Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4121
Mărime: 38.10KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAP.1. Istoric al fondurilor europene 3

CAP.2. Fonduri ale Uniuni Europene 4

2.1. Fondul Social European 4

2.2. Fondul European pentru Agricultură 5

2.3. Fondul pentru Pescuit 6

2.4. Fondul European de Dezvoltare Regională 7

2.5. Fondul de Solidaritate 8

2.6.Fondul de Coeziune 9

CAP.3. Programe ale Uniuni Europene 10

Concluzii 15

Bibliografie 16

Extras din document

CAP. 1 Istoric al fondurilor europene

În Tratatul de la Roma statele semnatare menţionau că este necesar ”de a consolida economiile lor şi de a asigura o dezvoltare armonioasă a acestora,reducând ecartul dintre diferite regiuni şi ecartul celor mai puţin favorizate”.În anul 1958 se pun în aplicare două fonduri sectoriale: Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Orientare şi Garantare Agricola (FEOGA),urmând ca în anul 1975 să se creeze Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDER) pentru a se redistribui o parte din contribuţia statelor către regiunile mai puţin dezvoltate.Creşterea competenţelor Uniunii Europene a impus revizuirea rolului şi a modului de alocare a acestor fonduri.O dată cu accesul unor state mai putţn dezvoltate precum Grecia ,Portugalia ,Spania în anii ’80 ,a landurilor din fosta RDG sau a tarilor nordice cu problemele special ale tinuturilor din nordul indepartat in 1995, a fost necesară o creştere a sprijinului financiar comunitar acordat de către statele member în ansamblul regiunilor mai puţin dezvoltate.

Toate aceste considerente au condus la modificări successive ale regiunilor şi procedurilor de alocare a fondurilor de solidaritate.Aşadar “au loc două reforme ale acestor fonduri:

- Prima reformă a început în 1987 şi a fost finalizată în 1992 prin introducerea propunerilor formulate de aşa- numitele “pachete Delors”.

- În perioada 1989-1993 s-a realizat o reformă a fondurilor de solidaritate,decisă de către Consiliul European de la Bruxelles.Începând cu această dată fondurile de solidaritate sunt numite fonduri structurale şi le sunt alocate 68 de ECU”.

În anul 1993 a fost a aprobat Pachetul Delors II de către Consiliul European care consfiţea prima reformă a fondurilor structurale,se decite alocareaa 177 miliarde de ECU.Resursele bugetare au fost mărite pentru a se putea pune în aplicare deciziile de la Maastrich referitoare la creşterea competivităţii UE pe plan mondial şi la solidaritatea economică şi socială pe plan intern.

Consiliul European de la Berlin,în martie 1999. A reformulate pentru a două oară fondurile structurale şi a modificat funcţioanarea Fondului De Coeziune.Aceste fonduri au beneficiat până în perioada 2000-2006 de câte 30 de miliarde de euro pe an,iar în perioada 2007-2013 sunt alocate 45 miliarde de euro pentru ţările care aderă la Comunitate.

CAP. 2 Fonduri ale Uniuni Europene

Fondurile structurale si Fondul de Coeziune constituie principalele instrumente pentru reducerea disparităţilor şi întarirea coeziuni economice şi sociale. Ca stat membru al Uniunii Europene, România va beneficia în perioada 2007-2013 de asistenţă financiară în cadrul obiectivelor de Convergenţă şi Cooperare teritorială europeană ale Politicii de coeziune economică şi socială a Uniunii şi în cadrul Politicii Agricole Comune şi al Politicii de Pescuit Comune. Alocările financiare indicative sunt de aproximativ 30 de miliarde de euro pe perioada 2007-2013. Politica de coeziune a Uniunii Europene are drept scop reducerea diferenţelor de dezvoltare dintre regiuni, încurajarea unei dezvoltări echilibrate a întregului teritoriu al UE şi promovarea egalităţii de şanse pentru toţi.Fondurile Structurale şi de Coeziune vor contribui la trei obiective:

- Convergenţa: sprijinirea regiunilor rămase în urmă din punct de vedere al dezvoltării economice;

- Competitivitate regională şi ocupare: sprijinirea regiunilor, altele decât cele rămase ân urmă ca dezvoltare, pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei de la Lisabona (strategie europeană cu orizont de timp 2010, pentru creştere economică şi locuri de muncă);

- Cooperare teritorială europeană: promovarea unei dezvoltări echilibrate a întregului teritoriu al Uniunii, prin încurajarea cooperării şi a schimbului de bune practici între toate regiunile UE.România este eligibilă pentru două obiective: Convergenţa şi Cooperare teritorială europeană.

