Evolutia Creditului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Evolutia Creditului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

Evoluția creditului de consum in perioada 2009-2014

Diversitatea formelor sub care se manifestă creditul în economie a impus utilizarea mai multor criterii semnificative de clasificare , în funcție de care se disting următoarele:

-după natura economica și participanții la relația de creditare;după natura debitorului;

-după scopul acordarii creditului;

-după natura garanţiilor;

-după întinderea dreptului creditorului;

-după modul de stingere a obligaţiilor de plată;

-după termenul la care trebuie rambursat creditul;

-după calitatea creditelor.

Creditul de consum face parte din prima categorie adica natura economica și participanții la relația de creditare.

CARACTERIDTICILD ESENȚIALE ALE CREDITULUI

In zilele noastre s-au produs schimbări în destinaţia creditului in sensul ca a sporit ponderea celor speculative și a celor destinate satisfacerii nevoilor statului.Se produc modificări frecvente ale nivelului dobanzilor cu scopul de a favoriza sau limita dimensiunile creditului.

Se remarcă sporirea creditului bancar in detrimentul celui comercial.

Prin scontarea efectelor de comerţ se realizează împletirea creditului comercial cu cel bancar.

METODOLOGIA DE CREDITARE

Metodologia de creditare presupune mai multe etape şi reprezinta concretizarea elementelor esenţiale ale activitatii de creditare.

Etapa preliminară presupune o informare-documentare reciprocă, bancă-client în vederea identificării necesara de fonduri a condițiilor de obținere a creditului, de rambursare, de cost. Se presupune că e etapa „primei impresii .

Etapa depunerii dosarului presupune o informare-documenyare reciprocă, bancă-client în vederea identificării necesarului de fonduri, a condițiilor de obținere a creditului de rambursare, de cost.

Etapa depunerii dosarului cuprinde prezentarea a doua tipuri de documente:

-unele de ordin juridic

-altele de natura e economica.

Etapa analizei documentatiei depuse -evaluarea cererii de creditare presupune validarea planului de rambursare a împrumutului. Scopul băncii este sa obțină profit și sa replaseze sumele restituite ,sa accelereze viteza de rotație a banilor.

Etapa determinării indicatorilor de apreciere

-principala menire a acestor indicatori este sa reflecte evoluția unei entități de - a lungul timpului.Exista indicatori ,,statici" și indicatori,,dinamici"

Etapa aprobării creditului

-în funcție de nivelul de competenta,deciziile privindacordarea creditului revin unităților operative sau centralei băncii. În cadrul centralei unei bănci decizia poate fi luată la nivelul Comitetului de risc și credite ,al Comitetului de Direcție sau al Consiliului de Administrație, în cazul unor credite de valori mari.

Etapa constituirii garanțiilor

-orice decizie privind creditarea unui client trebuie sa ia în considerare capacitatea prezenta și viitoare de a rambursa creditul din surse proprie O alta categorie de garanții o mai constituie dreptul de gaj general,dobândit automat de creditor,în momentul acordării împrumutului. .În practica se mai întâlnesc și garanții asumate de terțe persoane,în numele debitorului,prin care acestea preiau și obligația principala în cazul neexecutarea contractului de credit .

Contractele de garanție conferă băncii un grad mai mare de siguranță, diminuând riscul asumat de banca la acordarea creditelor.

Etapa încheierii contractului

-este etapa finala,pe baza căreia firma va primi împrumutul. Contractul va fi semnat de persoanele autorizate,atât din banca,cât și din partea societății.

În contractul de credit sunt stipulate condițiile în care a fost aprobat împrumutul, obligațiile și drepturile părților și garanțiile materiale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evolutia Creditului.docx

Bibliografie

1. www.bankingnews.ro
2. http://www.bnm.md

Alte informatii

UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI Facultatea de Stiinte Economice MANAGEMENT FINANCIAR