Fondul Monetar Internațional

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 31053
Mărime: 139.34KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ala Lunca, Ion Vasilescu
Proiectul a fost prezentat in cadrul facultatii Stiinte economice la Universitatea de Stat din Republica Moldova

Cuprins

Introducere 3

Adnotare 4

Capitolul I: Caracteristicile de bază ale Fondului Monetar Internaţional

1.1. Definirea şi conceptele de bază a Fondului Monetar Internaţional

1.2. Crearea,statutul şi obiectivele Fondului Monetar Internaţional

1.3. Rolul şi funcţiile lui pe plan mondial

Capitolul II: Politicile Fondului Monetar Internaţional şi impactul lor asupra economiilor ţărilor benefeciare

2.1. Modalităţile de colaborare între Fondului Monetar Internaţional şi membrii săi

2.2. Crizele şi evoluţia acestora

2.3. Fondului Monetar Internaţional şi criza globală financiară

Capitolul III: Impactul programelor Fondului Monetar Internaţional asupra economiei a Republicii Moldova

3.1. Evoluţia şi relaţiile Republicii Moldova cu Fondului Monetar Internaţional

3.2. Afectarea crizei financiare asupra Republicii Moldova

3.3.Soluţii pentru depăşirea crizei în Republica Moldova

Concluzii şi recomandări

Lista abrevierelor

Lista bibliografică

Anexe

Extras din document

INTRODUCERE

De la bun început vom încerca să facem o scurtă incursiune în istoria apariţiei Fondului Monetar Internaţional (FMI). La sfârşitul celui de-al doilea război mondial, economiile aveau în mare măsură un caracter naţional, comerţul internaţional se afla în declin şi atât investiţiile directe, cât şi tranzacţiile financiare se aflau, practic, în impas. Acestea, în mare măsură, au fost circumstanţele care au determinat puterile lumii în 1945, în special SUA şi Marea Britanie, să convină aranjamentele postbelice de la Bretton Woods, naşterea FMI.

FMI este o organizaţie internaţionala care are 184 de ţari membre, infiinţată pentru a promova cooperarea monetara internaţionala, stabilitatea valutară şi acorduri valutare sistematice, pentru a stimula creşterea economică şi niveluri înalte pentru folosirea a forţei de muncă şi pentru a acorda asistenţa financiară temporară ţărilor, în condiţii adecvate de siguranţă pentru a ajuta la ajustarea balanţe de plăţi.

În momentul aderării ca membru al FMI, fiecare ţară contribuie cu o anumită sumă de bani numită plata de subscriere. În urma unei majorări cu 45 % a cotei de subscriere începînd cu 22 ianuarie 1999, totalul acestor cote se ridica la 212.4 miliarde DST (aproape 265 miliarde USD).

Organismele de conducere sunt: Consiliul Guvernatorilor, Comitetul Financiar şi Monetar Internaţional şi Consiliul Director. Directorul General al FMI este dl. Rodrigo de Rato Figaredo.

De la infiinţarea sa în decembrie 1945, scopurile urmarite de FMI au rămas neschimbate dar operaţiunile sale care includ supravegherea şi asistenţa financiară şi tehnică, au evoluat pentru a răspunde nivelul cerinţelor economiei mondiale în schimbare. FMI este o instituţie financiară internţională care reuneşte 184 de ţari membre. Înfiinţat în iulie 1945, în urma Conferinţei Naţiunilor Unite de la Bretton Woods (SUA), FMI are ca principale responsabilităţi şi obiective promovarea cooperării monetare internaţionale, facilitarea expansiunii şi creşterii echilibrate a comerţului internaţional, promovarea stabilităţii cursurilor de schimb, furnizarea de asistenţă în scopul creării unui sistem multilateral de plaţi şi punerea la dispoziţie a resurselor sale ţărilor membre care se confruntă cu dezechilibre ale balanţei de plăţi. În atingerea acestor obiective, FMI îndeplineşte trei funcţii principale: supraveghere, asistenţa tehnică şi creditare.

În cuprinsul acestei lucrări m-am referit la:

În căpitolul unu am abordat tema “Caracteristicile de bază ale Fondului Monetar Internaţional” care am delimitat-o în 3 subcapitole. Primul subcapitol constă din: „Definirea şi conceptele de bază a Fondului Monetar Internaţional”. Fondul monetar internaţional îşi are originea în recesiunea economica din perioada anilor 1930. În acei ani, ţările se aflau sub presiunea cotei aurului care fusese reintrodusă după primul război mondial, cu rate de schimb care s-au dovedit a fi nerealiste. În particular, lira sterlină a fost reevaluată, iar în anul 1931, mai multe ţări s-au întrecut în graba lor de a devaloriza, dînd nşstere devalorizărilor competitive. FMI este instituţia centrală a sistemului monetar internaţional-sistem de plată şi rate de schimb între monedele naţionale,ce permite desfăşurarea afacerilor între diferite state. Pentru realizarea acestor obiective FMI: Monitorizeaza schimbările şi politicile economice şi financiare în ţările membre şi la nivel global,şi asigură consultanţă în acest domeniu ţărilor membre, avînd ca bază cei 50 de ani de experienţă.

