Formarea prețurilor în construcții - montaj

Proiect
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 5095
Mărime: 1.07MB (arhivat)
Publicat de: Gicu A.
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. dr. Valentin Dinu

Cuprins

 1. 1.Întroducere. 3
 2. 2. Ingineria costurilor 4
 3. 2.1 Costul 4
 4. 2.2 Cheltuiala 4
 5. 2.3. Preţul 4
 6. 2.4. Clasificarea costurilor proiectelor. 5
 7. 2.5. Estimarea costurilor proiectelor. 5
 8. 2.6. Estimarea costurilor. Metodologii 6
 9. 2.6.1 Metode utilizate în România 6
 10. 2.6.2 Metodologii de calcul utilizate pe plan internaţional 7
 11. 3. Evaluarea costurilor. 8
 12. 3.1 Principii. 8
 13. 3.1.1 Obiectivele gestionării costurilor în project management. 8
 14. 3.2. Calculaţia costurilor. 8
 15. 3.2.1 Generalităţi. 8
 16. 3.3. Analiza Earned Value. 9
 17. 4. Managementul costurilor in proiectele investiţionale. 10
 18. 4.1. Managementul de proiect. 10
 19. 4.2. Proiectul. 10
 20. 4.2.1. Fazele (procesele de bază) ale unui proiect 10
 21. 4.3. Proiectul ideal. 11
 22. 4.3.1. Succesul proiectului 11
 23. 4.4. Previziuni privind preţurile. Instrumente, metodologii, monitorizare.
 24. 4.5. Analiza şi monitorizarea costurilor pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli. 13
 25. 5. Studiu de caz pentru construcții de locuit. 14
 26. 5.1. Date generale privind obiectivul de investiţii. 14
 27. 5.2. Date concrete de calcul. 15
 28. 5.2. Concluzii 20
 29. 6. Concluzii si propuneri. 22
 30. Bibliografie. 25

Extras din proiect

1.Întroducere.

În şirul de probleme al lumii contemporane,se înscrie şi problema ingineriei de cost în construcţii. Pentru a face faţă acestor tendinţe, resursele disponibile trebuie gestionate cu răspundere şi în acest sens cel mai important instrument îl reprezintă costurile şi alocarea acestora într-o concepţie de inginerie a lor.Nu este posibil într-o economie de piaţă să se realizeze lucrări în domeniul construcţiilor fără să se controleze strict domeniul costurilor.

Calculul costului are o însemnătate capitală pentru tot ceea ce urmează să facă o societate. De aceea, atât în teorie cât şi în practică, i se acordă o mare atenţie.

Pentru domeniul construcţiilor, problema ingineriei costurilor se impune în prim plan deoarece :

1. este mare consumator de diverse resurse ;

2. activitatea de construcţii induce costuri foarte mari ;

3. are foarte puţine elemente comune cu o linie de produse standardizate;

4. procesul de construcţie odată pus în mişcare, nu este un mecanism care se reglează singur şi necesită ghidarea de către un consultant;

5. fiecare proiect este unic, pe o perioadă limitată de timp;

6. este un proces de mare complexitate.

Problema ingineriei costurilor devine o adevarată ştiinţă şi nu poate fi rezolvată decât de un inginer de cost deoarece problema este mult mai complexă ca în trecut şi solicită cunoştinţe vaste din domenii diferite, pentru că lucrările de construcţii s-au complicat, s-au diversificat, s-au îmbunătăţit materialele de construcţii etc.

Controlul operaţiunilor de proiectare, execuţie a construcţiei, deşi se bazează pe înalte cunoştinţe tehnice şi tehnologice, se realizează cu resurse economice de administrarea cărora inginerii sunt răspunzători.

Avantajul includerii ingineriei costurilor în elaborarea şi punerea în execuţie a proiectelor este acela de a oferi o imagine explicită beneficiarilor şi constructorilor asupra intenţiilor şi concordanţei dintre aspiraţiile beneficiarului şi produsul finit obţinut. Aceasta permite justificarea mai temeinică a preţului construcţiilor, asigură o informare mai bună a beneficiarului pentru a-şi orienta resursele, pentru a nu stagna lucrările de construcţii şi pentru a-şi putea elabora planul de intenţie asupra utilizării construcţiei proiectate.

