Finantarea si Creditarea Activelor Curente

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 19198
Mărime: 164.54KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Întreprinderea ca verigă importantă a unei economii presupune desfăşurarea unui şir de operaţiuni ce vor duce la atingerea scopului final - obţinerea profitului. O analiză detaliată a întreprinderii duce la aprecierea activităţii ei în ansamblul economiei.

Realizarea scopului final al întreprinderii presupune obţinerea profitului ca urmare a activităţii economico-financiare desfăşurate şi posibilitatea utilizării eficiente a acestuia. O latură importantă pentru desfăşurarea activităţii întreprinderii o reprezintă patrimoniul întreprinderii.

Pentru desfăşurarea activităţii economico-financiare, întreprinderea îşi formează patrimoniul, care reprezintă totalitatea resurselor economice controlate de agentul economic. În Rapoarte financiare pentru reflectarea acestui patrimoniu aflat la dispoziţia întreprinderii, se aplică noţiunea de „active".

Atît activele pe termen lung cît şi activele curente reprezintă pentru întreprindere principalele surse pentru desfăşurarea activităţii sale. Activele pe termen lung reprezentate de clădiri, maşini, utilaje ş.a. servesc întreprinderii ca ajutor la desfăşurarea procesului de producţie, ele fiind utilizate pe parcursul a mai multor ani.

Activele curente însă servesc ca bază pentru fabricarea produsului finit al firmei, ele consumîndu-se total sau parţial pe parcursul derulării unui ciclu financiar. De aceea activele curente necesită o analiză mai minuţioasă din partea managerilor întreprinderii, aceştia fiind nevoiţi să caute surse pentru finanţarea lor.

Analiza activelor curente şi a surselor de finanţare a lor oferă utilizatorilor Rapoartelor financiare posibilitatea de a aprecia care este mărimea totală a activelor curente controlate de întreprindere, creşte ori descreşte în dinamică valoarea activelor curente aflate la dispoziţia întreprinderii, care este componenţa activelor curente a întreprinderii, care este durata de folosire a activelor curente în circuitul economic al întreprinderii, cu ce destinaţie se folosesc activele curente disponibile, aparţin ori nu întreprinderii cu drept de proprietate activele curente disponibile, care sunt sursele proprii sau externe utilizate de către întreprindere pentru finanţarea activelor curente, care este cantitatea de active curente necesară desfăşurării procesului de producţie, care este viteza de rotaţie a activelor curente, controlate de întreprindere şi alte aspecte ale întreprinderii.

Astfel, primul capitol intitulat „Aspecte teoretice privind conţinutul activelor curente şi a surselor de finanţare a lor” reflectă aspecte teoretice privind activele curente acestea fiind definite şi clasificate în baza mai multor criterii. De asemenea tot în acest capitol sunt redate sursele de finanţare a activelor curente. Au fost menţionate toate sursele de finanţare, atît cele tradiţionale – reprezentate de sursele proprii ,cele atrase şi cele împrumutate, cît şi cele netradiţionale – finanţarea prin intermediul cambiilor sau factoringu-lui. O latură esenţială în studiul surselor de finanţare a activelor curente o constituie analiza şi alegerea politicii de finanţare a activelor pe termen scurt.

Cel de-al doilea capitol intitulat „Analiza finanţării pe termen scurt la întreprindere în baza datelor S.A „Universal”” este o detaliere a primului capitol şi conţine tehnici şi modele de gestiune şi analiză a activelor curente deţinute de S.A. „Universal” precum şi a surselor de finanţare a lor. Astfel pe baza informaţiei concrete deţinute în raportul financiar se prezintă o analiză în dinamică a activelor curente precum şi a indicatorilor de structură a patrimoniului calculaţi cu ajutorul elementului de activ curent. De asemenea în capitolul II s-a efectuat analiza detaliată a surselor de finanţare a activelor curente. S-a studiat minuţios fondul de rulment - ca sursă proprie de finanţare pe termen scurt, pasivele stabile şi creditul comercial – ca surse atrase şi, în final, creditele bancare –ca surse împrumutate de finanţare a activelor curente.