Al doilea subcapitol este “Crearea,statutul şi obiectivele Fondului Monetar Internaţional”. Fondul Monetar Internaţional reprezintă o organizaţie internaţionala din cadrul Naţiunilor Unite creată pe baza acordului Conferinţei monetare şi financiare din anul 1944 de la Bretton Woods SUA pentru a facilita cooperarea valutar-financiară dintre ţările membre.

Statutul FMI conţine 31 articole ce definesc obiectivele şi regulile funcţionării sale. Fondul Monetar Internaţional este o instituţie permanentă insărcinată cu menţinerea unei funcţionări armonioase a sistemului monetar internaţional Pentru realizarea acestui scop, el trebuie să favorizeze schimburile de informaţii între ţările membre, să încurajeze acordurile dintre responsabilii monetari şi să pună în funcţie mecanisme de cooperare internaţională pentru a împiedica acţiunile unilaterale.

Obiective principale

- promovarea cooperării monetare internaţionale şi a stabilităţii valutare

- stimularea creşterii economice

- asigurarea unui nivel înalt de ocupare a forţei de muncă

- acordare de asistenţă financiară temporară pentru ţările care se confruntă cu dezechilibre ale balanţelor de plăţi

În al treilea subcapitol găsim „Rolul şi funcţiile lui pe plan mondial”.

Rolul Fondului Monetar de Investitii au devenit din ce în ce mai împortante şi din simpla cauză a creşterii numărului de membri.Acest număr de state membre a crescut de peste 4 ori faţă de iniţialul de 45 de state implicate în creearea lui, fapt ce reflectă obţinerea independenţei politice a mai multor state în curs de dezvoltare şi mai recent a colapsului blocului sovietic.

Capitolul al doilea „Politicile Fondului Monetar Internaţional şi impactul lor asupra economiilor ţărilor benefeciare” este compuns din 3 subcapitole.Primul subcapitol este format „Modalităţile de colaborare între Fondului Monetar Internaţional şi membrii săi”. Apoi subcapitolul al doilea „Crizele şi evoluţia acestora”. Criza financiară propagata din statele dezvoltate s-a transformat într-o problema economica mondiala şi devine o criza a somajului in fata careia nicio regiune nu este imuna, iar tarile sarace sunt cele mai vulnerabile, potrivit unui raport realizat in comun de Banca Mondiala şi FMI. Iar al treilea subcapitol „Fondului Monetar Internaţional şi criza globală financiară”. FMI oferă asistenţă tehnică şi formare profesională pentru a ajuta statele membre să îşi consolideze capacitatea de a elabora şi implementa politici eficiente. Asistenţa tehnică este oferit in mai multe domenii, inclusiv a politicii fiscale, politicile monetare şi valutare, servicii bancare şi financiare de sistem de supraveghere şi reglementare, precum şi statistici.

