Finantarea prin Leasing

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Finantarea prin Leasing.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 75 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Hada Teodor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL I :
ASPECTE GENERALE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE LEASING
1.1. EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE LEASING
1.2. DEFINIREA NOŢIUNI DE LEASING
1.2.1 Definiţii ale conceptului de leasing in lume
1.3 CLASIFICARE OPERAŢIUNILOR DE LEASING
CAPITOLUL II. LEASINGUL –SURSĂ DE FINANŢARE
2.1. CONTRACTUL DE LEASING – CADRU CONCEPTUAL
2.1.2. Cadrul juridic al contractului de leasing
2.1.3. Caracteristicile contractului de leasing
2.1.4. Elementele componente ale contractului de leasing
2.1.5. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale
2.2. PARTICIPANŢII LA OPERAŢIUNILE DE LEASING
2.3. MECANISMUL TRANZACŢIEI DE LEASING
2.4. CONDIŢIILE PRIVIND FINANŢAREA ÎN LEASING ŞI ELEMENTELE DE CALCUL A CHIRIEI
2.5. EFICIENŢA OPERAŢIUNILOR DE LEASING
2.6. AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE ÎN LEASING
2.6.1. Avantaje în leasing
2.6.2. Dezavantaje şi riscuri în leasing
2.6.3. Avantajele şi dezavantajele leasingului faţă de creditare
CAPITOLUL III PREZENTAREA PIEŢEI LEASINGULUI DIN ROMÂNIA
3.1 SCURT ISTORIC
3.2. REGLEMENTĂRII PRIVIND OPERAŢIUNILE DE LEASING DIN ROMÂNIA
3.3 PREZENTAREA PIEŢEI LEASINGULUI DIN ROMÂNIA
CAPITOLUL IV.STUDIU DE CAZ PRIVIND FINANŢAREA PRIN LEASING A UNUI PROIECT DE INVESTIŢII
41. PREZENTAREA SOCIETĂŢII DE LEASING
4.2. PREZENTAREA SOLICITANTULUI
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

În ultimul timp marea majoritatea a produselor financiare au fost importate ca denumire de peste hotare. Aşa s-a ,,împrietenit” poporul român şi cu ideea de leasing, venită ca o mană cerească pentru cei care doreau să îşi achiziţioneze un autovehicul şi nu aveau putere financiară să susţină cumpărarea. Firmele de leasing sunt de două feluri: unele independente şi altele susţinute de suport din străinătate sau de către bănci. Ce înseamnă leasing financiar, nimic altceva decât credit, însă societăţile de leasing intermediază pentru client achiziţionarea unui bun. Majoritatea societăţilor de leasing ocupă primele locuri din topurile Camerei de Comerţ

Operaţiunile de leasing au căpătat o importanţă deosebită atât în economia românească, în principal, cât şi în cea mondială, deoarece lipsa de lichidităţi a întreprinderilor mici şi mijlocii necesare dezvoltării şi retehnologizării, a determinat utilizarea acestei forme pe scară largă.

Un motiv pentru care noi, românii apelam la serviciile unei societăţi de leasing este faptul că acestea au oferte pentru finanţare mai flexibile decât băncile. Exemplu cel mai concludent în acest sens este acela al unui client bun al unei bănci. În momentul în care are nevoie de susţinere pe termen scurt, există posibilitatea ca instituţiile financiare să nu ţină cont de colaborarea cu clientul respectiv. O societate de leasing este mai flexibilă la cerinţele clienţilor şi mai apropiată de el.Pentru societăţile de leasing independente singurul inconvenient este obţinerea mai dificilă a resurselor de finanţare în vederea funcţionării la capacitate maximă. Cu acest inconvenient nu se întâlnesc societăţile de leasing afiliate grupurilor financiare şi care implicit au acces mult mai uşor la resursele de finanţatre. De multe ori, în astfel de afaceri se începe de la un om care vine cu ideea de a ajuta clienţii

