Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 23003
Mărime: 3.14MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Donosa Dan
a fost prezentat la UNIVERSITATEA „ION IONESCU DELABRAD” FACULTATEA DE AGRICULTURĂ, SPECIALIZAREA INGINERIE ECONOMICĂ. IASI

Cuprins

CAPITOLUL I

Conţinutul deciziei de finanţare pe termen scurt a întreprinderii şi impactul său.4

1.1 Importanţa deciziei de finanţare pe termen scurt a întreprinderii .4

1.2 Resurse de finanţare pe termen scurt .9

1.3 Decizia de finanţare pe termen scurt a întreprinderilor private .17

CAPITOLUL II

Resursele de finanţare pe termen scurt a întreprinderilor din sectorul privat.21

2.1 Fondul de rulment .21

2.2 Creditul furnizor şi corelarea acestuia cu creditul clienţi.32

2.3 Creditul bancar pe termen scurt şi costul acestuia.37

2.4 Creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii .51

2.5 Politica de îndatorare şi riscul financiar.52

CAPITOLUL III

Credite pe termen scurt specifice economiei de piaţă .61

3.1 Creditul de trezorerie .61

3.2 Creditul de mobilizare .63

3.3 Creditul de prefinanţare .66

3.4 Scadenţa şi rambursarea creditelor.67

3.5 Verificarea garanţiei creditelor.67

3.6 Creditarea societăţilor comerciale de stat şi a regiilor autonome.68

CAPITOLUL IV Concluzii.72

Bibliografie .77

Extras din document

CAPITOLUL1

Conţinutul deciziei de finanţare pe termen scurt a întreprinderii şi impactul său

1.1 Importanţa deciziei de finanţare pe termen scurt a întreprinderii

Aspectele finanţării prezintă importanţă crucială pentru supravieţuirea şi dezvoltarea întreprinderii.

În primul rând, întreprinderea trebuie să dispună de lichidităţi pentru a face faţă angajamentelor asumate, adică de a onora datoriile la scadenţă în viitorul apropiat, asigurându-şi astfel echilibrul financiar pe termen scurt.

În al doilea rând se pune, din partea întreprinderii, problema lansării în investiţii de orice natură (tehnologice, sociale, comerciale) care să facă să se dezvolte posibilităţile întreprinderii. În acest caz este vorba de finanţarea dezvoltării pe termen mediu şi lung care condiţionează creşterea rezultatelor în viitor şi menţinerea echilibrului financiar.

Deciziile de finanţare pe termen lung stabilesc cadrul general al dezvoltării unei întreprinderi. Ele sunt temeinic fundamentate şi cel mai adesea ireversibile. Deciziile financiare pe termen scurt sunt subordonate deciziilor pe termen lung, fiind decizii curente, de corelare. Acest caracter al deciziilor pe termen scurt nu presupune deloc că sunt mai puţin importante; o eroare a deciziei de finanţare pe termen scurt poate antrena pierderi importante sau chiar încetarea plăţilor.

În gestiunea financiară a firmei se înregistrează pe parcursul anului decalaje între necesarul şi existentul de disponibilităţi băneşti. Aceste decalaje sunt generate de două cauze principale:

1. Diferenţa dintre imobilizările totale în activele firmei (mai mari) şi fondurile proprii (mai mici);

2. Dereglări în încasarea rezultatelor economice, dereglări care determină un deficit de trezorerie.

Prima cauza este prezentă în majoritatea întreprinderilor, ca un principiu de lucru generat de existenţa în economie a unor surse ce pot fi solicitate (creditul, bugetul de stat, disponibilităţile unor agenţi economici) pentru a realiza o activitate economică mai mare decât o poate acoperi capitalul propriu al firmei, precum şi de motivaţia costului de atragere a capitalului de lucru. De aceea, activele curente (circulante) sunt acoperite doar parţial din capitalul propriu (fondul de rulment). Cea mai mare parte a acestor active au drept corespondent în pasiv obligaţiile firmei către furnizori, salariaţi şi faţă de bănci (creditul pe termen scurt).

A doua cauză provine din deficienţele destul de frecvente ale decontărilor cu clienţii în condiţiile blocajului financiar din economie. Prelungirea peste limitele normale a perioadei în care activele curente ale întreprinderii rămân sub forma de creanţe face ca trezoreria firmei să înregistreze un deficit în defavoarea capitalului de lucru.

Având în vedere aceste fenomene, sistemul băncilor comerciale răspunde, la solicitarea firmelor, prin acordarea de credite pe termen scurt adecvate decalajelor dintre activele curente, pe de o parte şi sursele proprii şi datoriile din exploatare (pasivele), pe de altă parte.