Preview document

Fondul Monetar Internațional - Pagina 1
Fondul Monetar Internațional - Pagina 2
Fondul Monetar Internațional - Pagina 3
Fondul Monetar Internațional - Pagina 4
Fondul Monetar Internațional - Pagina 5
Fondul Monetar Internațional - Pagina 6
Fondul Monetar Internațional - Pagina 7
Fondul Monetar Internațional - Pagina 8
Fondul Monetar Internațional - Pagina 9
Fondul Monetar Internațional - Pagina 10
Fondul Monetar Internațional - Pagina 11
Fondul Monetar Internațional - Pagina 12
Fondul Monetar Internațional - Pagina 13
Fondul Monetar Internațional - Pagina 14
Fondul Monetar Internațional - Pagina 15
Fondul Monetar Internațional - Pagina 16
Fondul Monetar Internațional - Pagina 17
Fondul Monetar Internațional - Pagina 18
Fondul Monetar Internațional - Pagina 19
Fondul Monetar Internațional - Pagina 20
Fondul Monetar Internațional - Pagina 21
Fondul Monetar Internațional - Pagina 22
Fondul Monetar Internațional - Pagina 23
Fondul Monetar Internațional - Pagina 24
Fondul Monetar Internațional - Pagina 25
Fondul Monetar Internațional - Pagina 26
Fondul Monetar Internațional - Pagina 27
Fondul Monetar Internațional - Pagina 28
Fondul Monetar Internațional - Pagina 29
Fondul Monetar Internațional - Pagina 30
Fondul Monetar Internațional - Pagina 31
Fondul Monetar Internațional - Pagina 32
Fondul Monetar Internațional - Pagina 33
Fondul Monetar Internațional - Pagina 34
Fondul Monetar Internațional - Pagina 35
Fondul Monetar Internațional - Pagina 36
Fondul Monetar Internațional - Pagina 37
Fondul Monetar Internațional - Pagina 38
Fondul Monetar Internațional - Pagina 39
Fondul Monetar Internațional - Pagina 40
Fondul Monetar Internațional - Pagina 41
Fondul Monetar Internațional - Pagina 42
Fondul Monetar Internațional - Pagina 43
Fondul Monetar Internațional - Pagina 44
Fondul Monetar Internațional - Pagina 45
Fondul Monetar Internațional - Pagina 46
Fondul Monetar Internațional - Pagina 47
Fondul Monetar Internațional - Pagina 48
Fondul Monetar Internațional - Pagina 49
Fondul Monetar Internațional - Pagina 50
Fondul Monetar Internațional - Pagina 51
Fondul Monetar Internațional - Pagina 52
Fondul Monetar Internațional - Pagina 53
Fondul Monetar Internațional - Pagina 54
Fondul Monetar Internațional - Pagina 55
Fondul Monetar Internațional - Pagina 56
Fondul Monetar Internațional - Pagina 57
Fondul Monetar Internațional - Pagina 58
Fondul Monetar Internațional - Pagina 59
Fondul Monetar Internațional - Pagina 60
Fondul Monetar Internațional - Pagina 61
Fondul Monetar Internațional - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Fondul Monetar International.doc

Alții au mai descărcat și

FMI și Rolul Său în Economia Romaneasca

CAPITOLUL I - EVOLUŢII ISTORICE PRIVIND FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL 1. CONSTITUIREA F.M.I. 1.1. CĂUTAREA UNUI NOU SISTEM. CONFERINŢA DE LA...

Gestionarea Riscurilor Bancare

Capitolul 1. Băncile in economia de piată 1.1. Conceptul de bancă. În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate...

Tehnici de finanțare pe termen mediu și lung

In ansamblul relatiilor economice internationale un loc aparte il detin tehnicile financiar bancare specifice, destinate promovarii schimburilor cu...

Referat Banca Mondială

1. Introducere Banca Mondială reprezintă o sursă vitală de asistenţă financiară şi tehnică pentru ţările în curs de dezvoltare la nivel mondial....

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1)BERD a fost înfiinţată în anul 1991 după prăbuşirea comunismului în Europa, în scopul consolidării economiilor de piaţă şi a democraţiilor în 27...

Fondul Monetar Internațional

Capitolul 1. Istoricul Fondului Monetar Internațional Fondul Monetar Internaţional este o instituţie internaţională care facilitează cooperarea...

Banca Mondială

Introducere In aceasta lucrare am prezentat Banca Modiala cu structura, functiile si programele ei, unde tara noasta a devenit membra din anul...

Finanțe Internaționale

7.2.1 Sfera pietelor financiare internationale, participanti, titluri Pietele financiare internationale asigura confruntarea cererii si a ofertei...

Te-ar putea interesa și

Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică

INTRODUCERE Rolul organismelor financiare internaționale este deosebit de disputat în ultima perioadă, ca urmare a gestionării defectuoase a...

Relația Fondului Monetar Internațional cu România

Introducere Fondul Monetar International este o organizatie ce cuprinde 185 de tări membre, înfiintată pentru a promova cooperarea monetară...

Fondul Monetar Internațional și relațiile acestuia cu România

Capitolul 1 Fondul Monetar International 1.1. Istoricul Fondului Monetar International Fondul Monetar Interntional este o agentie specializata...

Fondul Monetar Internațional

CAP.1. Structura organizatorica a Fondului Monetar International 1.1. Sistemul monetar internaţional şi originea creării Fondului Monetar...

Surse de finanțare a investițiilor - Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional

CAPITOLUL I. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 1.1. CONCEPTUL DE INVESTIŢII Investiţiile reprezintă factorul primordial în strategia dezvoltării...

Fondul Monetar Internațional

FMI – INSTITUTIE CENTRALA A SISTEMULUI MONETAR INTERNATIONAL Organizare. Conducere. Resurse 1. Abordare generala Fondul Monetar International,...

Fondul Monetar Internațional

ISTORIC Un rol important în derularea şi orientarea fluxurilor financiare internaţionale revine instituţiilor internaţionale create de-a lungul...

Obiectivele și funcțiile Fondului Monetar Internațional - relațiile cu țările membre

Introducere Fondul Monetar Internaţional este o instituţie internaţională care facilitează cooperarea interguvenamentală în domeniul monetar şi...

Ai nevoie de altceva?