În orice societate, economiile şi investiţiile au jucat un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât şi la nivelul fiecărei persoane sau agent economic. Desigur, există un ansamblu de factori care influenţează deciziile fiecărei persoane sau agent economic de a renunţa la un câştig sau avantaj prezent (determinat de utilizarea unor fonduri disponibile în prezent) în favoarea unui avantaj viitor (determinat de economisirea sau investirea acestor fonduri, pentru a fi utilizate în viitor), însă procesele de economisire sunt prezente într-o măsură mai mare sau mai mică, pe termene mai lungi sau mai scurte şi moduri foarte variate la nivelul fiecărei persoane, fizice sau juridice. Aceste procese de economisire au însă un rol important şi la nivelul întregii economii naţionale.

Tendinţa actuală în economia românească de a se dezvolta sectorul întreprinderilor-firmelor mici şi mijlocii a făcut ca, oamenii de afaceri români să fie din ce în ce mai interesaţi de acest domeniu.

Prezentarea leasingului, în această lucrare, drept o tehnică de finanţare, ce vizează în primul rând întreprinderile care urmăresc lărgirea activităţii şi ridicarea performanţelor, nu a făcut altceva decât o introducere a leasingului ca tehnică specifică finanţelor – în domeniul vast al comerţului – fie cu amănuntul, fie cu ridicata –prin promovarea, în general, a progresului tehnic.

Lucrarea de faţă a fost concepută ca o întrepătrundere a finanţelor în comerţ, prin prezentarea în prima parte a acesteia, a leasingului din punct de vedere financiar - ca tehnică - şi terminându-se cu un caz concret al implicării leasingului în cadrul comerţului.

Alegerea unor firme noi, în cadrul studiului de caz privind solicitarea şi acordarea unei finanţări în sistem leasing, a demonstrat încă o dată că această metodă de finanţare este una de o simplitate certă, chiar dacă este realizată de firme „vechi” pe piaţa leasingului sau de cele nou venite. Acest aspect face ca sistemul de leasing să prezinte o serie de avantaje pe care le are utilizatorul, acestea fiind oferite în cazul nostru de către firma finanţatoare S.C.GERMAN INVEST S.R.L.

Principalul avantaj al leasingului, unanim acceptat de către toţi participanţii în cadrul finanţării de acest tip, este că acesta promovează progresul tehnic cel puţin din punctul de vedere al clientului care poate opta la sfârşitul perioadei de leasing, pentru una din următoarele variante:cumpărarea definitivă a produsului atunci când este satisfăcut de calităţile tehnice ale acestuia; continuarea contractului de leasing- se face când nu există posibilitatea achiziţionării acestuia, dar clientul este mulţumit de produsul respectiv;renunţarea la achiziţionarea produsului respectiv. În această ultimă operaţiune, clientul nu doreşte achiziţionarea bunului respectiv, deoarece deţine informaţii cu privire la existenţa unui alt produs mult mai tehnic pe piaţă, datorat revoluţiei tehnico-ştiinţifice într-o continuă căutare a produsului ideal.

Toate aceste aspecte prezentate se găsesc, pe parcursul prezentei lucrări, mult mai detaliate, în speranţa reflectării cât mai complete a aspectelor ce privesc leasingul drept instrument de promovare şi realizarea progresului tehnic.

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND OPERŢIUNILE DE LEASING

Creşterea interdependenţelor economice a atras după sine creşterea relaţiilor economice internaţionale stabilite între diferitele state ale lumii. Accelerarea progresului tehnico- ştiinţific, adâncirea specializării şi cooperării în producţie , modificările semnificative care au loc în durata ciclului de viaţă al produselor, apariţia unor noi riscuri în sfera producţiei şi în cea a comercializării, au generat în ultimele decenii abordări noi ale pieţelor interne şi internaţionale, mediul economic devenind tot mai complex şi mai dinamic.

Fisiere in arhiva (1):

  • Finantarea prin Leasing.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA : FINANŢE- BĂNCI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : ZI