente, la sticle de plastic de 2 l.

ANALIZA DIAGNOSTIC

1. Diagnosticul juridic

S. C. FRUCTO-JUICE S. A. este o persoana juridica româna, având forma juridica de societate comerciala cu capital pe actiuni. Societatea îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile legilor române si cu statutul propriu.

Principalele prevederi ale statutului sunt:

a) Obiectul de activitate îl constituie servicii de producere si îmbuteliere a sucului de fructe.

b) Actiunile sunt nominative, evidenta actiunilor fiind tinuta într-un registru care se pastreaza la sediul societatii.

c) Dreptul la vot este oferit de actiuni, actiunile conferind posesorilor lor dreptul de vot în Adunarea Generala a Actionarilor.

d) Modificarea capitalului social se poate face în sens crescator sau descrescator pe baza hotarârii Adunarii Generale a Actionarilor în conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.

e) Registrele societatii si evidentele contabile ale acesteia:

Societatea comerciala tine evidenta contabila în lei, în conformitate cu Legea Contabilitatii si Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor. Activitatile desfasurate de catre S. C. FRUCTO-JUICE S. A. în domeniul economico-financiar sunt:

-întocmeste documente justificative pentru orice operatiune ce afecteaza patrimoniul unitatii;

-înregistreaza în contabilitate operatiunile patrimoniale;

-inventariaza patrimoniul anual sau când apar necesitati;

-întocmeste bilantul contabil si contul de profit si pierdere;

-exercita control asupra operatiunilor patrimoniale efectuate;

Fisiere in arhiva (1):

  • Eficienta Investitiilor - Studiu de Caz - Analiza Diagnostic la SC Fructo-Juice SRL.doc