Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 25944
Mărime: 592.29KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Diaconu Raluca
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor B-dul. Copou, 11 Iași – 700505 (Romania)

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 3

1.1. Diferitele instituții de credit 3

1.2. Organismele profesionale și organele centrale 4

1.3 Sistemul de control intern În Alpha Bank RomÂnia 6

CAPITOLUL 2. DESCHIDEREA ȘI FUNCȚIONAREA CONTULUI BANCAR 8

2.1. Intrarea în relația client bancă 8

2.2. Convenția de cont a persoanelor fizice 9

2.3. Diferitele tipuri de conturi pentru persoane fizice și firme 9

2.4. Dreptul la cont și dreptul la refuz al deschiderii contului bancar 10

2.5. Diferitele fișiere care trebuie consultate 10

2.6. Procura 13

2.7. Tarif bancar 13

2.8. Popriri și sechestre de cont 13

2.9. Incapacități 13

2.10. Închiderea contului 15

CAPITOLUL 3. GESTIUNEA INSTRUMENTELOR DE PLATĂ 18

3.1. Diferitele instrumente de plată 18

3.2. Incidentele de plată 25

3.3. Contestațiile 26

3.4. Terminalele de plăți electronice (POS) 26

3.5. Vânzarea la distanță 26

3.6. SEPA (Single Euro Payments Area – Zona Unică de Plăți în Euro) 27

CAPITOLUL 4. CREDITUL PENTRU PERSOANE FIZICE 28

4.1. Inițiere în matematica financiară 28

4.2. Creditul de consum 31

4.3. Abordarea și gestiunea riscului 33

4.4. Creditul imobiliar 35

4.5. Diferite moduri de achiziționare 38

4.6. Diferite rate ale dobânzii 40

4.7. Diferintele garanții la rambursarea creditelor 41

4.8. Asigurările împrumuturilor 43

4.9. Tratamentul supraîndatorării 45

CAPITOLUL 5: CREDITUL PENTRU FIRME (IMM-URI) 48

5.1. Creditul de investiții pe termen mediu și lung 48

5.2. Împrumutul pentru înființarea întreprinderii 48

5.3. Leasing-ul 48

5.4. Împrumuturile de exploatare 49

5.5. Finanțarea gestiunii clienților 53

CAPITOLUL 6. RĂSPUNDEREA BĂNCII 55

6.1. Neconformitate 55

6.2. Principalele obligații 56

6.3. Secretul profesional 58

6.4. Lupta în potriva spălării banilor 59

CONCLUZII 61

BIBLIOGRAFIE 62

Extras din document

Introducere

În prezentul proiect ne-am propus să descriem activitatea de practică pe care am susținut-o timp de 8 săptămâni în cadrul sucursalei Alpha Bank România, situata pe Strada Sfântul Lazar, numărul 64-66, zona Palas parter și etaj. Orașul Iași, Județul Iași.

Pentru început, am prezentat un scurt istoric al băncii, precum și locul pe care aceasta îl deține pe piața bancară, din perspectiva cotei de piață și a rețelei de distribuție, element definitoriu pentru a releva dimensiunile acesteia. În 1994, unul dintre cele mai importante grupuri financiare private elene - Alpha Bank Group, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și firmele elene Bauxite AEM Parnassos, Papastratos ABES și Greek Bottling Company (3E), puneau bazele Alpha Bank în România, sub denumirea de Bancă București. Era prima investiție bancară străină într-un mediu economic necristalizat, marcat de evoluții imprevizibile și de momente de declin economic. Pe acest fond, Grupul Alpha Bank venea cu experiență a peste 115 ani de servicii bancare și abilitatea de a gândi strategii noi, capabile să funcționeze chiar și în momente dificile.

