Evaziune Fiscală

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 70931
Mărime: 352.68KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

CAP. I SISTEMUL FISCAL

1.1 ISTORIA SISTEMULUI FISCAL ÎN ROMÂNIA

1.1.1 Sistemul fiscal din România de la începuturi până în anul 1948

1.1.2 Sistemul fiscal din România în perioada comunistă

1.1.3 Sistemul fiscal din România după anul 1990

1.2 CLASIFICAREA SISTEMELOR FISCALE

1.2.1 Clasificările tehnice

1.2.2 Clasificările economice

1.3 EVALUAREA MATERIEI IMPOZABILE

1.3.1 Metode declarative

1.3.2 Metode prezumtive

1.3.3 Metode de evaluare administrativă

CAP. II POLITICA ŞI PRESIUNEA FISCALĂ

2.1 POLITICA FISCALĂ ŞI POLITICA BUGETARĂ

2.2 IMPOZITUL-INSTRUMENT DE POLITICĂ CONJUCTURALĂ

2.2.1 Sensibilitatea impozitului

2.2.2 Incidenţa impozitului

2.2.3 Măsuri direcţionale ale politicii fiscale

2.3 POLITICA FISCALĂ ŞI AGENTUL ECONOMIC

2.4 FISCALITATEA ŞI POLITICA SOCIALĂ

2.5 STABILIREA LIMITEI PRESIUNII FISCALE

2.5.1 Teoria impozitului optim

2.5.2 Rezistenţa la impozite

2.6 PRESIUNEA FISCALĂ ÎN ROMÂNIA

2.6.1 Presiunea fiscală la nivel naţional

2.6.2 Presiunea fiscală la nivelul agentului economic

CAP III EVAZIUNEA FISCALĂ

3.1 CONSIDERAŢII GENERALE

3.2 DEFINIŢIA ŞI CLASIFICAREA EVAZIUNII FISCALE

3.2.1 Cu privire la definiţia evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale

3.2.2 Clasificarea juridică a evaziunii fiscale

3.3 MANIFESTĂRILE FRAUDEI FISCALE

3.3.1 Manifestările sociologice ale evaziunii fiscale

3.3.2 Evaziunea fiscală naţională

3.3.3 Evaziunea fiscală internaţională

3.4 EVAZIUNEA FISCALĂ ÎN ROMÂNIA

3.5 FUNCŢIILE EVAZIUNII FISCALE

3.5.1 Funcţia generală a evaziunii fiscale

3.5.2 Funcţia evaziunii fiscale în România

3.6 INSTRUMENTE DE MĂSURA A EVAZIUNII FISCALE

3.6.1 Metode aproximative

3.6.2 Metode statistice

CAP.IV CONTROLUL FISCAL

4.1 NECESITATEA EXERCITARII CONTROLULUI FISCAL, FORMELE

ŞI METODELE ACESTUIA

4.1.1 Istoricul privind controlul fiscal în România

4.1.2 Locul şi importanţa controlului fiscal

4.1.3 Formele şi metodele controlului fiscal

4.2 ORGANELE DE CONTROL FISCAL ŞI COMPETENŢELE ACESTORA

4.2.1 Organele de control fiscal

4.2.2 Competenţele de control fiscal

4.3 DOCUMENTELE DE CONTROL FISCAL ŞI VALORIFICAREA ACESTORA

4.3.1 Actele de control întocmite de organele fiscale

4.3.2 Măsuri de valorificare a rezultatelor controlului fiscal

CAP.V METODE ŞI TEHNICI DE COMBATERE A EVAZIUNII FISCALE

5.1 PERFECŢIONAREA SISTEMULUI FISCAL

5.2 PERFECŢIONAREA CONTROLULUI FISCAL

5.3 SANCŢIONAREA EVAZIUNII FISCALE

CONCLUZII GENERALE PRIVIND EVAZIUNEA FISCALĂ;

