Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 29182
Mărime: 149.32KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

CAPITOLUL I

FUNCŢIA FINANCIARĂ ŞI MECANISMELE FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII

1.1.Conceptul şi funcţiile finanţelor întreprinderii

Procese de formare, de repartizare şi utilizare a fondurilor au loc nu numai la nivelul economiei naţionale, ci şi în întreprinderi, în organisme bancare şi financiare, de asigurări sociale şi de bunuri etc.

Finanţele întreprinderii reprezintă veriga primară, de bază a întregului sistem financiar, această afirmaţie bazându-se pe faptul că majoritatea fondurilor băneşti ce se formează la diferite nivele îşi au izvorul în veniturile create în celulele de bază ale economiei naţionale. De dimensiunea acestor finanţe depinde în cea mai mare măsură soliditatea celorlalte subsisteme financiare.

Activitatea economico-financiară a unei întreprinderi nu poate fi concepută în afara mediului în care funcţionează şi evoluează; din acest mediu, întreprinderea îşi colectează resursele şi tot în cadrul lui efectuează plăţi, restituiri de fonduri etc. Fenomenul financiar se naşte în relaţiile pe care întreprinderea le are cu toţi agenţii economici şi financiari, cu statul şi alte organisme.

Întreprinderea este o combinaţie de factori materiali(capital economic) cu factori umani, un agent economic, o entitate, un centru de decizie, care evoluează într-un mediu complex, format din patru universeuri interdependente, şi anume:

1.universul economic;

2.universul financiar;

3.universul social;

4.universul public(statul).

Ca agent economic, întreprinderea intră în relaţii cu alţi agenţi pe diferite pieţe în care se schimbă bunuri şi servicii pe bază de monedă. Cantităţile de mărfuri oferite şi solicitate, precum şi preţurile sunt variabile, ceea ce influenţează echilibrul, întreprinderea fiind supusă mecanismelor de piaţă. Aceste schimbări dau naştere universului financiar, care apare simultan, ca o contraparte a universului economic şi ca un univers autonom, organizat pe pieţele sale proprii, prin care se schimbă active financiare şi monedă.

Agenţii economici şi financiari, ce se întâlnesc pe diferite pieţe şi între care apar variate raporturi, constituie contextul social în care funcţionează şi evoluează întreprinderea. Aceşti agenţi pot fi grupaţi, în funcţie de pieţe, în următoarele grupe principale:

-furnizori, pe care întreprinderea îi întâlneşte pe piaţa de materii prime şi servicii;

-clienţi, pe care întreprinderea îi întâlneşte pe piaţa de produse şi servicii;

-salariaţi şi conductori, pe care întreprinderea îi găseşte pe piaţa muncii;

-acţionari sau asociaţi, împrumutători şi intermediari financiari, pe care întreprinderea îi găseşte pe piaţa financiară etc.

Între întreprindere, pe de o parte şi diferitele personae fizice şi juridice, pe de altă parte, se nasc, aşa cum s-a mai arătat , variate raporturi, care vizează cumpărări şi vânzări de mărfuri şi servicii, angajări şi plata drepturilor de personal, formarea capitalurilor proprii şi împrumutate. De asemenea, întreprinderea are raporturi cu:

-diferite organe statale, care se concretizează în plata impozitelor şi taxelor sau în primirea de subvenţii şi alocaţii de la bugetul statului;

-societăţi de asigurare către care întreprinderea achită prime de asigurare şi de la care va beneficia, în anumite situaţii, de plata unor despăgubiri;

-organe de asigurări sociale, faţa de care întreprinderea are obligaţii privind formarea unor fonduri necesare asigurării condiţiilor de trai în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Totalitatea raporturilor generate de formarea, repartizarea şi utilizarea fondurilor băneşti, necesare realizării variatelor activităţi economice, sociale, culturale etc. la nivel de întreprindere, reprezintă esenţa finanţelor acesteia. Finanţele întreprinderii, deşi îşi găsesc sediu în sfera repartiţiei, au o puternică influenţă asupra producţiei, circulaţiei şi consumului.

