Evoluția Datoriei Publice în România

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 20503
Mărime: 213.83KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I DATORIA PUBLICĂ 4

1.1 Concept privind datoria publică şi formele de manifestare a acesteia 4

1.2 Datoria publică internă 9

1.3 Datoria publică externă 15

1.4. Instrumentele datoriei publice 28

1.5. Tehnici de stingere a datoriei publice 30

1.6. Resurse afectate datoriei publice 31

1.7. Cauzele existenţei datoriei publice în România 32

CAPITOLUL II INDICATORI DE ANALIZA A DATORIEI PUBLICE 35

2.1. Indicatorii de apreciere a datoriei externe 35

2.2. Indicatori privind gradul de îndatorare publică 37

2.3. Indicatori de comensurare a gradului de îndatorare a statului 41

2.4. Utilizarea indicatorilor de evaluare în calcul plafonului anual de îndatorare

publică externă. Aplicaţie practică - anul 2007 42

CAPITOLUL III EVOLUŢIA DATORIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA 47

CONCLUZII 71

BIBLIOGRAFIE 79

Extras din document

CAPITOLUL I

DATORIA PUBLICĂ

1.1 Concept privind datoria publică şi formele de manifestare a acesteia

Finanţarea cheltuielilor publice, trebuie explicat clar şi concis sensul tuturor conceptelor vizate de acest proces.

Finanţarea cheltuielilor publice, ca expresie a nevoilor societăţii, se realizează prin intermediul:

• Resurselor financiare publice prelevate de la contribuabili şi evidenţiate în bugetul general consolidate, pe componentele sale;

• Fondurilor externe nerambursabile

• Împrumuturilor interne şi externe, garantate direct sau indirect de către autorităţile administraţiei publice, atât centrale cât şi locale.

Totalitatea obligaţiilor financiare directe şi indirecte asumate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale faţă de piaţa internă şi/sau externă de capital evidenţiază datoria publică.

Obligaţiile financiare directe sunt rezultatul contractării directe de către autorităţile publice centrale şi locale a împrumuturilor de la diverşi creditori, persoane fizice şi juridice rezidente sau nerezidente în ţara debitoare. Spre deosebire de acestea, obligaţiile financiare indirecte sunt generate de acordarea de garanţii de către autorităţile publice centrale şi locale la împrumuturile contractate de pe piaţa internă/sau externă de capital de către autorităţi şi instituţii publice, persoane juridice a căror activitate este de interes naţional sau local. Distincţia între obligaţiile financiare ale autorităţilor publice centrale şi locale este:

• datorie publica guvernamentală, ce exprimă totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale statului, la un moment dat, provenind din împrumuturile contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în numele României, de pe pieţele financiare.

• datorie publică locală, ce evidenţiază totalitatea obligaţiilor financiare externe şi externe ale autorităţilor administraţiei publice locale, la un moment dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pieţele financiare.

Obligaţiile financiare sunt rezultatul contractării de împrumuturi de pe:

• piaţa internă, de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, ce formează datoria publică internă, pe componentele sale guvernamentală şi locală;

• piaţa externă, de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, ce exprimă datoria publică externă, pe componentele sale guvernamentală şi locală.

Deci datoria publică guvernamentală este formată din doua componente, respectiv datoria publică guvernamentală internă şi datoria publică guvernamentală externă iar datoria publică locală este formată din datoria publică locală internă şi din datoria publică locală externă.

De asemenea, mai putem clasifica datoria publica în funcţie de:

- termen, caz în care distingem:

o datorie publică pe termen scurt, respectiv sub un an, numită şi datorie flotantă;

o datorie publică pe termen mediu, respectiv între 1-5 ani, numită şi datorie consolidată;

o datorie publica pe termen lung, respectiv peste cinci ani, ce face parte din categoria datorie consolidate.

- calitatea creditorilor, caz în care putem vorbi despre:

o datorie publică brută, fiind dată de valoarea totală a împrumuturilor, indiferent unde sunt plasate acestea;

o datorie publică netă, în care nu intră valoarea împrumuturilor plasate la instituţiile statului.

- Natura obligaţiilor asumate, caz în care avem:

o Datorie publică efectivă, ce evidenţiază totalitatea obligaţiilor financiare asumate direct de către stat de pe pieţele interne şi externe de capital;

Datorie publică garantată, respective totalitatea obligaţiilor financiare garantate de către stat şi ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi agenţii economici.

