Fiscalitatea TVA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 9638
Mărime: 64.23KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA DIN PITESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA: AACTSO

Extras din document

1. Principii generale

Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) este un impozit indirect, bazat pe criteriul deductibilitatii.

Din punct de vedere economic valoarea adaugata este un indicator care permite masurarea valorii nou create de întreprindere în urma activitatii sale.

Valoarea adaugata poate fi definita ca diferenta între valoarea bunurilor si serviciilor produse de întreprindere si cea a serviciilor si bunurilor utilizate pentru realizarea lor – numite consumuri intermediare.

Din punct de vedere contabil valoarea adaugata este definita ca diferenta între productia exercitiului cu marja comerciala si consumurile provenite de la terti.

Valoarea = Marja + Productia - Consumuri provenite

Adaugata Comerciala exercitiului de la terti

Marja comerciala se calculeaza ca diferenta între vânzarile de marfuri si costul de cumparare al marfurilor vândute

Productia exercitiului este data de suma între productia vânduta, productia stocata si productia de imobilizari necorporale si corporale.

Consumurile provenite de la terti reprezinta ansamblul cheltuielilor cu materii prime si materiale consumabile, cu serviciile efectiv prestate de terti, inclusiv personalul angajat din afara întreprinderii.

Valoarea adaugata permite remunerarea factorilor: forta de munca (salarii), stat (prin impozite, taxe varsate la stat), creditari prin dobânzi varsate si proprietarii întreprinderilor private (prin beneficii).

Valoarea = Factorul capital uman + Factorul stat + Factorul capital

Pornind de la aceasta definitie, calculam valoarea adaugata pentru a determina baza de impozitare a TVA.

În al doilea rând, TVA poate avea un cost pentru întreprindere, deoarece elaborarea

declaratiilor privind decontul de TVA si tinerea unei contabilitati detaliate necesita forta de munca deloc neglijabila.

Literatura de specialitate îl defineste ca un cost de gestiune pentru întreprindere. Datorita modului defectuos de încasare a facturilor pentru întârzierea lor, întreprinderea poate sa aiba un cost legat de gestiunea trezoreriei, deoarece întreprinderea recupereaza TVA deductibila pe cumpararile de bunuri si servicii cu un decalaj mare de timp. Aceeasi situatie apare si în cazul avansurilor pentru contractele ce urmeaza sa fie realizate ulterior de furnizori.

TVA este deci un impozit pe consum suportat de consumatorul final.

Întreprinderile au rolul de a colecta impozitul în contul fiscalitatii si de a vira diferenta dintre TVA colectata si TVA deductibila la bugetul de stat.

2 . TVA si circuitele economice

TVA este un impozit neutru care elimina inegalitatile fiscale între circuitele de desfacere a produselor. Pentru a exemplifica, consideram un circuit simplificat de distributie a produselor electronice ce comporta trei nivele intermediare si valorile de vânzare si cumparare si TVA 19%.

Spre deosebire de impozitul pe circulatia marfurilor, care presupunea impunerea în cascada, TVA se stabileste numai asupra contributiei nete a întreprinderilor la formarea produsului social final.

Este un impozit care stimuleaza modernizarea întreprinderilor (prin reduceri de taxe pentru achizitii de echipamente industriale s. a.), scutiri de TVA pentru întreprinderile cele mai modeste sau prin reduceri de cote în functie de cifra de afaceri, de numarul de salariati sau activitatea de export.

Prin stabilirea valorii adaugate ca obiect impozabil, se evita înregistrarile repetate privind consumurile din afara întreprinderilor productive. Pe parcursul întregului proces de productie si distributie, fiecare agent economic încaseaza TVA de la cumparator, din care deduce suma reprezentând TVA aferenta materiilor prime si materialelor aprovizionate si servicii consumate, diferenta dintre ele se varsa la buget. Legea nr.345/01.06.2002 precizeaza ca, TVA se aplica asupra operatiunilor privind livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate în România, transferul proprietatii bunurilor imobile si importul de bunuri si servicii. Sunt subiecti ai impunerii agentii economici care efectueaza operatii supuse TVA si importuri de bunuri si servicii.

