Evolutia indicatorilor din bilantul contabil al unei banci - Banca Votorantim

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Evolutia indicatorilor din bilantul contabil al unei banci - Banca Votorantim.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Capitolul 1. Istoricul Băncii Votorantim 2
Capitolul 2. Bilanţul contabil şi calculul principalilor indicatori de performanţă 3
2.1 Bilanţul contabil al băncii Votorantim 4
2.2 Calculul şi evoluţia principalilor indicatori financiari 6
2.2.1 Rata rentabilităţii financiare 6
2.2.2 Rata rentabilităţii economice 8
2.2.3. Efectul de pârghie 9
2.2.4 Rata profitului 11
2.2.5. Gradul de utilizare al activelor 12
Capitolul 3. Analiza comparativă a principalilor indicatori de performanţă la nivelul Băncii Votorantim şi la nivelul sistemului bancar din Brazilia 13
3.1 Evoluţia ratei rentabilităţii financiare 13
3.2 Evoluţia ratei profitului 14
3.3 Evoluţia efectului de pârghie 15
3.4 Evoluţia rentabilităţii economice 15
Bibliografie 17

Extras din document

Capitolul 1. Istoricul Băncii Votorantim

Banca Votorantim este în prezent a treia bancă privată din Brazilia, cu o structură solidă a acţionariatului, din care fac parte Grupul Votorantim, unul dintre cele mai structuri private din domeniul bancar din America Latină şi Banco do Brasil, cea mai importantă şi mai mare dintre instituţiile financiare braziliene. Sediul băncii este situat la Sao Paulo, aceasta având sucursale în aproximativ toate oraşele importante din Brazilia.

Banca Votorantim a fost înfiinţată în anul 1988, având în obiectul de activitate operaţiuni cu valori mobiliare, iar începând cu anul 1991, operaţiunile desfăşurate de bancă s-au diversificat, fiind structurate pe mai multe domenii. Dacă iniţial, obiectivele băncii erau centralizate către operaţiunile de investiţii şi operaţiuni cu instrumente derivate, în ultimii ani se evidenţiază o diversificare a portofoliului băncii. Astfel, sfera de derulare a activităţilor bancare s-a extins în ultima perioadă, unul dintre obiectivele cele mai importante ale băncii fiind acela de creştere a profitului.

Operaţiunile băncii Votorantim sunt orientate cu predilecţie către corporaţii (companii mari cu inportanţă semnificativă, cu venituri anuale de peste 600 milioane USD), către investiţiile în domeniul bancar şi activităţile de brokeraj, către companiile medii (cu venituri anuale cuprinse între 50 şi 400 milioane USD), fiind evidenţiate totodată operaţiunile de asset management. Banca ocupă o poziţie importantă în ceea ce priveşte operaţiunile de creditare oferite marilor compani, datorită portofoliului diversificat (produse structurale, produse şi instrumente financiare derivate utilizate în activitatea de hedging, servicii de investiţii financiare).

Operaţiunile specifice băncii sunt susţinute de un ansamblu consolidat de instituţii care acţionează pe piaţa financiară, având un rol important în managementul riscului, printre aceste instituţii putându-se regăsi BV Financeira, BV Leasing, Votorantim Asset Management etc.

În anul 2009, Banco Votorantim a încheiat un parteneriat strategic cu Banco do Brasil, cea mai importantă instituţie din domeniul financiar bancar din Brazilia, în ceea ce priveşte valoarea activelor, instituţie care a achiziţionat 50% din capitalul băncii şi un procent de 49,9% din voturi. Obiectivul acestui parteneriat pe termen lung este reprezentat de dorinţa de a crea o instituţie financiar-bancară cât mai puternică şi cât mai competitivă pe piaţa din Brazilia, care să fie recunoscută datorită serviciilor de calitate oferite partenerilor şi clienţilor, servicii adaptate la cerinţele şi nevoile acestora.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evolutia indicatorilor din bilantul contabil al unei banci - Banca Votorantim.docx

Bibliografie

1. Cocriş, V., Chirleşan, D., Managementul bancar şi analiza de risc în activitatea de creditare, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013.
2. http://www.bancovotorantim.com.br
3. http://www.bcb.gov.br