Finanțele instituțiilor publice

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 2102
Mărime: 29.92KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

1.Fundamentarea veniturilor instituţiilor publice

Fundamentarea veniturilor bugetare se realizează în funcţie de prevederile legale ce trasează sarcini pe linie financiară diferitelor instituţii publice. Veniturile publice sunt fundamentate astfel:

- pentru bugetul de stat: Guvernul pe baza propunerilor Ministerului Finanţelor Publice fundamentează veniturile bugetului de stat pe baza politicii fiscale a Guvernului;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat: Guvernul pe baza propunerilor Casei Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale ;

- pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe baza propunerilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă ;

- pentru bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ;

- pentru bugetele locale: autorităţile publice locale pe baza evidenţelor fiscale şi bugetare proprii (pentru impozite locale, taxe locale etc.) şi Ministerul Finanţelor Publice pentru sumele şi cotele defalcate din impozitul pe venit şi TVA;

- pentru fondurile înregistrate în afara bugetelor locale: autorităţile publice locale;

- pentru bugetele instituţiilor subvenţionate: instituţiile publice titulare în limita subvenţiilor alocate de ordonatorul superior de credite şi de veniturile proprii estimate a fi încasate;

- pentru bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii: instituţiile publice titulare în funcţie de veniturile proprii estimate a fi încasate;

- pentru bugetele creditelor interne: instituţiile publice titulare pe baza contractelor de credit semnate sau ce urmează a fi semnate;

- pentru bugetele fondurilor externe nerambursabile: instituţiile publice titulare pe baza contractelor de finanţare.

Atât instituţiile publice de subordonare centrală, cât şi cele de subordonare locală pot folosi, pentru desfăşurarea activităţii lor, bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de la persoanele juridice şi fizice, sub formă de donaţii şi sponsorizări. În cazul donaţiilor şi sponsorizărilor în bani este obligatorie includerea acestor sume în bugetul instituţiei .

Veniturile proprii ale instituţiilor publice, finanţate din venituri proprii sau din venituri proprii şi subvenţii, provin din chirii, organizarea de manifestări culturale şi sportive, concursuri artistice, publicaţii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activităţi proprii sau anexe, prestări de servicii şi altele asemenea.

Categoriile de venituri care sunt cuprinse în bugetele instituţiilor administraţiei publice sunt diferite în funcţie de subordonarea instituţiei respective sau în funcţie de specificul instituţiei publice. Instituţiile publice care se finanţează parţial sau integral din venituri proprii, deoarece desfăşoară o activitate generatoare de venituri, obţin veniturile în funcţie de specificul activităţii desfăşurate.

Fundamentarea veniturilor in cazul acestora se poate realiza pe baza previziunilor privind sursele de venit si posibilitatea lor de valorificare.

Preview document

Finanțele instituțiilor publice - Pagina 1
Finanțele instituțiilor publice - Pagina 2
Finanțele instituțiilor publice - Pagina 3
Finanțele instituțiilor publice - Pagina 4
Finanțele instituțiilor publice - Pagina 5
Finanțele instituțiilor publice - Pagina 6
Finanțele instituțiilor publice - Pagina 7
Finanțele instituțiilor publice - Pagina 8
Finanțele instituțiilor publice - Pagina 9
Finanțele instituțiilor publice - Pagina 10
Finanțele instituțiilor publice - Pagina 11
Finanțele instituțiilor publice - Pagina 12
Finanțele instituțiilor publice - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic 1.1. Conceptul de cheltuială publică Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în...

Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România

Capitolul 1. Analiza evoluţiei sistemului de resurse financiare publice din bugetul de stat Bugetul de stat se constituie din două componente :...

Surse de Finanțare a Activităților Instituțiilor Publice

I SURSE DE FINANŢARE A ACTIVITĂŢILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE În vederea realizării sarcinilor şi funcţiilor ce-i revin, statul trebuie să organizeze...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz finanțele instituțiilor publice

PRIMARIA GALATI Prin pozitia sa geografica,Galatiul este situat la intersectia drumurilor comerciale europene de la nord la sud si de la est la...

Finanțarea Instituțiilor Publice

Instituţiile publice au un rol important în cadrul statului deoarece prin intermediul acestora acesta îşi îndeplineşte funcţiile sale. De asemenea,...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA SI FUNCTIONALITATEA PRIMARIEI FRUNTISENI 1.1 Scurt istoric Comuna Fruntiseni se afla situata in partea de sud a judetului...

Finanțarea instituțiilor publice

ARGUMENT Deciziile bugetare sunt acte de esenţă politică. Aceasta deoarece cheltuielile publice, reunite într-un document public (buget de stat,...

Finanțarea instituțiilor publice

Finantarea institutiilor publice. Primaria Sibiu 1.Introducere Institutiile publice reprezinta ansamblul structurilor organizate, create in...

Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului

Finantarea institutiilor publice din invatamant prin trezoreria statului 1. Scurta prezentare a institutiilor publice Instituţiile publice au un...

Finanțele instituțiilor publice

1. Def serv public. Sintetizand mai multe puncte de ve-dere, serv public este "un organism administrativ, creat de stat, judet sau comuna, cu o...

Finanțele instituțiilor publice

Institutiile publice-entitati ale administratie centrale si locale care ofera o gama larga de servicii non-marfare pentru satisfacerea nevoilor...

Ai nevoie de altceva?