COMBATEREA ŞI PREVENIREA EVAZIUNII FISCALE

ANEXE

BIBIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Dorinţa fiecăruia dintre noi este de a câştiga cât mai mulţi bani în mod cinstit pentru a realiza obiectivele pe care le propunem. Aceasta depinde, însă, de mai mulţi factori cum ar fi: pregătirea profesionala, abilitatea, agilitatea şi uneori norocul. O mare parte din banii câştigaţi sunt preluaţi de către stat sub forma impozitelor şi taxelor fără a se oferi o contraprestaţie directă pentru aceasta, ceea ce face că averea individului sau a agentului economic să se diminueze şi, astfel, să nu mai poată realiza parţial sau în totalitate obiectivele propuse. Cum este foarte greu să se despartă de o parte din veniturile care Ii se cuvin, caută să se sustragă de la plata impozitelor şi taxelor datorate fie folosind imperfecţiunile legii, fie încălcând-o.

Evaziunea fiscală este rezultanta logică a defectelor şi inacvertenţelor unei legislaţii imperfecte şi rău asimilate, a metodelor defectuoase de aplicare, precum şi a neprevederii legiuitorului a cărui fiscalitate excesivă este tot atât de vinovată că şi acei pe care îi provoacă prin aceasta evaziune.

Evaziunea fiscală a devenit un pericol social care afectează economia unui stat, alături de tulburările sociale. Prin trecerea la noul tip de economie, agentului economic român nu i-a fost greu să-şi adapteze comportamentul astfel încât evaziunea fiscală să devină o maniera de lucru. Mai greu a fost pentru guvern, care după aproape cincizeci de ani de civism fiscal, evaziunea fiscală a apărut că un fenomen economico-social care a lovit şi loveşte veniturile statului puternic şi acum după aproximativ 13 ani la fel că la începutul anilor 90.

Deşi, sistemul fiscal din ţară noastră şi contabilitatea naţionala au fost adaptate, într-o mare măsură, fiscalităţii internaţionale, îndeosebi cerinţelor Comunităţii Economice Europene (datorită legăturilor economice cu aceasta, investiţiilor efectuate de agenţii economici din aceste ţări în România şi a dorinţei de aderare a ţării noastre la Uniunea Europeana), fenomenul evaziunii fiscale s-a dezvoltat continuu, îndeosebi la adăpostul legilor.

Inexistenţa specialiştilor în aplicarea corecta a legilor fiscale, în special în rândul funcţionarilor publici, precum şi a accentuării fenomenului de corupţie (specific ţărilor slab dezvoltate sau în tranziţie la economi a de piaţa) au făcut că acest fenomen să ia o amploare fără precedent în ţară noastră. Practic, nu exista agent economic care să eludeze legile fiscale.

Legislaţia privind combaterea evaziunii fiscale este că şi inexistenţa, iar cea în vigoare nu poate fi aplicata de organele competente faptele prevăzute în aceasta fiind greu de dovedit.

Evoluţia şi dinamica fenomenului evazionist, a prejudiciilor înregistrate prin evaziune fiscală demonstrează, pe fondul situaţiei economiei româneşti, că s-au amplificat cazurile de eludare a legilor fiscale, atât în sectorul public, cât şi în domeniul organizării şi funcţionarii sectorului privat.

În aproape toate sectoarele de activitate se constată cazuri de nerespectare a dispoziţiilor privind aplicarea legilor fiscale, reglementarilor vamale şi normelor de comerţ, urmărindu-se sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate statului.

Pe masura adâncirii cooperării economice internaţionale şi a dezvoltării relaţiilor dintre state cu sisteme fiscale diferite şi cu nivel de fiscalitate diferit, evaziunea fiscală nu se manifesta doar ca un fenomen naţional, ci a devenit unul internaţional. Mulţi agenţi economici îşi transferă afacerile către ţări cu fiscalitate redusă, acest fenomen fiind greu de controlat de către guvernanţi.

Pericolele care pot afecta economia datorate unei evaziuni fiscale excesive au fost semnalate şi analizate de mai mulţi specialişti. Acestea se pot manifesta prin:

- privarea bugetului de stat de veniturile stabilite prin lege a fi încasate de la contribuabili;

- inducerea de inechităţi în rândul contribuabililor în legătură cu prelevările suportate de aceştia;

- alterarea mediului economic, social şi politic.