Punctul de plecare în stabilirea tipurilor de credite pe termen scurt îl reprezintă situaţia lichidităţilor (cash flow-ul) la sfârşitul trimestrului precedent şi previziunile din trimestrul prognozat. Cu ajutorul informaţiilor respective se întocmeşte bugetul (planul) de trezorerie baza de referinţă pentru stabilirea tipurilor de credite pe termen scurt posibil de solicitat de către întreprinderi.

Finanţările pe termen scurt vizează activele de exploatare al căror cuatum variază în funcţie de creşterea sau descreşterea activităţii de la un an la altul, de la un trimestru la altul sau de la un sezon la altul. În aceste condiţii, decizia de finanţare pe termen scurt trebuie să răspundă nu numai cerinţelor de acoperire financiară a activelor circulante în cuantumul necesar şi la termenele prevăzute, dar să prezinte şi suficientă elasticitate, capacitate de adaptare la nevoile concrete ale diverselor etape, să poată fi majorate sau reduse, după caz, când cerinţele exploatării o impun.

Multe întreprinderi se confruntă cu flucţuatii însemnate ale activităţii economice de la un trimestru la altul, ceea ce face ca necesarul permanent de active circulante să fie finanţat din capitaluri permanente, în măsura posibilităţilor, iar nevoile suplimentare ce apar pe parcursul desfăşurării activităţii să fie finanţate din resurse de trezorerie. O asemenea strategie pe termen scurt permite folosirea judicioasă a resurselor proprii, atrase şi împrumutate, cu efecte favorabile pe linia economicităţii şi rentabilităţii.

Deci mijloacele de finanţare ale întreprinderii trebuie să fie adaptate la nevoile sale. În aceste condiţii, întreprinderea se poate confrunta cu două tipuri de dificultăţi. În primul rând, poate fi situaţia în care întreprinderea trebuie să ramburseze resursele chiar înainte de a fi ajuns să recupereze avansurile efectuate, mai ales când întreprinderea realizează investiţii pe termen lung. În al doilea rând, întreprinderea poate fi în situaţia de a folosi, pentru operaţiuni pe termen scurt, fonduri pe care le-ar putea folosi pe termen lung pentru investiţii.

Problemele finanţării prezintă o importanţă vitală, pentru că soluţionarea lor condiţionează supravieţuirea întreprinderii, perspectivele sale de dezvoltare, performanţele sale prezente şi viitoare, autonomia proprietarilor şi conducătorilor săi.

Preview document

Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 1
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 2
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 3
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 4
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 5
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 6
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 7
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 8
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 9
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 10
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 11
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 12
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 13
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 14
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 15
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 16
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 17
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 18
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 19
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 20
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 21
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 22
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 23
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 24
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 25
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 26
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 27
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 28
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 29
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 30
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 31
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 32
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 33
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 34
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 35
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 36
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 37
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 38
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 39
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 40
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 41
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 42
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 43
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 44
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 45
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 46
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 47
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 48
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 49
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 50
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 51
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 52
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 53
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 54
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 55
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 56
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 57
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 58
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 59
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 60
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 61
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 62
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 63
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 64
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 65
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 66
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 67
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 68
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 69
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 70
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 71
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 72
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 73
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 74
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 75
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 76
Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Eficienta si Evaluarea Investitiilor pentru Modernizarea Capacitatii de Productie in Cadrul SC Petrom SA Bucuresti

Introducere În practica economică investiţia este privită ca o cheltuială făcută de persoane fizice sau juridice cu scopul de a obţine bunuri si...

Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL

Intreprinderea evoluează într-un mediu financiar care oferă instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice dar impun în acelaşi timp şi anumite...

Continutul Activelor Imobilizate ale Intreprinderii - SC Medas Impex SRL

Capitolul 1 I.1. CONCEPTUL DE ACTIVE IMOBILIZATE SI STRUCTURA LOR Capitalul aflat la dispozitia agentilor economici, care sub aspectul...

Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SC MOND TRANS SRL 1.1 DATE GENERALE Istoricul societăţii Firma MOND TRANS S.R.L. a fost fondată de către MARCU...

Datoriile pe termen mediu și lung ale întreprinderii

Introducere Pentru a participa la fundamentarea şi adoptarea unei noi decizii financiare trebuie investigate realizările obţinute care, prin...

Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA

Capitolul 1. Importanța economico-socială a IMM-urilor și resursele de finanțare 1.1.Conceptul de IMM Termenul de întreprindere este văzut ca...

Analiza Financiara a SC Pro Electric SRL

Cap. 1 IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA SC PRO ELECTRIC SRL Denumirea societăţii : PRO ELECTRIC S.R.L. Sediul societăţii: este situat în Oradea, str....

Finantarea si Creditarea Activelor Curente

INTRODUCERE Întreprinderea ca verigă importantă a unei economii presupune desfăşurarea unui şir de operaţiuni ce vor duce la atingerea scopului...

Ai nevoie de altceva?