La începutul anului 2000, Banca București a fost redenumita Alpha Bank România pentru a sublinia apartenența la Grup, iar în anul 2005 Alpha Bank AE devine acționar majoritar. Prima bancă cu capital străin care a intrat pe piața românească după 1990, Alpha Bank România a avut o contribuție inovatoare la dezvoltarea sectorului financiar privat local prin acțiuni îndrăznețe, cum ar fi: lansarea primului credit ipotecar, deschiderea primei sucursale în afara Bucureștiului sau utilizarea canalelor alterative ca instrument de promovare a produselor și serviciilor băncii. Alpha Bank România deține 12,5% din acțiunile celei de a doua cea mai puternică instituție bancară din Republica Moldova, Victoriabank.

Activele băncii a avut o creștere evolutivă din 2005 până în 2007,după cum urmează în anul 2005: 1,3 miliarde euro, în anul 2006 2,1 miliarde de euro și în septembrie 2007 activele băncii erau de 3,7 miliarde euro având o cotă de piață de 5,8%. Alpha Bank, controlată de Grupul elen Alpha, a încheiat anul 2009 cu un profit de 33,2 milioane de lei și 2.513 angajați. Profitul mediu pe angajat al băncii a fost astfel de 13.216 lei (3.119 euro). Astfel banca majorându-și capitalul social cu 288,37 milioane de lei, de la 670,43 milioane de lei la 958,8 milioane de lei.

Într-un articol intitulat “Top 10 cele mai mari bănci după cota de piață”, publicat pe 6 iulie 2010 pe site-ul www.wall-street.ro, Alpha Bank se situa pe poziția a patra cu o cotă de piață de 6,4%; astfel bancă a urcat o poziție în clasamentul celor mai mari jucători din sistemul bancar românesc. În anul 2011 banca ocupa locul 8 în topul băncilor, cu active de 17 miliarde de lei. Banca oferă o gamă largă de servicii și produse financiar-bancare, atât pentru persoane fizice cât și pentru sectorul corporate, printr-o rețea echilibrată de unități, situate în București și în orașele mari din țară. Astfel doi ani la rând 2010-2011 Alpha Bank câștiga premiul pentru cel mai bun produs bancar – Alpha Tax Protect, acordat de către revista Piața Financiară

În prezent banca dispune de un capital social în valoare de 958.811.443,20 RON, iar structura acționariatului fiind astfel: Alpha Bank AE 99.91838% și Eirini Brintakis 0,08162%.

Deoarece am realizat stagiul de practică într-o bancă, am considerat important să înfățișam Organizarea sistemului bancar, dar și informații utile despre deschiderea și funcționarea unui cont bancar, prilej prin care am descoperit o gamă largă de posibilități pe care Alpha Bank le pune dispoziție clienților săi. în continuarea acestui studiu monografic am prezentat gestiunea instrumentelor de plata, dar și creditarea persoanelor fizice și juridice. Întrucât distincția între persoane fizice și juridice este una bine delimitată. Datorita stagiului de practică am reușit să descoperim și responsabilitatea băncii față de client nu doar ofertele propuse clienților, dar despre toate aceste lucruri vom vorbi în următoarele capitole.

Capitolul 1. Organizarea sistemului bancar românesc

1.1. Diferitele instituții de credit

Sistemul bancar din România este un sistem pe doua nivele, cuprinzând Banca Națională a României și instituțiile de credit., sistem ce a fost introdus în decembrie 1990 odată cu trecerea de la economia de tip centralizat la economia de piață.

Instituțiile de credit sunt entități care desfășoară activități de atragere a depozitelor sau a altor fonduri rambursabile de la public precum și operațiuni de acordare de credite în cont propriu. În categoria de public nu se include statul, autoritățile administrației publice centrale și locale, agențiile guvernamentale, băncile centrale, instituțiile de credit și alte instituții financiare. De asemenea în categoria instituțiilor de credit intră și entitățile care emit mijloace de plată electronice.

