Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 3986
Mărime: 1.03MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sebastian Lazar

Cuprins

CAPITOLUL 1. Organizarea și rolul Trezoreriei statului. 3

CAPITOLUL 2. Relațiile Trezoreriei statului cu sistemul bancar. 9

CAPITOLUL 3. Trezoreria – bancă a statului. 14

Extras din document

CAPITOLUL 1. Organizarea și rolul Trezoreriei statului

Tranziţia la economia de piaţă reprezintă un proces complex şi de durată care presupune înfăptuirea unor multiple obiective, printre care un loc important îl ocupă restructurarea economiei naţionale. Această acţiune necesită importante resurse financiare şi materiale ale căror procurare şi administrare constituie o problemă realmente dificilă, dacă se urmăreşte şi respectarea unor principii de bază cu privire la o fiscalitate echitabilă şi o politică bugetară corectă.

Necesitatea înfiinţării şi organizării Trezoreriei publice în România rezultă în primul rând din deficienţele şi neajunsurile înregistrate cu privire la execuţia componentelor bugetului general consolidat prin băncile comerciale, precum şi a sistemului informaţional-contabil existent în cadrul ordonatorilor de credite. Aceste deficienţe şi neajunsuri au generat imposibilitatea urmăririi corespunzătoare a veniturilor statului şi, în mod deosebit, a celor datorate de persoanele juridice, care au o pondere însemnată în totalul veniturilor bugetare, cu consecinţe dintre cele mai nefavorabile asupra constituirii surselor în concordanţă cu evaluările aprobate de Parlamentul României.

De asemenea, asupra modului de derulare a cheltuielilor efectuate prin bugetul de stat şi celelalte bugete publice, nu exista un control corespunzător cu privire la necesitatea, oportunitatea şi legalitatea efectuării cheltuielilor, aceasta referindu-ne atât la cheltuielile curente, dar mai ales la cele privind finanţarea deficitului bugetar şi a investiţiilor. În aceeaşi direcţie, amintim şi costul ridicat al cheltuielilor legate de comisioanele bancare pentru efectuarea operaţiunilor prin contul bugetului general consolidat.

Trezoreria publică în România era necesară pentru a răspunde mai bine noilor comandamente şi cerinţe ale reformei în domeniul fiscal-bugetar, legate de crearea pârghiilor şi a mijloacelor financiare specifice economiei de piaţă cu ajutorul cărora statul să poată influenţa favorabil dezvoltarea economico-socială a ţării.

Înfiinţarea Trezoreriei Finanţelor Publice în ţara noastră a devenit deci o necesitate obiectivă, determinată de aplicarea programului de reformă şi restructurare a economiei, în condiţiile în care finanţelor publice li s-a cerut să-şi amplifice rolul şi funcţiile referitor la administrarea, angajarea şi utilizarea mai eficientă a resurselor financiare ale sectorului public.

Premisele care au creat cadrul favorabil înfiinţării trezoreriei, în România, au fost:

1. reorganizarea băncilor şi consecinţele acesteia asupra finanţelor publice;

2. schimbarea concepţiilor privind administrarea şi utilizarea resurselor financiare publice;

3. cerinţele şi posibilităţile reale de asigurare a echilibrului finanţelor publice, prin intervenţii

pornite în fazele de urmărire a execuţiei bugetare;

4. autonomia bugetului asigurărilor sociale de stat, în contextul prevederilor Legii

finanţelor publice;

5. întărirea autonomiei finanţelor locale, la nivelul bugetelor acestora din subdiviziunile

administraţiei teritoriale, în cadrul judeţelor, potrivit Legii administraţiilor publice locale;

6. înfiinţarea şi funcţionarea fondurilor speciale, prin autonomizarea bugetelor acestora;

7. creşterea şi diversificarea sistemului veniturilor proprii.

Argumentele favorabile înfiinţării Trezoreriei finanţelor publice sunt:

• desfăşurarea execuţiei bugetare prin mai multe bănci creează dificultăţi în ceea ce priveşte controlul asupra operaţiilor, complică fluxurile monetare şi prelungeşte termenele de raportare a datelor de execuţie, influenţând negativ urmărirea execuţiei şi a echilibrului bugetar;

• în contextul prezentat, de ample modificări şi de cerinţa rezolvării problemelor noi apărute, s-a elaborat cadrul legislativ pentru exercitarea de către Ministerul Finanţelor Publice a atribuţiilor ce-i revin în domeniul finanţelor publice prin crearea unui sistem propriu pentru urmărirea execuţiei bugetare, cu ajutorul căruia să coordoneze problemele politicii financiare de care răspunde;

• în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 78/1992, Ministerul Finanţelor Publice a fost autorizat să înfiinţeze trezorerii în cadrul organelor financiare subordonate, şi anume: direcţii generale ale finanţelor publice judeţene şi a Municipiului Bucureşti, administraţii financiare;

• prin Legea nr. 82/1991 s-a prevăzut organizarea contabilităţii trezoreriei finanţelor publice în cadrul Ministerul Finanţelor Publice şi a unităţilor sale subordonate;

• potrivit prevederilor din Legea bancară, trezoreriile, la nivel de judeţ, au conturi deschise la sucursalele judeţene ale Băncii Naţionale a României (conturi curente), prin care se încasează veniturile bugetare, se efectuează cheltuielile dispuse de către titularii conturilor deschise la trezorerii.

Preview document

Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 1
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 2
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 3
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 4
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 5
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 6
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 7
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 8
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 9
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 10
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 11
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 12
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 13
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 14
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 15
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 16
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 17
Funcția de Bancă a Statului Atribuită Trezoreriei - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Functia de Banca a Statului Atribuita Trezoreriei.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Rolul Activitatii Trezoreriei Statului

Introducere Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Sistemul informațional al operațiunilor în numerar

ARGUMENT Sistemul informational economic reprezinta un ansamblu organizat de informatii economice complexe,care se obtin prin prelucrarea datelor...

Riscul de Credit in Banca Comerciala

Introducere Banca Comercială „Moldova Agroindbank” S.A. (MAIB) este lider al sectorului bancar din Moldova. MAIB dispune de licenta ( Hotarirea...

Trezoreria Statului - Functii Clasice vs Functii Moderne

Funcţiile generale ale trezoreriei statului Termenul de trezorerie a apărut în cadru unei lungi evoluţii istorice, care a condus pentru început,...

Funcțiile Trezoreriei

Funcţiile trezoreriei Economia unei ţări nu poate funcţiona fără bani. Banii sunt necesari deoarece înlesnesc schimbul de mărfuri, mijlocesc...

Funcția de casier public a Trezoreriei Statului

Importanţa organizării Trezoreriei Statului Importanţa organizării sistemului Trezoreriei finanţelor publice în România rezultă din următoarele:...

Fiscalitate

CAPITOLUL 1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – INSTITUTIA CEA MAI IMPORTANTA ÎN GESTIONAREA BUGETELOR PUBLICE 1.1. Atributiile si rolul...

Ai nevoie de altceva?