În vederea elaborării acestui material s-au valorificat rezultatele cercetărilor în domeniul evaziunii fiscale (naţionale şi internaţionale) şi controlului fiscal, precum şi experienţa dobândita în activitatea profesionala.

Lucrarea de faţă abordează legăturile complexe dintre sistemul fiscal, politica fiscală, presiunea fiscală şi evaziunea fiscală, comparaţii dintre evaziunea fiscală din România şi Ţările dezvoltate din Europa şi SUA, cauzele care au dus şi duc la creşterea evaziunii fiscale, rolul controlului fiscal şi perfecţionarea acestuia, metodele şi tehnicile de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale.

Lucrarea prezintă o analiză a presiunii fiscale asupra agentului economic şi a populaţiei, a nivelul evaziunii fiscale în funcţie de presiunea fiscală şi de politica fiscală, a metodelor de combatere şi prevenire a evaziunii fiscale şi a concluziilor ce se desprind din aceasta analiză.

CAPITOLUL I

SISTEMUL FISCAL

Sistemul fiscal este definit că totalitatea impozitelor instituite într-un stat care-i procura acestuia o parte covârşitoare din veniturile bugetare, fiecare impozit având o contribuţie specifica şi un rol important în economie.

Sistemul fiscal este în mod normal expresia voinţei politice a unei comunităţi umane organizata pe un teritoriu determinat şi dispunând de o autonomie suficienta pentru a putea, prin intermediul organelor care o reprezintă, să se doteze cu o serie de reguli juridice şi fiscale.

Orice sistem fiscal are următoarele caracteristici:

Exclusivitatea aplicării care presupune faptul că el se aplică într-un teritoriu geografic determinat, fiind unicul colector al resurselor fiscale pentru un buget sau un sistem bugetar.

Autonomia tehnică, adică un sistem fiscal este autonom din punct de vedere tehnic dacă este un sistem fiscal complet, ceea ce înseamnă că acesta conţine toate regulile de aşezare, lichidare şi încasare necesare pentru punerea să în aplicare.

Aceasta autonomie are loc chiar dacă conţinutul unui sistem fiscal dat, a fost elaborat sub influenţa directă sau indirectă a altui sistem fiscal, sau dacă el evoluează în aceeaşi direcţie cu cea din urma.

Dacă un sistem fiscal, prezentând cele două caracteristici de mai sus, a fost elaborat de organele proprii ale teritoriului în care se aplică, se va putea vorbi de autonomie fiscală completă sau de suveranitate fiscală.

Statul suveran din punct de vedere politic şi fiscal poate să exercite o putere fiscală în cadrul teritoriului său. Sistemele fiscale au apărut şi evoluat în funcţie de interesele şi nevoile diferiţilor “stăpâni”, de aceea organizarea fiscului nu a fost agreata încă de la începuturi.

Fiecare stat, din antichitate şi până astăzi, şi-a adoptat propriul lui sistem fiscal, mai mult sau mai puţin perfecţionat, după cum aceasta a cunoscut o mai mare sau mai mică putere economică şi militară. Sunt astfel cunoscute sistemele fiscale ale Chinei, Mesopotamiei, Indiei, Egiptului şi Romei, din antichitate, apărute şi perfecţionate în strânsa legătură cu nevoile războaielor purtate de aceste state pentru expansiuni teritoriale, sau în interior pentru menţinerea ordinii sau frontierelor. Spre exemplu în China sunt cunoscute reformele fiscale din secolul V î.e.n., când s-a creat monopolul de stat asupra sării, fierului şi alcoolului, iar în secolul VII e.n. a fost instituit impozitul pe recoltă.

În Roma antică în materie administrativa a fost creat în anul 6 e.n. bugetul militar (aerarium militare), destinat achitării pensiilor veteranilor, dar şi pentru acoperirea celorlalte cheltuieli militare. O altă noutate o constituie instituirea visteriei imperiale, aceasta centraliza veniturile provinciilor de rang imperial şi impozitul vamal, preluând şi sumele obţinute din confiscări, cele de pe domeniu public, impozite pe vânzări şi eliberări de sclavi.