Instituțiile de credit care desfășoară activități în România sunt persoane juridice române care aparțin următoarelor categorii:

• bănci;

• organizații cooperatiste de credit;

• bănci de economisire și creditare în domeniul locativ;

• bănci de credit ipotecar;

• instituții emitente de monedă electronică sau sucursale ale unor instituții de credit persoane juridice străine din state terțe sau state membre ale Uniunii Europene.

La baza constituirii și funcționării instituțiilor de credit stau Legea 31/1900 privind societățile comerciale și OG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului . Forma de constituire este aceea a societăților comerciale pe acțiuni, iar funcționarea lor este condiționată de existența unei autorizări în acest sens, autorizație emisă de Banca Națională a României. Astfel, desfășurarea activității instituțiilor de credit în România presupune obținerea unei autorizații de la Banca Națională a României. Pentru obținerea autorizației, entitățile trebuie să îndeplinească o serie de condiții privind capitalurile, acționariatul, conducerea, sediul și respectarea reglementărilor.

Capitalul inițial al instituției de credit nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane de euro . La constituire capitalul social al unei instituții de credit, persoana juridică româna trebuie vărsat integral și în numerar la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia, fără a fi permise aporturile în natură. Acțiunile sau părțile sociale pot fi numai nominative.

Conducerea operativa a unei instituții de credit este asigurată de cel puțin două persoane, care au experiență adecvată în exercitarea responsabilităților specifice activității financiar- bancare. Activitatea instituției de credit trebuie să se desfășoare preponderent pe teritoriul României.

Sediul social sau după caz sediul real al instituției de credit persoana juridică română, trebuie să fie situat pe teritoriul României. Sediul real reprezintă locația în care se situează centrul de conducere și gestiune a activității statutare, în cazul în care nu este același cu sediul social.

Structura acționariatului este un aspect important în obținerea autorizației unei instituții de credit. Banca Națională a României trebuie să fie informată cu privire Ia identitatea acționarilor sau membrilor care dețin direct sau indirect participații calificate la instituțiilor de credit, dar și cu privire la valoarea acestor participații. Scopul băncii centrale este de a se asigura că instituția de credit dezvoltă un management prudent și sănătos.

Bibliografie

1. Căpraru, B., (2010), Activitatea bancară. Sisteme, operațiuni și practici., Ed. C.H. Beck, București;

2. Cocriș, V., Chirleșan, D., (2008), Economie bancară. Repere teoretice și studiu monografic. Ediția a 2-a, revăzută și adăugită, Ed. Universității Al. I. Cuza, Iași;

3. Manea, M.D., Postolache, R., (2009), Credit bancar, Ed. C.H. Beck, București;

4. Moroșan, Gh., (2015), Produse și servicii bancare, Ed. Didactică și Pedagogică, București

5. http://legeaz.net/text-integral/oug-77-1999-masuri-prevenire-incapacitati-plata

6. http://www.arb.ro/sistemul-bancar-din-romania/

7. https://e-statements.alphabank.ro/Terms.aspx

8. www.alphabank.ro

9. www.arb.ro

10. www.bnr.ro

11. www.legea5.ro

12. www.media.imfopedia.ro

Preview document

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 1
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 2
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 3
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 4
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 5
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 6
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 7
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 8
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 9
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 10
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 11
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 12
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 13
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 14
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 15
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 16
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 17
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 18
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 19
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 20
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 21
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 22
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 23
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 24
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 25
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 26
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 27
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 28
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 29
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 30
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 31
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 32
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 33
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 34
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 35
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 36
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 37
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 38
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 39
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 40
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 41
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 42
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 43
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 44
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 45
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 46
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 47
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 48
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 49
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 50
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 51
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 52
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 53
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 54
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 55
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 56
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 57
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 58
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 59
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 60
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 61
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 62
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 63
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 64
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 65
Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Elementele esentiale ale tehnicilor bancare practicate de bancile comerciale romanesti - Sucursala Alpha Bank Iasi.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?