Fondurile structurale cuprind diferite tipuri de fonduri,fiecare având istoria şi rolul său bine determinat.

2.1. Fondul Social European (FSE)

Primul fond este Fondul Social European este instrumentul principal prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare. De 50 de ani, Fondul Social European a investit în programe dedicate creşterii gradului de ocupare în statele membre Uniunea Europeană.Pentru perioada de programare 2007-2013, scopul intervenţiilor Fondul Social European este de a susţine statele membre să anticipeze şi să administreze eficient schimbările economice şi sociale. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1081/2006 privind Fondul Social European propune domeniile şi principiile prin care se poate realiza dezvoltarea resurselor umane în perioada următoare.

Fondul Social European finanţează următoarele priorităţi:

- Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor;

- Creşterea accesului şi a participării pe piaţa muncii;

- Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate.

Preview document

Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană - Pagina 1
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană - Pagina 2
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană - Pagina 3
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană - Pagina 4
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană - Pagina 5
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană - Pagina 6
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană - Pagina 7
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană - Pagina 8
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană - Pagina 9
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană - Pagina 10
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană - Pagina 11
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană - Pagina 12
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană - Pagina 13
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană - Pagina 14
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană - Pagina 15
Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Fonduri si Programe ale Uniunii Europene - Integrare Financiar Monetara Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Finanțelor Publice în România în Perspectiva Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Această lucrare este structurată pe cinci capitole şi prezintă sistemul finanţelor publice în România în perspectiva integrării în...

Cheltuieli pentru agricultură

Capitolul 1. Aspecte generale Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic naţional, chemată să asigure securitatea hranei...

Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană

IMPACTUL T.V.A. ASUPRA CASH-FLOW-ULUI INVESTITIONAL IN CADRUL UNUI PROIECT CU FINANTARE EUROPEANA. ANALIZA INDICATORILOR FINANCIARI. ANALIZA...

Mutații în sistemul bancar românesc în perspectiva integrării europene

CAP. I Reforma în sistemul bancar românesc în perioada de tranzitie la economia de piata Procesul integrarii europene este echivalent cu procesul...

Fonduri Europene Nerambursabile

1. Descriere generală a instrumentelor de pre-aderare ale Uniunii Europene Începând cu anul 2000, Uniunea Europeană sprijină statele candidate...

Cofinanțarea din fonduri structurale a proiectelor de investiții

1. Introducere În cadrul acestui proiect am ales tema “Cofinantarea din fonduri structurale a proiectelor de investitii”, pentru a dezvolta...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza riscului de țară

Mulți investitori aleg să își plaseze o parte a portofoliilor deținute în străinătate. Această decizie implică o analiză detaliată asupra...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Cap1. Politica de dezvoltare a Uniunii Europene Pentru a putea avea o privire de ansamblu si a putea intelege mecanismul de acordare a fondurilor...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

CAPITOLUL I POLITICI DE FINANŢARE ŞI DEZVOLTARE ALE STATELOR MEMBRE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE Politica de cooperare pentru dezvoltare reprezintă...

Disparități regionale în Uniunea Europeană

„Există multe obiective pe care nu le putem atinge singuri, ci numai împreună. Sarcinile sunt împărţite între Uniunea Europeană, statele membre şi...

Politica de coeziune economică și socială

Capitolul I 1. Scurt istoric al politicii de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene Cu exceptia unei referinte generale la...

Fonduri și programe ale UE

Capitolul 1. Rolul fondurilor și a a programelor UE Uniunea Europeană a fost creată pentru a se realiza o uniune cât mai stânsă între membrii...

Fonduri și Programe ale UE

Cap. 1 Politica de dezvoltare a Uniunii Europene 1.1 Introducere Fondurile europene reprezintă un element essential pentru dezvoltarea ţărilor ce...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Capitolul I Concepte privind fondurile si programele Uniunii Europene Uniunea Europeană desi la origine a fost creată pentru a realiza un...

Ai nevoie de altceva?