În plan epistemologic, finanţele întreprinderii se prezintă ca o ramură a ştiinţei financiare, care analizează mecanismele şi metodele de procurare şi gestionare a resurselor financiare, izvoarele şi destinaţia acestor resurse în vederea satisfacerii diferitelor nevoi şi obţinerii unor profituri.

Într-o întreprindere se pot crea numeroase fonduri între care fondul pentru investiţii în active fixe, fondul de rulment, fondul de rezervă etc.; izvoarele acestor fonduri pot să difere de la caz la caz, însă pentru anumite activităţi, întreprinderea poate apela şi la resurse împrumutate.

Principalele căi utilizate în colectarea fondurilor sunt: aportul asociaţilor sau acţionarilor, autofinanţarea, creditarea şi finanţarea bugetară. Aceste căi şi izvoare de constituire a fondurilor variază într-o anumită măsură în funcţie de formele pe care le îmbracă întreprinderile şi proprietatea asupra lor. Astfel, vom întâlni unele particularităţi în finanţele regiilor autonome, societăţilor comerciale, cooperativelor şi asociaţiilor cooperatiste, societăţilor mixte etc.

Ca orice subsistem financiar, finanţele întreprinderilor îndeplinesc funcţia de repartiţie şi funcţia de control, prin acestea fiind dezvăluite mai analitic conţinutul şi rolul finanţelor.

Preview document

Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 1
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 2
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 3
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 4
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 5
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 6
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 7
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 8
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 9
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 10
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 11
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 12
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 13
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 14
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 15
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 16
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 17
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 18
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 19
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 20
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 21
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 22
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 23
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 24
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 25
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 26
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 27
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 28
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 29
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 30
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 31
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 32
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 33
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 34
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 35
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 36
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 37
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 38
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 39
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 40
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 41
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 42
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 43
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 44
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 45
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 46
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 47
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 48
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 49
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 50
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 51
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 52
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 53
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 54
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 55
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 56
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 57
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 58
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 59
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 60
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 61
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 62
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 63
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 64
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 65
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 66
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 67
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 68
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 69
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 70
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 71
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 72
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 73
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 74
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 75
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 76
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 77
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 78
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 79
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 80
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 81
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 82
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 83
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 84
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 85
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 86
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 87
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 88
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 89
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 90
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 91
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 92
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 93
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 94
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 95
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 96
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 97
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 98
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 99
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 100
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 101
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 102
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 103
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 104
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 105
Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Functia Financiara si Mecanismele Financiare ale Intreprinderii.doc

Te-ar putea interesa și

Măsurarea Performanței Întreprinderii

CAPITOLUL 1. CONTABILITATEA - SURSĂ PRINCIPALĂ DE INFORMAŢII PENTRU MĂSURAREA PERFORMANŢEI Mecanismele economice funcţionează în România, după...

Managementul și analiza situațiilor

MANAGEMENT FINANCIAR. CONCEPT, FUNCŢII 1.1. Consideraţii generale Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară este...

Managementul Finaciar ca Subsistem al Managementului General

INTRODUCERE Mnanagementul financiar a devenit o veriga importanta in conducerea inteligenta a companiilor. Cea mai mare parte a conflictelor ce...

Finanțele întreprinderii

CAP I. FINANTELE INTREPRINDERII 1.1.Elemente teoretice de baza privind finantele Gestiunea financiara si de credit care functioneaza in orice...

Analiza bilanțului funcțional la SC Nitramonia SA

Introducere Investigarea realităţii economice necesită un demers specific care integrează viziunea clasică bazată pe cunoaşterea relaţiilor de...

Întreprinderea în Mediu Competitiv

PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI 1.1. SCURT ISTORIC CAERO S.A. a fost înfiinţata in 1949 ca societate cu capital de stat numita "Întreprinderea 18...

Prezentarea Societatii Comerciale ALPHA SA

Prezentarea Societatii Comerciale 1 Identitatea Societatii Comerciale ALPHA S.A. este o persoana juridica româneasca constituita sub forma unei...

Gestiune financiară

Sub 1.Conceptul de intreprindere si functiile finantelor intreprinderii Activitatea economica si sociala este organizata ca activitate...

Ai nevoie de altceva?