Preview document

Evaziune Fiscală - Pagina 1
Evaziune Fiscală - Pagina 2
Evaziune Fiscală - Pagina 3
Evaziune Fiscală - Pagina 4
Evaziune Fiscală - Pagina 5
Evaziune Fiscală - Pagina 6
Evaziune Fiscală - Pagina 7
Evaziune Fiscală - Pagina 8
Evaziune Fiscală - Pagina 9
Evaziune Fiscală - Pagina 10
Evaziune Fiscală - Pagina 11
Evaziune Fiscală - Pagina 12
Evaziune Fiscală - Pagina 13
Evaziune Fiscală - Pagina 14
Evaziune Fiscală - Pagina 15
Evaziune Fiscală - Pagina 16
Evaziune Fiscală - Pagina 17
Evaziune Fiscală - Pagina 18
Evaziune Fiscală - Pagina 19
Evaziune Fiscală - Pagina 20
Evaziune Fiscală - Pagina 21
Evaziune Fiscală - Pagina 22
Evaziune Fiscală - Pagina 23
Evaziune Fiscală - Pagina 24
Evaziune Fiscală - Pagina 25
Evaziune Fiscală - Pagina 26
Evaziune Fiscală - Pagina 27
Evaziune Fiscală - Pagina 28
Evaziune Fiscală - Pagina 29
Evaziune Fiscală - Pagina 30
Evaziune Fiscală - Pagina 31
Evaziune Fiscală - Pagina 32
Evaziune Fiscală - Pagina 33
Evaziune Fiscală - Pagina 34
Evaziune Fiscală - Pagina 35
Evaziune Fiscală - Pagina 36
Evaziune Fiscală - Pagina 37
Evaziune Fiscală - Pagina 38
Evaziune Fiscală - Pagina 39
Evaziune Fiscală - Pagina 40
Evaziune Fiscală - Pagina 41
Evaziune Fiscală - Pagina 42
Evaziune Fiscală - Pagina 43
Evaziune Fiscală - Pagina 44
Evaziune Fiscală - Pagina 45
Evaziune Fiscală - Pagina 46
Evaziune Fiscală - Pagina 47
Evaziune Fiscală - Pagina 48
Evaziune Fiscală - Pagina 49
Evaziune Fiscală - Pagina 50
Evaziune Fiscală - Pagina 51
Evaziune Fiscală - Pagina 52
Evaziune Fiscală - Pagina 53
Evaziune Fiscală - Pagina 54
Evaziune Fiscală - Pagina 55
Evaziune Fiscală - Pagina 56
Evaziune Fiscală - Pagina 57
Evaziune Fiscală - Pagina 58
Evaziune Fiscală - Pagina 59
Evaziune Fiscală - Pagina 60
Evaziune Fiscală - Pagina 61
Evaziune Fiscală - Pagina 62
Evaziune Fiscală - Pagina 63
Evaziune Fiscală - Pagina 64
Evaziune Fiscală - Pagina 65
Evaziune Fiscală - Pagina 66
Evaziune Fiscală - Pagina 67
Evaziune Fiscală - Pagina 68
Evaziune Fiscală - Pagina 69
Evaziune Fiscală - Pagina 70
Evaziune Fiscală - Pagina 71
Evaziune Fiscală - Pagina 72
Evaziune Fiscală - Pagina 73
Evaziune Fiscală - Pagina 74
Evaziune Fiscală - Pagina 75
Evaziune Fiscală - Pagina 76
Evaziune Fiscală - Pagina 77
Evaziune Fiscală - Pagina 78
Evaziune Fiscală - Pagina 79
Evaziune Fiscală - Pagina 80
Evaziune Fiscală - Pagina 81
Evaziune Fiscală - Pagina 82
Evaziune Fiscală - Pagina 83
Evaziune Fiscală - Pagina 84
Evaziune Fiscală - Pagina 85
Evaziune Fiscală - Pagina 86
Evaziune Fiscală - Pagina 87
Evaziune Fiscală - Pagina 88
Evaziune Fiscală - Pagina 89
Evaziune Fiscală - Pagina 90
Evaziune Fiscală - Pagina 91
Evaziune Fiscală - Pagina 92
Evaziune Fiscală - Pagina 93
Evaziune Fiscală - Pagina 94
Evaziune Fiscală - Pagina 95
Evaziune Fiscală - Pagina 96
Evaziune Fiscală - Pagina 97
Evaziune Fiscală - Pagina 98
Evaziune Fiscală - Pagina 99
Evaziune Fiscală - Pagina 100
Evaziune Fiscală - Pagina 101
Evaziune Fiscală - Pagina 102
Evaziune Fiscală - Pagina 103
Evaziune Fiscală - Pagina 104
Evaziune Fiscală - Pagina 105
Evaziune Fiscală - Pagina 106
Evaziune Fiscală - Pagina 107
Evaziune Fiscală - Pagina 108
Evaziune Fiscală - Pagina 109
Evaziune Fiscală - Pagina 110
Evaziune Fiscală - Pagina 111
Evaziune Fiscală - Pagina 112
Evaziune Fiscală - Pagina 113
Evaziune Fiscală - Pagina 114
Evaziune Fiscală - Pagina 115
Evaziune Fiscală - Pagina 116
Evaziune Fiscală - Pagina 117
Evaziune Fiscală - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • Evaziune Fiscala.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România

