Funcția Publică și Funcționarul Public în România

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 29592
Mărime: 123.98KB (arhivat)
Publicat de: Dorli Manole
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. drd. Marius Andreescu
Universitatea din Piteşti Facultatea de Ştiinţe Economice, Administrative şi Juridice

Cuprins

 1. Capitolul I Functia publica. Notiune si evolutii normative 1
 2. 1.1. Noţiunea de funcţie publică în dreptul administrativ român şi în dreptul comparat 1
 3. 1.2. Trăsăturile funcţiei publice 10
 4. 1.3. Evoluţia conceptului de funcţie publică 14
 5. 1.4. Comparaţie între funcţia publică şi alte activităţi sociale 16
 6. Capitolul II. Functionarul public 25
 7. 2.1. Noţiunea de funcţionar public în dreptul administrativ român şi în dreptul comparat 25
 8. 2.2. Legătura dintre funcţionarul public şi funcţia publică 34
 9. Capitolul III Statutul functionarului public in România 39
 10. 3.1. Numirea funcţionarilor publici. Aspecte de doctrină şi drept comparat 39
 11. 3.2. Numirea funcţionarilor publici conform legislaţiei române în vigoare 50
 12. 3.3. Funcţia publică şi funcţionarul public 53
 13. 3.4. Protecţia funcţiei publice 60
 14. 3.5. Răspunderea funcţionarilor publici 64
 15. Capitolul IV Aspecte ale jurisprudentei privind exercitarea functiei publice 81
 16. 4.1. Litigii în legătură cu numirea în funcţia publică şi încetarea raportului de funcţie publică 81
 17. 4.2. Litigii privind răspunderea specifică
 18. exercitării funcţiei publice 88

Extras din proiect

Capitolul I

Funcţia publică. Noţiune şi evoluţii normative.

1.1. Noţiunea de funcţie publică în dreptul administrativ român şi în dreptul comparat.

Ca orice studiu, analiză sau cercetare ştiinţifică este necesară o abordare a studiului într-un context dat, o ancorare a acestuia într-un sistem bine definit, astfel încât pe lângă legităţile perceperii pe care le dezvoltă fiecare cercetare, să poată fi folosite legităţi de la sistemele apropiate, astfel încât viziunea generală asupra abordărilor din mai multe domenii să aibă o corelare logică, bine determinată.

Pornind de la definiţia funcţiei publice aşa cum a fost analizată în perioada interbelică şi având în vedere reglementările actuale observăm că noţiunea de funcţie publică este strâns legată de conceptul de funcţionar public ca element intrinsec al serviciului public. Încercând să definim Serviciile Publice, putem spune că acestea sunt activităţi ale organelor administraţiei publice create în scopul satisfacerii unor nevoi de interes general şi care datorită importanţei lor trebuie să funcţioneze permanent şi constant.

Astfel, între conceptele de serviciu public şi funcţie publică, unii autori, printre care şi profesorul Paul Negulescu, vedeau o relaţie de la întreg la parte, cu specificarea că numai funcţionarii care aparţin unui serviciu public exploatat în regie au calitatea de funcţionari publici, cei care aparţin unui serviciu public concesionat nu au această calitate.

Marele dascăl de drept public defineşte funcţia publică ca fiind “complexul de puteri şi competenţe, organizat de lege pentru satisfacerea unui interes general, în vederea de a fi ocupată, în chip temporar, de un titular (sau mai mulţi), persoană fizică care, executând puterile în limitele competenţei, urmăreşte realizarea scopului pentru care a fost creată funcţiunea”. Autorul consideră că trei pot fi scopurile funcţiilor publice: 1) efectuarea de acte juridice; 2) prepararea emiterii actelor juridice; 3) executarea actelor juridice sau deciziunile administrative sau judecătoreşti. Totodată, acest autor consideră că funcţia publică face parte dintr-un serviciu public, “dar numai dintr-un serviciu public exploatat în regie” , adică organizat de stat.

Literatura de drept public a generat o bogată doctrină pe marginea acestei noţiuni, accepţiunile diferind de la un autor la altul şi de la un sistem la altul.