La baza activităţilor specifice ingineriei de cost se porneşte de la cunoştinţele tehnice şi tehnologice specifice domeniului, dar elementul de constrângere pentru piaţă rămâne costul şi de aceea sunt necesare şi importante cunoştinţele economice, deoarece activităţile tehnico-inginereşti operează cu resurse, iar administrarea acestora ţine de domeniul economic şi modificările sistemului economic în timp.

2. Ingineria costurilor

2.1 Costul

În principiu costul de producţie exprimă efortul de munca vie şi materializată pe care un agent economic îl depune efectiv pentru fabricarea unui produs, pentru executarea unei lucrări sau al unui serviciu.

2.2 Cheltuiala

Cheltuiala apare în sfera aprovizionării şi desfacerii, iar costul numai în sfera producţiei.

Figura nr.1 – Formarea cheltuielilor şi a costurilor.

2.3. Preţul

Preţul se manifestă pe piaţă ca expresie bănească a valorii mărfii şi este format din costuri şi elemente plus produs.

2.4. Clasificarea costurilor proiectelor.

1. După legătura cu procesul tehnologic folosit apar două categorii de costuri:

a. costuri de bază sau tehnologice;

b. costuri de regie (administrative):

- cheltuieli generale ale proiectului;

- cheltuieli generale de birou.

2. După componenţa consumului de resurse întâlnim:

a. costuri cu munca trecută sau materializată;

b. costurile cu munca vie sau de manoperă.

3. După legătura cu activitatea sau lucrarea executată, există două categorii de costuri:

a. costuri directe;

b. costuri indirecte.

4.În funcţie de momentul consumării resurselor, costurile pot fi:

a. costuri curente;

b. costuri preliminate.

5.În raport cu volumul fizic al producţiei, în practică apar două categorii de costuri:

a. costuri variabile;

b. costuri fixe.

Preview document

Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 1
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 2
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 3
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 4
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 5
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 6
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 7
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 8
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 9
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 10
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 11
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 12
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 13
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 14
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 15
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 16
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 17
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 18
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 19
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 20
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 21
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 22
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 23
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 24
Formarea prețurilor în construcții - montaj - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Formarea Preturilor in Constructii-Montaj.doc

Alții au mai descărcat și

Fezabilitatea lucrărilor de construcții

INTRODUCERE Nu poate fi contestat faptul ca pamintul este un dar al naturii si ca orice dar al naturii nu are valoare si deci, nu are nici pret....

Influența asupra prețului construcțiilor - model econometric

Introducere Anuarul statistic al României din anul 2006, capitolul 16 „Industrii şi construcţii” prezintă informaţii referitoare la construcţii....

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor

Data fiind importanta strategica a Sectorului Energetic National în dezvoltarea pe baze durabile a economiei românesti, evolutia acestuia trebuie...

Evaluarea și contabilitatea activelor imobilizate la SC Petrom SA Drăgășani

Rezumat Concluzii Capitolul 1 Informaţii generale privind Petrom S.A. Drăgăşani Societatea Naţională a Petrolului „Petrom S.A." a fost...

Asigurarea de Clădiri Construcții Echipamente și Altor Bunuri

Follows our life everyday procuring goods and services or are engaged in society, organizations that provide these things. Statistical studies...

Locul și Rolul Negocierii în Administrarea unei Afaceri

I NOTIUNI INTRODUCTIVE În definirea negocierii se întâlnesc diferite puncte de vedere. De regulă, cei care abordează negocierea drept activitate...

Alternative de Negociere

ARGUMENT Eu am ales această temă pentru că, conceptul de negociere este un mod de a gândi, o atitudine, un comportament, o ştiinţă, o...

Analiza activității la SC Conforest SA

CAP. 1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. CONFOREST S.A. 1.1. Caracteristicile tipologice ale firmei Denumirea: S.C CONFOREST S.A. Sediul social:...

Fezabilitatea lucrărilor de construcții

INTRODUCERE Nu poate fi contestat faptul ca pamintul este un dar al naturii si ca orice dar al naturii nu are valoare si deci, nu are nici pret....

Atelier de Tâmplărie din Aluminiu

Privit de la nivelul conducerii strategice, planul de afaceri poate fi abordat ca o componentă a planificării strategice a firmei, elaborarea lui...

Ai nevoie de altceva?