Evolutia Structurii Bazei Monetare in Republica Moldova

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Evolutia Structurii Bazei Monetare in Republica Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Introducere.3
1. ESENŢA ŞI INDICATORII DE DINAMICA A BAZEI MONETARE.4
1.1. Esenţa bazei monetare.4
1.2. Indicatorii de dinamică a bazei monetare.4
2. ANALIZA EVOLUŢIEI ȘI PERSPECTIVELE BAZEI MONETARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA.5
2.1.Calcularea indicatorilor de dinamica a bazei monetare. .5
2.2. Tendinţe actuale şi perspectivele în perioadă scurtă a evoluţiei bazei monetare.6
Încheiere. .7
Bibliografie.8
Anexe.9

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Analiza evolutiei structurii bazei monetare, prin determinarea creşterilor absolute şi relative ale bazei monetare, este necesară deoarece ea corespunde cerinţelor de reflectare a caracterului si obiectivelor de politică monetară, adoptată de autoritatea monetară a unei ţări pe o anumita perioadă de timp.

Scopul cercetării. În acest studiu de caz mi-am propus să remarc cum s-au modificat parametrii cantitativi ai agregatului monetar M0 si rezervele bancilor comerciale, ce înglobează întreaga baza monetară din R. Moldova, pe parcursul trimestrului II al anului 2012 şi care au fost cauzele.

Sarcinile referatului. Pe lîngă calculele efectuate pentru a determina creşterile absolute şi relative ale bazei monetare, am identificat factorii ce au cauzat aceste schimbări, şi am presupus care ar putea fi tendinţele de modificare a acesteia pe viitor.

Obiectul investigat. Obiectul investigat în acest studiu de caz este baza monetara în Republica Moldova, şi anume evolutia structurii ei în decursul trimestrului II al a. 2012.

Subiectul cercetări. Baza monetară în Republica Moldova desemnează totalitatea mijloacelor băneşti existente în economia ţării într-o anumită perioadă de timp, active utilizate pentru satisfacerea necesităţilor şi achitarea datoriilor. Stocul de monedă nu este constant, acesta modificîndu-se permanent ca urmare a creării şi distrugerii de monedă, şi astfel cercetarea dinamicii bazei monetare este importantă pentru realizarea obiectivelor politicii monetare şi valutare a statului.

Metodologia cercetării. În procesul de cercetare am utilizat deducţia, pornind de la informaţia generală, teoretică privind baza monetară, structura şi evolutia ei, trecînd ulterior la analiza practică a structurii bazei monetare în R. Moldova pe o perioada stabilită de timp.

Baza informaţională. În partea teoretică am utilizat drept materie primă diverese informaţii găsite în literatura de specialitate, iar calculele şi în genere studiul l-am făcut pe baza datelor statistice privitor la baza monetara in perioada aprilie- iunie 2012 de pe situl www.bnm.md

Structura referatului, destinaţia. Studiul de caz este împărţit în 2 capitole. Primul reflectă aspectele teoretice privitor la conceptul de „baza monetară”, dimensionarea ei şi evolutia ei de la o perioada la alta. Al doilea capitol are un caracter analitic pronunţat, conţinînd calculele efectuate şi analiza lor spre a evidenţia factorii evolutiei structurii bazei monetare în perioada aprilie- iunie 2012 şi tendinţele de modificare ulterioară a acesteia. Acest studiu de caz este destinat viitorilor bancheri, economişti şi simplilor cititori fiindcă materialul este accesibil şi întradevăr interesant.

1. ESENŢA ŞI INDICATORII DE DINAMICA A BAZEI MONETARE

1.1. Esenţa bazei monetare

Baza monetară include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

Baza monetară (BM) se calculează ca suma dintre banii în numerar (N) şi rezervele băncilor comerciale la Banca centrală (R).

