Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Proiect
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 7404
Mărime: 1.32MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Irina Bilan
contine date actualizate, realizat pe baza unor numeroase documentatii(publicatii, articole, norme, legi- enumerate la bibliografie) cuprinde tabele, imagini, anexe cu informatii statistice si precizari cu trimitere la sursa

Cuprins

1. Politica de dezvoltare a Uniunii Europene .4

1.1 Politica de Coeziune Economică şi Socială (PCES) .4

1.2 Politica agricola comuna (PAC) .7

2. Fonduri ale Uniunii Europene .9

2.1 Fonduri de pre-aderare (PHARE, ISPA, SAPARD) .9

2.2 Fonduri post-aderare. Instrumentele structurale şi complementare .11

2.2.1 Cadrul istoric .11

2.2.2 Instrumentele structurale şi complementare – prezentare .12

2.2.2.1 Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).12

2.2.2.2 Fondul Social European (FSE) .13

2.2.2.3 Fondul de Coeziune .14

2.2.2.4 Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) .15

2.2.2.5 Fondul European pentru Pescuit (FEP) .15

2.2.3 Reglementări comunitare,cadrul institutional

si mecanismul de implementare.17

2.2.4 Asistenţa financiară pentru România .19

2.2.5 Alocări financiare .21

2.2.6 Cofinanţare .21

2.3 Principalele diferente ale Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC) fata

de fondurile de pre-aderare. 22

3. Planificare şi programare .25

3.1 Priorităţi . 25

3.2 Programe operaţionale 2007-2013 .27

4. Puncte cheie pentru accesarea fondurilor structurale şi de coeziune .31

4.1 Beneficiarul eligibil .31

4.2 Proiectul eligibil .32

4.3 Cofinanţare necesară pentru un proiect cu fonduri structurale .32

4.4 Documentaţie necesară .33

4.5 Paşi în obţinerea finanţării .33

Anexe .35

Bibliografie .38

Extras din document

Cap1. Politica de dezvoltare a Uniunii Europene

Pentru a putea avea o privire de ansamblu si a putea intelege mecanismul de acordare a fondurilor UE trebuie sa cunoastem contextul care le genereaza. Dupa cum se stie, aceste fonduri sunt alocate doar statelor membre, prin intermediul politicii regionale a acesteia.

Politicile comune ale statelor membre Uniunii Europene (UE), elaborate si adoptate de catre institutiile comunitare, cu aplicabilitate pe intreg teritoriul Uniunii, raspund unui principiu fundamental al constructiei europene, acela al solidaritatii si coeziunii.

În calitate de membru al Uniunii Europene, România participă la realizarea obiectivelor comune, care vizează, în principal, susţinerea creşterii economice, a competitivităţii şi ocuparea forţei de muncă. Datorită nevoilor şi caracteristicilor sale, România va beneficia in perioada 2007-2013 de asistenta financiara in cadrul obiectivelor de Convergenta si Cooperare teritoriala europeana ale Politicii de coeziune economica si sociala a Uniunii si in cadrul Politicii Agricole Comune si al Politicii de Pescuit Comune.

1.1 Politica de Coeziune Economică şi Socială (PCES)

Articolul 158 (130 a) din Tratatul Comunitatilor Europene prevede: "Comunitatea se va orienta spre reducerea inegalitatilor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni si a ramanerii in urma a regiunilor celor mai defavorizate in scopul dezvoltarii armonioase a intregii comunitati prin intarirea coeziunii economice si sociale".

Conceputa ca o politica a solidaritatii la nivel european, politica de coeziune se bazeaza in principal pe solidaritate financiara, adica pe redistribuirea unei parti din bugetul comunitar realizat prin contributia statelor membre catre regiunile si grupurile sociale mai putin prospere.

Politica de Coeziune Economică şi Socială (PCES) reprezintă politica fundamentală a UE fiindu-i alocat 1/3 din bugetul său şi urmăreşte:

 Reducea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială între statele membre/regiunile UE;

 Îmbunătăţirea funcţionării Pieţei unice;

 Promovarea dezvoltării stabile şi durabile a UE.

Obiectivele de intervenţie ale PCES:

 Convergenţă – pentru regiunile unde PIB/locuitor este sub 75% din media UE;

 Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă – pentru regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenţă;

 Cooperare teritorială europeană – pentru regiuni, judeţe şi zone transnaţionale.

a. Convergenta (sprijinind regiunile ramase in urma din punct de vedere al dezvoltarii economice). Obiectivul "Convergenta" este destinat sa imbunatateasca conditiile de crestere economica si factorii care contribuie la o reala convergenta pentru statele membre si regiunile cel mai putin dezvoltate. in Uniunea Europeana cu 27 de state membre (UE 27), acest obiectiv se refera la 84 de regiuni situate in 17 state membre, cu alte cuvinte 154 de milioane de locuitori al caror PIB pe cap de locuitor este sub 75% din media comunitara. intr-un sistem de suspendare progresiva a ajutorului ("phasing out"), acest obiectiv include, de asemenea, alte 16 regiuni care numara 16,4 milioane de locuitori si care dispun de un PIB care depaseste cu putin pragul, ca urmare a efectului statistic al extinderii Uniunii Europene. Sumele alocate obiectivului se ridica la 282,8 miliarde de euro, ceea ce reprezinta 81,5% din suma totala, repartizate dupa cum urmeaza:

• 199,3 miliarde pentru regiunile aflate sub incidenta obiectivului "Convergenta"