Preview document

Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 1
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 2
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 3
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 4
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 5
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 6
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 7
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 8
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 9
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 10
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 11
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 12
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 13
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 14
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 15
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 16
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 17
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 18
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 19
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 20
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 21
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 22
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 23
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 24
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 25
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 26
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 27
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 28
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 29
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 30
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 31
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 32
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 33
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 34
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 35
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 36
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 37
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 38
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 39
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 40
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 41
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 42
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 43
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 44
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 45
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 46
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 47
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 48
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 49
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 50
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 51
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 52
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 53
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 54
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 55
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 56
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 57
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 58
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 59
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 60
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 61
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 62
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 63
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 64
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 65
Finantarea si Creditarea Activelor Curente - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Finantarea si Creditarea Activelor Curente.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii

CAPITOLUL1 Conţinutul deciziei de finanţare pe termen scurt a întreprinderii şi impactul său 1.1 Importanţa deciziei de finanţare pe termen scurt...

Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL

Intreprinderea evoluează într-un mediu financiar care oferă instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice dar impun în acelaşi timp şi anumite...

Continutul Activelor Imobilizate ale Intreprinderii - SC Medas Impex SRL

Capitolul 1 I.1. CONCEPTUL DE ACTIVE IMOBILIZATE SI STRUCTURA LOR Capitalul aflat la dispozitia agentilor economici, care sub aspectul...

Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SC MOND TRANS SRL 1.1 DATE GENERALE Istoricul societăţii Firma MOND TRANS S.R.L. a fost fondată de către MARCU...

Analiza Financiara a SC Pro Electric SRL

Cap. 1 IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA SC PRO ELECTRIC SRL Denumirea societăţii : PRO ELECTRIC S.R.L. Sediul societăţii: este situat în Oradea, str....

Curs Finante

CAPITOLUL I Finanţele: concept, evoluţie, conţinut, funcţii 1.1 Finanţele publice – concept şi evoluţie Finanţele reprezintă ştiinţa...

Finanțe și Gestiune Financiară

Capitolul 1 NATURA ŞI FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI FINANCIAR 1.1. Definirea şi funcţiile managementului financiar Managerii sunt cei care realizează...

Gestiune de Portofoliu

CAPITOLUL I RISCUL ELEMENT INTRINSEC AL ACTIVITĂŢII FINANCIARE 1.1. Rolul activităţii financiare în viaţa organizaţiei şi riscul Activitatea...

Te-ar putea interesa și

Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare

6.1. Politica de marketing la nivel de produs: Produsele si fenomenele bancare au cunoscut în ultimul timp o mare expansiune. Aparitia unor noi...

Monografie Banca Comerciala Romana

Capitolul 1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Anul 1990 consemnează începutul unui amplu...

Studiu Monografic la Disciplina Tehnica Operatiunilor Bancare - Banca Romana pentru Dezvoltare

Denumirea si sigla: Forma juridica: societate pe actiuni, persoana juridica româna Adresa – Centrala Turn BRD – B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7,...

Monografie bancară BRD Iași 2009

Cap. 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric Banca Română pentru Dezvoltare s-a înfiinţat la 1 decembrie 1990...

Analiza financiară - SC Biofarm SA

Cap.1. Caracterizarea mediului de afaceri in care evolueaza societatea noastra Societatea comerciala BIOFARM S.A. este producatoare de medicamente...

Fundamentarea deciziei de creditare bancară a unei întreprinderi mici și mijlocii - Moldomec

Cap I.Intreprinderile mici si mijlocii si creditarea 1. Conceptul de IMM Noțiunii de întreprindere i s-a atribuit următoarea semnificație ”orice...

Tehnica Bancara - BRD

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALA A BANCII BRD – Groupe Societe Generale SA este o societae pe actiuni admisa la tranzactionare pe o piata...

Ai nevoie de altceva?