BM = N +R (1.2)

Banii in circulaţie. Banii in circulaţie constituie banii in numerar emişi in circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului in casele băncilor şi in casa Băncii Naţionale a Moldovei. Unitatea monetara a Republicii Moldova este leul moldovenesc. Leul moldovenesc este unicul mijloc legal de plata pe teritoriul Republicii Moldova. Un leu se divizeaza in 100 de bani. Banca Nationala are dreptul exclusiv de a emite in circulatie bancnote si monede metalice ca mijloc de plata pe teritoriul Republicii Moldova. Suma totala a bancnotelor si monedelor metalice in circulatie se evidentiaza in contabilitatea Bancii Nationale ca pasiv al acesteia. In pasiv nu se includ bancnotele si monedele metalice aflate in rezerva de numerar. Banii în numerar se utilizează pentru circulaţia mărfurilor şi serviciilor, pentru decontările nelegate nemijlocit de circulaţia mărfurilor şi serviciilor etc.

Rezervele bancare. În baza art.17 din Legea cu privire la BNM, nr.548-XIII din 21 iulie 1995, Banca Naţională a Moldovei stabileşte băncilor cerinţe de menţinere a rezervelor obligatorii. Rezervele obligatorii (RO) reprezintă nivelul minim al rezervelor pe care o bancă autorizată trebuie să le deţină la BNM. RO se utilizează în scopul schimbării cererii banilor de rezervă pe scurtă durată şi respective a ratei de dobîndă pe termen scurt.

Banca Naţională a Moldovei plateşte dobîndă la cota din rezervele obligatorii ce depăşeşte 5 la sută din pasivele în baza cărora se calculează aceste rezerve. Plata pentru rezervele obligatorii se efectuează lunar, după data de 15 a lunii în curs, pentru luna calendaristică precedentă. Rezervele obligatorii în lei moldoveneşti şi în valută straină se remunerează la rate distincte, aplicînd pentru rezervele în lei rata la depozitele overnight din coridorul ratelor BNM, iar pentru rezervele obligatorii în valută straină - rata medie la depozitele la vedere cu dobîndă atrase de sistemul bancar în VLC, calculată lunar de Banca Naţională a Moldovei în baza rapoartelor lunare privind rata medie la depozitele atrase de bănci.Ratele aplicate de către BNM la efectuarea plăţii pentru menţinerea rezervelor obligatorii se stabilesc şi se modifică de catre Consiliul de administraţie al BNM.

1.2. Indicatorii de dinamică a bazei monetare

Indicatorii monetari sunt indicatorii cu ajutorul cărora este posibilă dimensionarea masei monetare, urmărirea evoluţiei şi efectelor ei.

Indicatorii de dinamică caracterizează modificarea parametrilor cantitativi de la o perioadă la alta ai bazei monetare. Indicatorii de dinamică principali sunt creşterea absolută (∆AM) şi creşterea relativă (IAM).

Creşterea absolută se calculează potrivit formulei 1.2.1.

∆AM = AMi1 – AMi0 (1.2.1)

Creşterea relativă se calculează ţinînd cont de formula 1.2.2.

IAM=(AMi1/AMi0-1)*100% (1.2.2)

unde:

AMi1 – agregatul monetar de genul i la data de referinţă;

AMi0 agregatul monetar de genul i la data de bază;

i – genul agregatului monetar.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evolutia Structurii Bazei Monetare in Republica Moldova.docx

Bibliografie

I. Acte normative
1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei: nr. 548-XIII din 21.07.95. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995, nr. 56-57, p.5-7.
2. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei: nr. 548-XIII din 21.07.95. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova [online]. 1995, nr. 56-57, art. 624 [citat 29 martie 2011]. Disponibil:<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311685>.
II. Lucrări ştiinţifice
3. BASNO, Cezar. Monedă. Credit. Bănci. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., 2003. 230 p.
4. DARDAC, N.Moneda si Credit,modulul 2,Bucuresti:Editura ASE,2002.200 p.
5. Kirițescu, C.,Mica Enciclopedie.-București:Editura Științifică și Enciclopedică,1998.406 p.
III. Surse statistice şi de date
6. Raport anual al Băncii Naționale a Moldovei //www.bnm.md
7. Statistica Băncii Naționale a Moldovei privind agregatele monetare//www.bnm.md
8. Biroul Național de statistică “Comunitate de presă” //www.statistica.md

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA FINANŢE CATEDRA BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