INTRODUCERE În ultimii ani, politica fiscală din România nu a reuşit să evite deficitele excesive – deşi a existat această intenţie – şi nu a...

Posibilități de Contracarare a Evaziunii Fiscale

Capitolul 1 : EVAZIUNEA FISCALĂ 1.1 Noţiune Încă de la începutul secolului, juriştii romani au fost preocupaţi de definirea evaziunii fiscale, în...

Evaziune Fiscală

Abstract Din toate timpurile, cetăţenii contribuabili au încercat să-şi protejeze o parte a venitului, apelând astfel la mijloace legale sau nu,...

Evaziunea Fiscală

Capitolul 1: Fenomenul de evaziune fiscală 1.1. Conceptul de evaziune fiscală “Evaziunea fiscală este un abandon de la moraliatat şi ea este de...

Posibilități de Contracarare a Evaziunii Fiscale

Capitolul 1. Evaziunea fiscală 1.1.Definiție și caracteristici ale evaziunii fiscale Conform legii nr 87/1994, republicată, cu modificarile...

Cauzele Evaziunii Fiscale

Srot De Nuca Evaziunea fiscală reprezintă un fenomen economic şi social complex, căruia i-au fost dedicate o serie întreagă de studii. Evaziunea...

Evaziune Fiscală

Capitolul 1: TERMENUL DE EVAZIUNE FISCAL+ În lipsa altor mijloace de finantare si de sustinere a statului, fiscalitatea, desi inoportuna pentru...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Evaziunea Fiscală între Teorie și Realitate

Dimensiunea economiei subterane nu poate fi masurata cu precizie, cifrele variind de la o sursa la alta, dar totusi efectele se fac din plin...

Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale

1. PRESIUNEA FISCALĂ – INSTRUMENT AL POLITICII FISCALE 1.1. PRESIUNEA FISCALĂ Noţiunea de presiune fiscală trebuie studiată în corelaţie cu...

Evaziune fiscală internațională

Introducere Globalizarea economiei mondiale, precum şi breşele create în sistemul fiscal internaţional şi rafinarea strategiilor financiare au...

Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului

Introducere " Evaziunea fiscală a fost întotdeauna activă şi ingenioasă pentru motivul ca Fiscul, lovind indivizii în averea lor, îi atinge în cel...

Studiu privind metodele de evaziune fiscală depistate în județul

CAPITOLUL I EVAZIUNEA ŞI FRAUDA FISCALĂ 1.1 Conceptul de evaziune şi fraudă fiscală. Evoluţie. Tendinţe. Evaziunea şi frauda fiscală exista încă...

Controlul financiar de stat și combaterea evaziunii fiscale

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme de natură economică şi financiară, care mai de care mai serioase. Dintre...

Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale

I Conceptul de evaziune fiscală 1. Noţiunea de evaziune fiscală Evaziunea fiscală reprezintă la momentul prezent un fenomen economic dar şi...

Evaziunea fiscală

1. Aspecte teoretice privind evaziunea fiscală. „Evaziunea fiscală a apărut o dată cu statul şi va dispărea o dată cu statul” Vasile Bârlea...

Ai nevoie de altceva?