Datoria publică reprezintă valoarea totală a angajamentelor statului, inclusiv cheltuielile generate de acestea.

Schematic, datoria publică totală se prezintă ca în figura 1.

Preview document

Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 1
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 2
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 3
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 4
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 5
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 6
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 7
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 8
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 9
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 10
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 11
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 12
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 13
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 14
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 15
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 16
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 17
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 18
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 19
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 20
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 21
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 22
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 23
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 24
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 25
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 26
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 27
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 28
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 29
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 30
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 31
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 32
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 33
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 34
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 35
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 36
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 37
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 38
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 39
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 40
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 41
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 42
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 43
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 44
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 45
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 46
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 47
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 48
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 49
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 50
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 51
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 52
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 53
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 54
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 55
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 56
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 57
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 58
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 59
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 60
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 61
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 62
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 63
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 64
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 65
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 66
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 67
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 68
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 69
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 70
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 71
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 72
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 73
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 74
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 75
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 76
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 77
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 78
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 79
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 80
Evoluția Datoriei Publice în România - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • continut bun.doc
  • coperta.doc
  • cuprins.doc
  • pagina anterioara copertei.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Datoriei Publice

SECŢIUNEA I: CONŢINUTUL ÎMPRUMUTULUI: DEOSEBIREA DINTRE ÎMPRUMUTUL PUBLIC ŞI ÎMPRUMUTUL PRIVAT, IMPOZITE Împrumutul reprezintă o posibilitate de a...

Împrumuturile publice și datoria publică a României

Cap.1. IMPRUMUTURILE PUBLICE 1.1. Consideratii generale Pe masura evolutiei lor si sub constrangerea a numeroase necesitati economico-sociale,...

Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia

Capitolul 1 Concept. Structură.Trăsaturi 1.1Abordări conceptuale privind noţiunea de datorie publică “Datoria publică semnifică totalitatea...

Studiu Comparativ Privind Datoria Publică în Țările Uniunii Europene

Capitolul 1. Noţiuni introductive privind datoria publică Datoria publică reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale...

Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia

Cap 1. Noţiuni generale privind datoria publică 1.1. Conceptul de datorie publică În accepţiune mai largă noţiunea de datorie publică semnifică...

Analiza Sustenabilitatii Datoriei Publice

1.Introducere La nivel internaţional, creşterea gradului de îndatorare a ţărilor a condus la necesitatea studierii nivelului sustenabil al...

Evoluția datoriei publice în România și cauze ale acesteia

Capitolul I Datoria publică 1.1. Abordări conceptuale privind noțiunea de datorie publică Datoria publică reprezintă o problemă gravă de...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia

Capitolul 1 Concept. Structură.Trăsaturi 1.1Abordări conceptuale privind noţiunea de datorie publică “Datoria publică semnifică totalitatea...

Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia

Cap 1. Noţiuni generale privind datoria publică 1.1. Conceptul de datorie publică În accepţiune mai largă noţiunea de datorie publică semnifică...

Noțiuni Generale Privind Datoria Publică

I. Noţiuni generale privind datoria publică 1.1 Conceptul de datorie publică În economia unei ţării poate exista situaţia când resursele naturale...

Tendința în evoluția datoriei publice a României după anul 1989

INTRODUCERE O caracteristică a bugetelor publice actuale din multe țări ale lumii, care s-a repetat, o constituie întocmirea și încheierea...

Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia

Cap.I. Datoria publică:concept şi cauze I.1. Conţinutul datorie publice Nevoile financiare ale statului se dovedesc a avea caracter permanent....

Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia

Cap.1 Caracteristici generale a notiunii de datorie publica Finantarea cheltuielilor publice , trebuie explicat clar si concis sensul tuturor...

Evoluția datoriei publice în România și cauze ale acesteia

Capitolul I Datoria publică 1.1. Abordări conceptuale privind noțiunea de datorie publică Datoria publică reprezintă o problemă gravă de...

Evoluția datoriei publice și a serviciului datoriei publice în România

1.PREZENTAREA GENERALA A DATORIEI PUBLICE SI A SERVICIULUI DATORIEI PUBLICE Datoria publica reprezinta totalitatea obligatiilor financiare interne...

Ai nevoie de altceva?