• 14 miliarde pentru regiunilor care se afla in etapa de suspendare progresiva a ajutorului

• 69,5 miliarde pentru Fondul de Coeziune, care se aplica in cazul a 15 state membre.

b. Competitivitate Regionala si Ocupare (sprijinind regiuni, altele decat cele ramase in urma ca dezvoltare, pentru atingerea tintelor Agendei Lisabona). Obiectivul "Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca" este destinat sa consolideze competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca, printr-o abordare duala. Aceasta consta, mai intai, in introducerea de programe de dezvoltare pentru a ajuta regiunile sa anticipeze si sa fie favorabile schimbarilor economice stimuland inovarea, societatea bazata pe cunoastere, spiritul antreprenorial si protectia mediului si imbunatatind accesabilitatea,iar apoi,in cresterea numarului si calitatii locurilor de munca prin

adaptarea fortei de munca si prin efectuarea de investitii in materie de resurse umane. intr-o Uniune Europeana cu 27 de state membre, aceasta situatie este valabila pentru 68 de regiuni, ceea ce reprezinta 314 milioane de locuitori. 13 dintre acestea, cu alte cuvinte 19 milioane de locuitori, sunt in etapa de instituire progresiva a ajutorului ("phasing in") si fac obiectul unor alocari financiare speciale datorita fostului lor statut de regiuni sub incidenta "Obiectivului 1". Suma de 55 de miliarde de euro, din care 11,4 miliarde pentru regiunile care se afla in etapa de instituirea progresiva a ajutorului, reprezinta ceva mai putin de 16% din alocarea totala. Acest obiectiv se aplica regiunilor din 19 state membre.

c. Cooperare Teritoriala Europeana (promovand o dezvoltare echilibrata a intregului teritoriu comunitar, prin incurajarea cooperarii si schimbului de bune practici intre toate regiunile UE), organizat pe trei axe: cooperare trans-frontaliera, transnationala si inter-regionala. Obiectivul "Cooperare teritoriala europeana" este destinat sa intareasca cooperarea transfrontaliera datorita unor initiative locale si regionale realizate in comun, sa consolideze cooperarea transnationala prin actiuni menite sa favorizeze dezvoltarea teritoriala integrata si sa stimuleze cooperarea interregionala, precum si schimbul de experienta. Peste 181 de milioane de persoane (care reprezinta 37,5% din populatia totala a Uniunii Europene) traiesc in zone transfrontaliere. Toate regiunile si toti cetatenii Uniunii fac parte din una dintre cele 13 zone de cooperare transnationala. Cele 8,7 miliarde de euro (care reprezinta aprx 5% din bugetul total consacrat acestui obiectiv) sunt repartizate dupa cum urmeaza:

• 6,44 miliarde pentru cooperarea transfrontaliera

• 1,58 miliarde pentru cooperarea transnationala

• 445 de milioane pentru cooperarea interregionala.

Preview document

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 1
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 2
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 3
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 4
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 5
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 6
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 7
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 8
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 9
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 10
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 11
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 12
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 13
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 14
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 15
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 16
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 17
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 18
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 19
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 20
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 21
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 22
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 23
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 24
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 25
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 26
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 27
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 28
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 29
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 30
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 31
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 32
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 33
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 34
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 35
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 36
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 37
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 38
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Fonduri si Programe ale Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Finanțarea proiectelor din fonduri europene la SC Transromania SRL, Sibiu

Introducere Uniunea Europeană este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data lărgirii acesteia are puterea unei piețe interne a...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Capitolul I Concepte privind fondurile si programele Uniunii Europene Uniunea Europeană desi la origine a fost creată pentru a realiza un...

Sisteme de Finanțare

FONDURILE STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE Rezumat Politica de coeziune, adoptata de Uniunea Europeană nu se poate materializa fără exis-tenţa unor...

Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice ale Uniunii Europene

I. Bugetul Uniunii Europene – aspecte introductive Bugetul Uniunii Europene este actul care autorizează, în fiecare an, finanţarea ansamblului...

Fondurile Structurale - O Povară Paradoxală

Începând cu 2007, asistenţa financiară prin intermediul PHARE,ISPA şi SAPARD a fost înlocuită în mod automat de Fondurile Structurale şi de...

Fondurile Europene Post-Aderare

FONDURILE EUROPENE POST-ADERARE PREZENTARE GENERALĂ Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data largirii...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

2.1. FONDURILE STRUCTURALE ALE UNIUNII EUROPENE Exista 4 tipuri de Fonduri Structurale prezentate pe site-ul Parlamentului European, fiecare...

Modernizarea Administrației Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

CAPITOLUL I POLITICI DE FINANŢARE ŞI DEZVOLTARE ALE STATELOR MEMBRE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE Politica de cooperare pentru dezvoltare reprezintă...

Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

1.Fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Capitolul 1. Caracterizare generală a fondurilor Uniunii Europene Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Capitolul I Concepte privind fondurile si programele Uniunii Europene Uniunea Europeană desi la origine a fost creată pentru a realiza un...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Cap 1.Fonduri ale Uniunii Europene 1.1.Fondurile structurale ale Uniunii Europene Fondurile Structurale si de coeziune reprezintă instrumente...

Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană

CAP. 1 Istoric al fondurilor europene În Tratatul de la Roma statele semnatare menţionau că este necesar ”de a consolida economiile lor şi de a...

Ai nevoie de altceva?