Agentii economici, care realizeaza operatiuni impozabile, au conform art. 24, al.1 din Lege, obligatia asigurarii conditiilor necesare pentru emiterea documentelor, prelucrarea informatiilor si conducerea evidentelor prevazute de reglementarile în domeniul taxei pe valoarea

adaugata, iar cei care au obiect de activitate. Comertul cu amanuntul, activitati hoteliere, prestari de servicii catre populatie si alte activitati de asemenea natura au si obligatia instalarii aparatelor de marcat care sa corespunda cerintelor pentru aplicarea taxei pe valoarea adaugata

3. Evidenta TVA

Aplicarea prevederilor Legea nr. 345/2002 necesita întocmirea urmatoarelor documente obligatorii pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata:

a) dispozitia de livrare serveste ca:

- document pentru eliberarea din magazie a marfurilor, produselor sau altor valori materiale destinate vânzarii;

- document justificativ de scadere din gestiunea magaziei care face predarea;

- document de baza pentru întocmirea avizului de însotire a marfii sau facturii.

b) avizul de însotire a marfii este un formular cu regim special, distribuit de unitatea fiscala teritoriala si serveste ca:

- document pentru eliberarea din magazie a marfurilor, produselor sau altor valori destinate vânzarii, trimise pentru prelucrare la terti, în custodie sau spre pastrare;

- document de însotire pe timpul transportului;

- document justificativ de scadere din gestiunea furnizorului,

- document pentru întocmirea facturii;

- document de primire în gestiunea cumparatorului.

Avizul de însotire a marfii se întocmeste de catre unitatile care nu au posibilitatea întocmirii facturii în momentul livrarii marfurilor produselor sau a altor valori materiale, datorita unor conditii obiective. Se emite de catre compartimentul desfacere, care semneaza de întocmire. Pe avizul de însotire emis pentru valori materiale trimise la terti pentru prelucrare se face mentiunea pentru prelucrare la terti .

Preview document

Fiscalitatea TVA - Pagina 1
Fiscalitatea TVA - Pagina 2
Fiscalitatea TVA - Pagina 3
Fiscalitatea TVA - Pagina 4
Fiscalitatea TVA - Pagina 5
Fiscalitatea TVA - Pagina 6
Fiscalitatea TVA - Pagina 7
Fiscalitatea TVA - Pagina 8
Fiscalitatea TVA - Pagina 9
Fiscalitatea TVA - Pagina 10
Fiscalitatea TVA - Pagina 11
Fiscalitatea TVA - Pagina 12
Fiscalitatea TVA - Pagina 13
Fiscalitatea TVA - Pagina 14
Fiscalitatea TVA - Pagina 15
Fiscalitatea TVA - Pagina 16
Fiscalitatea TVA - Pagina 17
Fiscalitatea TVA - Pagina 18
Fiscalitatea TVA - Pagina 19
Fiscalitatea TVA - Pagina 20
Fiscalitatea TVA - Pagina 21
Fiscalitatea TVA - Pagina 22
Fiscalitatea TVA - Pagina 23
Fiscalitatea TVA - Pagina 24
Fiscalitatea TVA - Pagina 25
Fiscalitatea TVA - Pagina 26
Fiscalitatea TVA - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Fiscalitatea TVA.doc

Alții au mai descărcat și

Impozite Indirecte - Accizele

CAPITOL I: ASPECTE TEORETICE Rădăcina etimologică a noţiunii de impozit provine din limba latină de la „impositum”, iar cea de taxă din limba...

Impozitul pe Salarii

Impozitul pe salarii Notiuni teoretice privind impozitul Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/ sau averea...

Taxa pe valoare adăugată - principalul impozit pe consum

TAXA PE VALOARE ADAUGATA I. TVA in Romania 1. Caracteristicile principale ale T.V.A.-ului Caracteristicile principale ale TVA-ului sunt...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Curs - Fiscalitatea

Cea mai veche resursă financiară este impozitul. Originile sale aparţin perioadei de statornicire a organizaţiei statale. Iniţial, s-a recurs la...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Reforma fiscală în Republica Moldova

Introducere Calea parcursă de tara noastră în perioada de după 1990 a constituit un nou curs în viata statului moldovenesc şi poate fi...

Studiul Privind Contabilitatea și Controlul Taxei pe Valoare Adăugată

1.CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. SCURT ISTORIC Societatea comerciala CASTRUM-TIM SRL . a fost înfiinţatã în baza legii 30/1991 si înregistrată la...

Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată

Capitolul I. 1. Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Cadrul general de desfăşurare a activităţii Societatea comercială KONTAKT TURISM SA cu...

SC IT Experts SRL

SC IT EXPERTS SRL cu sediul social în Timişoara, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J35/1410/2000, având CUI 14444412, are ca obiect...

Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate

Introducere Până în 1993, în România, principala formă de impozit a reprezentat-o impozitul pe circulaţia mărfurilor (ICM). Acesta reprezenta o...

Studiu Comparativ Privind Asezarea si Perceperea TVA in Diferite State ale Lumi

Capitolul I: Noţiuni introductive privind Taxa pe valoarea adăugată 1.1. Definiţia taxei pe valoarea adăugată Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.)...

Problema TVA in Republica Moldova

INTRODUCERE Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Încă de...

Ai nevoie de altceva?