Profesorul Romulus Ionescu înţelegea prin funcţie de stat “acel complex de drepturi şi obligaţii cu care este investită o persoană fizică ce face parte din cadrul unui organ al statului, care are caracter de continuitate şi care se exercită în realizarea puterii de stat pentru îndeplinirea sarcinilor acelui organ.

Un alt autor defineşte funcţia de stat ca o situaţie juridică impersonală (obiectivă) creată şi organizată prin acte normative, în vederea realizării puterii de stat ori pentru a concura la realizarea acesteia.

Şi în concepţia profesorului Al. Negoiţă, sintagma funcţie publică are două accepţiuni: una mai largă şi alta mai restrânsă, în funcţie de natura atribuţiilor care formează conţinutul funcţiei exercitată de angajaţii diferitelor organe ale administraţiei publice, mai exact după cum aceste atribuţii presupun sau nu folosirea autorităţii statului.

Recunoscând această diversitate a funcţiilor din administraţia publică, autorul defineşte funcţia publică drept ansamblul de atribuţii stabilite prin lege sau prin acte juridice emise pe baza şi în executarea legii, atribuţii pe care le îndeplineşte o persoană fizică angajată într-un organ al administraţiei publice şi care are abilitatea legală de a îndeplini aceste atribuţii ale administraţiei publice.

Un alt autor, mai prudent, preferă să explice cum se regăseşte această instituţie în Constituţie şi în alte reglementări, decât s-o definească în sensul propriu, făcând însă precizarea că aceasta poate fi înţeleasă într-o accepţiune largă care include totalitatea funcţiilor statului prin care se realizează suveranitatea acestuia, fără deosebire de faptul că aceste funcţiuni îndeplinesc sarcinile puterii executive, legislative sau judecătoreşti.

Preview document

Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 1
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 2
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 3
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 4
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 5
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 6
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 7
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 8
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 9
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 10
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 11
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 12
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 13
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 14
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 15
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 16
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 17
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 18
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 19
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 20
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 21
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 22
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 23
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 24
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 25
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 26
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 27
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 28
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 29
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 30
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 31
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 32
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 33
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 34
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 35
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 36
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 37
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 38
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 39
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 40
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 41
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 42
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 43
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 44
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 45
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 46
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 47
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 48
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 49
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 50
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 51
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 52
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 53
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 54
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 55
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 56
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 57
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 58
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 59
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 60
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 61
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 62
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 63
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 64
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 65
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 66
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 67
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 68
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 69
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 70
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 71
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 72
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 73
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 74
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 75
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 76
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 77
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 78
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 79
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 80
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 81
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 82
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 83
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 84
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 85
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 86
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 87
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 88
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 89
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 90
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 91
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 92
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 93
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 94
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 95
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 96
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 97
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 98
Funcția Publică și Funcționarul Public în România - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Functia Publica si Functionarul Public in Romania
  • bibliografie.doc
  • cap 1doc.doc
  • cap 2.doc
  • cap 3.doc
  • cap 4.doc
  • cuprins.doc
  • foaie de titlu.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Administrație publică

INTRODUCERE In organizatiile din administratia publica, functionarii publici isi exercita puterea de decizie, in activitatea lor de zi cu zi, in...

Considerații Privind Funcția Publică din Perspectiva Statutului Cadrelor Militare

Analiza functiei publice reprezinta o tema care este interesanta dintr-o dubla perspectiva: a) Istorica, dat fiind faptul ca functia publica si...

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Managementul recompenselor în instituțiile publice

INTRODUCERE Am abordat tema „Managementul recompenselor în intituţia publică“ deoarece recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate...

Analiză comparativă România-Franța

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Prefectul și instituția prefectului

In traditia juridica Romaneasca influenta romana are cea mai mare pondere dat fiind statutul nostru de popor latin . Una dintre institutiile...

Funcția publică comunitară

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND DREPTUL FUNCTIEI PUBLICE EUROPENE La nivel comunitar exista in principal doua dimensiuni de continut cu privire la...

Ai nevoie de altceva?