Fondurile Structurale și de Coeziune

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 9593
Mărime: 58.27KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Abrevieri.1

Rezumat.2

1. Introducere.3

1.1Cadrul legal.4

2. Stadiul cercetărilor efectuate în tematica investigată.5

3. Expunerea problemei.8

3.1 Obiectivele politicii de coeziune.8

3.2 Instrumentele financiare ale politicii regionale.9

3.3 Deosebiri între fondurile pre-adereare şi post-aderare.10

4.Fondurile structurale în România.11

5. Concepte şi terminologie.13

6.Rezolvarea problemei – Soluţii identificate.15

7.Analiza rezultatelor.19

8. Concluzii.24

9.Propuneri.26

Bibliografie.28

Extras din document

FONDURILE STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE

Rezumat

Politica de coeziune, adoptata de Uniunea Europeană nu se poate materializa fără exis-tenţa unor fonduri structurale. Disparitatile economice şi sociale dintre ţările membre ale Uniu-nii Europene, precum şi între regiunile apartinând UE sunt reduse prin intermediul acestor ins-trumente. Integrarea României în Uniunea Europeană în 2007 şi utilizarea fondurilor structu-rale, în prezent şi în viitor, reprezinta o oportunitate care contribuie la dezvoltarea economica a ţării noastre. Scopul politicii de coeziune este de a susţine dezvoltarea economică în toate zonele şi regiunile UE. Însă, dezvoltarea economică poate părea un deziderat greu de atins de către re-giunile slab dezvoltate care nu au capacitatea de a atrage fondurile europene. Fenomenul de concentrare a procesului de creştere prin absorbţia mai consistentă a fondurilor în zonele dez-voltate a statelor membre, rămâne un obstacol în calea reducerii disparităţilor. Zonele şi regiu-nile dezvoltate au capacitate de absorbţie şi gestionare a fondurilor în timp ce zonele mai puţin dezvoltate sunt deseori incapabile de a le atrage şi utiliza. Astfel de zone trebuie să se confrunte cu provocarea de a crea cadrul capabil să absoarbă şi să utilizeze fondurile.

Cuvinte cheie: fonduri structurale, politica de coeziune, dezvoltare economică, programe operaţionale, absorbţia fondurilor.

1. Introducere

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht privind Uniunea Europeană în noiembrie 1993, consolidarea coeziunii economice si sociale a devenit, din punct de vedere ofi-cial, unul dintre obiectivele Uniunii Europene, pe lângă înfiintarea pietei interne si a Uniunii Economice si Monetare. De-a lungul istoriei integrării europene postbelice s-a acordat tot mai multă importantă coeziunii. Însă, pe măsură ce Uniunea se extindea, realizarea coeziunii econo-mice si sociale a devenit mai dificilă, deoarece statele membre deveneau tot mai eterogene.

Respectarea principiului unitate în diversitate este unul dintre obiectivele Uniunii Euro-pene. Un deziderat, însă, greu de atins, întrucât, disparităţile existente între statele fondatoare, încă din momentul constituirii Uniunii Europene, s-au accentuat pe măsura creşterii în intensitate a integrării şi a etapelor succesive de extindere. În acest moment, Uniunea Europeană cuprinde 27 de state care formează o comunitate şi o piaţă internă de peste 493 milioane de cetăţeni, dispa-rităţile de natură economică şi socială între aceste ţări şi cele 268 de regiuni fiind semnificative . Aşadar, o regiune din patru are Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor mai mic decât 75% din media PIB a celor 27 de state. Credibilitatea UE depinde de capacitatea de a da răspunsuri pe măsură pentru diferite probleme, într-o varietate de scenarii, în condiţiile acesteo noi ordini euro-pene şi mondiale .

Politica de coeziune reprezintă instrumentul comunitar prin care se promovează conver-genţa economică. Necesitatea acesteia a apărut odată cu integrarea ţărilor mai puţin dezvoltate şi cu adâncirea procesului de liberalizare a circulaţiei bunurilor şi a factorilor de producţie. Feno-menul se datorează pieţei, care nu este în masură să genereze o convergenţă economică, ci mai degrabă realizează o accentuare a divergenţelor.

Preview document

Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 1
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 2
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 3
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 4
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 5
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 6
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 7
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 8
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 9
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 10
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 11
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 12
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 13
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 14
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 15
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 16
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 17
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 18
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 19
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 20
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 21
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 22
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 23
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 24
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 25
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 26
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 27
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 28
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 29
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 30
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 31
Fondurile Structurale și de Coeziune - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Fondurile Structurale si de Coeziune.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România

Introducere Această lucrare este dedicată fondurilor structurale și de coeziune; acestea sunt instrumente financiare, cu ajutorul cărora Uniunea...

Impactul Politicii de Coeziune - Absorbtia Fondurilor Structurale

Impactul politicii de coeziune . Absortia fondurilor structurale Politica de coeziune este definita prin scopul sau si anume sprijinirea...

Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene

1.1. Contextul politic şi ecomonic Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De...

Fondurile Structurale în România

Capitolul I: Instrumentele structurale 1.1 Consideratii generale Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula cresterea...

Fondurile Structurale și de Coeziune ale UE

Capitolul 1. Fondurile Structurale şi de Coeziune - istoric, obiective, principii 1.1 Introducere Momentul aderării României la Uniunea Europeană...

Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

1.Fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea...

Fonduri Structurale și de Coeziune

Capitolul 1 Fondul European de Dezvoltare Regională Prezentare generală Principalul instrument de intervenţie în cadrul acestei politici, care...

Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale

„Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se bazează pe valorile individuale şi universale ale demnităţii umane, ale...

Ai nevoie de altceva?