Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3751
Mărime: 28.99KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Specializare: Finanțe și bănci
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

Introducerea .3

Capitolul 1: Finanțele 4

1.1 Finanțele publice 4

1.2 Finanțele private 5

Capitolul 2: Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă .9

2.1 Rolul funcțiilor finanțelor în economia modernă .

2.2 Concepții privind funcțiile finanțelor publice .

CONCLUZII

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

Extras din document

Introducere

Toate relatiile economice dintre persoanele fizice si juridice, in masura in care se exprima in forma baneasca, reprezinta finantele. Relatia „bani - marfa, marfa - bani”, include suportul obiectiv al realizarii proceselor financiare, de acumulare a resurselor in forma baneasca si de distribuire, utilizare a acestor resurse. In acest context, banul reprezinta un instrument de utilitate sociala, devenit in prezent un drept de creanta. Finanțele au apărut pe scena vieții social-politice, pe fondul dezvoltării factorilor de producție și a relațiilor bănești, odată cu apariția statului și instituirea forței sale publice. In toate etapele vieții social-economice care au existat, finanțele s-au manifestat ca relații sociale, de natură economică, apărute în procesul repartiției produsului social și mai ales al venitului național, în strânsă legătură cu îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor statului.

Capitolul 1: Finanțele

1.1 Finanțele publice

Finanțele publice constituie un sistem de relații economice, prin intermediul cărora se formează și se repartizează fondurile de resurse financiare publice în scopul satisfacerii nevoilor sociale generale ale societății. - Finanțele publice reprezintă un sistem de relații sociale, de natură economică, ce se realizează în procesul repartiției PIB, în scopul realizării funcțiilor și sarcinilor statului.

In procesul formarii, repartizarii si utilizarii mijloacelor banesti ale societatii, finantele publice indeplinesc doua functii principale: functia de repartitie si functia de control.

1.2 Finanțele private(finanțele intreprinderi)

Finanțele întreprinderii cuprinde acele "relații economice care îmbracă o formă bănească și care apar și se manifestă „în mod obectiv la nivelul intreprinderilor,in legătură cu formarea și repartizarea fondurilor bănești necesare procesului de producție, în scopul obținerii profitului maxim, satisfacerii unor nevoi sociale ale salariaților și formării fonduritor financiare la dispoziția statului. Finanțele întreprinderii, ca parte integrantă, de bază a finanțelor publice, incubă (infiltreazā) constituirea, repartizarea și gestionarea resurselor financiare necesare îndeplinirii obiectivelor sale economice, financiare și sociale, concretizate în: producerea de bunuri și servicii în vederea satisfacerii cerințelor consumatorilor și furnizarea lor la timpul oportun și în cantități optime; asigurarea echilibrului financiar; obținerea profitului necesar dezvoltării activității și remunerării acționarilor; ocuparea forței de muncă; completarea veniturilor bugetului public prin plata impozitelor și taxelor conform legislației fiscale.

Bibliografie

1),,Finanțe publice,, IULIAN VĂCĂREL GH. D. BISTRICEANU GABRIELA ANGHELACHE MARIA BODNAR FLORIAN BERCEA TATIANA MOȘTEANU FLORIN GEORGESCU Ed. a Vl-a - București Editura Didactica și Pedagogică, 2007

2)Finanțe ( manual) Cordonatori: Botnari N;Baurciulu A. Editura ASEM 2010

3) FINANTE Ediția a II-a revăzută și adăugită Radu STROE Dan ARMEANU :Editura ASE ,2004

Preview document

Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă - Pagina 1
Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă - Pagina 2
Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă - Pagina 3
Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă - Pagina 4
Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă - Pagina 5
Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă - Pagina 6
Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă - Pagina 7
Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă - Pagina 8
Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă - Pagina 9
Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă - Pagina 10
Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă - Pagina 11
Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă - Pagina 12
Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă - Pagina 13
Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă - Pagina 14
Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă - Pagina 15
Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Functiile finantelor si rolul lor in economia moderna.docx

Ai nevoie de altceva?