Fundamentarea Deciziei de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Fonduri Structurale

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 5187
Mărime: 411.39KB (arhivat)
Publicat de: Andreea B.
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorin Anton
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Capitolul 1
 3. 1.1. Fondurile Structurale - caracteristici principale.
 4. 1.2. Reguli şi praguri de co-finanţare
 5. 1.3. Situaţia accesării fondurilor structurale în România pe anul 2009
 6. 1.4. Alocarea financiară pentru Romania 2007-2013
 7. 1.5. Bariere în accesarea fondurilor structurale
 8. 1.6. Programele Operaţionale destinate IMM- urilor, Axe şi activitati eligibile orientative
 9. Capitolul 2
 10. 2.1. Strategia băncilor în accesarea fondurilor structurale
 11. 2.2. Etapele unui proiect
 12. 2.3. Condiţii generale de eligibilitate pentru beneficiari şi proiecte
 13. 2.4. Bugetul unui proiect finanţat din Fonduri UE
 14. 2.5. Condiţii obligatorii de îndeplinit pentru cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile
 15. 2.6. Paşi concreţi pentru accesarea fondurilor europene
 16. Capitolul 3 - Studiu de caz
 17. Bibliografie

Extras din proiect

CAPITOLUL I

1.1. Fondurile Structurale - caracteristici principale.

UE urmăreşte realizarea a trei obiective pentru reducerea diferenţelor dintre statele membre şi anume: convergenţa, competitivitatea regională şi ocuparea, şi cooperarea teritorială europeană. Pentru realizarea acestor obiective se alocă statelor membre un sprijin financiar acordat prin intermediul instrumentelor structurale. Acestea sunt:

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - finanţează în principal infrastructura, investiţiile generatoare de locuri de muncă, proiectele de dezvoltare locala şi ajutoarele pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

- Fondul Social European (FSE)

- Fondul de Coeziune (FC)- sprjiină finanţarea proiectelor majore de infrastructură în domeniul mediului şi al transporturilor.

Accesarea Fondurilor Structurale reprezintă un angajament contractual, cu prevederi şi termene de realizare stricte, pentru a nu se ajunge la dezangajarea automată (regula “n+2”) de către CE a sumelor alocate. De exemplu: sumele alocate de UE pentru un proiect in 2008, trebuie cheltuite până la 31 decembrie 2010.

Fondurile europene post aderare se accesează de către fiecare beneficiar numai după ce a efectuat cheltuielile în cadrul proiectului, iar acestea au fost declarate eligibile(decontare post-factum). Proiectele eligibile a fi finanţate vor fi selectate prin licitaţii publice, punându-se accentul pe competitivitatea şi sustenabilitatea acestora. Analiza cost- beneficiu este decisivă, pentru calificarea proiectelor de calitate, în conformitate cu priorităţile de dezvoltare menţionate în documentele naţionale de programare. Alocaţiile financiare ale celor trei fonduri sunt completate de:

- Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

- Fondul European pentru Pescuit

Din toate aceste fonduri se finanţeaza Programele Operaţionale. În funcţie de programul operaţional, tipul şi mărimea beneficiarului, zona geografică de implementare a proiectului există reguli şi praguri de co-finanţare diferite, stabilite prin Documente cadru de Implementare şi Ghiduri ale aplicantului.

Astfel:

1.2. Reguli de respectat :

- Existenţa fondurilor proprii de cofinanţare a proiectelor

- Contabilitate separată pentru cheltuielile din proiect

- Aplicarea corectă a prevederilor legale privind achiziţiile publice

- Păstrarea activelor achiziţionate prin proiect pe perioada stabilită prin contractul de finanţare nerambursabilă

- Pastrarea documentelor proiectului şi punerea acestora la dispoziţia echipelor de control pe perioada stabilită în contractul de finanţare nerambursabilă.

1.3. Situaţia accesării fondurilor structurale în România pe anul 2009

Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Gabriel Sandu s-a întâlnit pe 27 ianuarie, la sediul instituţiei, cu Anastassios Bougas, şeful unităţii pentru România din cadrul Direcţiei Generale pentru Politici Regionale a Comisiei Europene.

În cadrul întâlnirii, ministrul Gabriel Sandu a prezentat situaţia accesării fondurilor europene şi şi-a exprimat disponibilitatea pentru o colaborare strânsă având drept scop absorbţia integrală a banilor europeni.

Conținut arhivă zip

 • Fundamentarea Deciziei de Finantare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin Fonduri Structurale.doc

Alții au mai descărcat și

Accesarea Fondurilor Structurale Europene în Domeniul Dezvoltării Rurale

Introducere Doar o mică parte a fondurilor europene au fost până în prezent folosite, prin urmare sume mari de bani au ramas necheltuite. Acesarea...

Fonduri Structurale

INTRODUCERE Lucrarea abordează o temă de mare actualitate în contextul aderării României la U.E. în anul 2007, întrucât politica naţională de...

Finanțarea proiectelor din fonduri europene la SC Transromania SRL, Sibiu

Introducere Uniunea Europeană este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data lărgirii acesteia are puterea unei piețe interne a...

Cheltuieli pentru agricultură

Capitolul 1. Aspecte generale Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic naţional, chemată să asigure securitatea hranei...

Fonduri Europene Structurale

Introducere Politica de coeziune a Uniunii Europene, deşi este o politică veche de mai bine de 30 de ani, a suferit o serie de transformări în...

Analiza acordurilor de finanțare a României de către FMI în perioada 1990-2017

Introducere Fondul Monetar Internațional ( FMI) este o instituție financiară internațională ce reunește 186 de tări membre , aceasta a fost...

Fonduri și Programe ale UE

Fonduri şi programe ale Uniunii Europene 1. Rolul fondurilor şi programelor europene Pentru a putea avea o privire de ansamblu şi a putea...

Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare

Capitolul 1 Fondurile și programele comunitare ȋn România ȋnainte de aderare Cele trei instrumente de pre-aderare prin care Uniunea Europeană...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea Deciziei de Finanțare a unei Întreprinderi Mici și Mijlocii prin Fonduri Structurale

CAP1. INTRODUCERE Întreprinderile mici sunt coloana vertebrală a economiei europene si, totodată, reprezintă o sursă semnificativă de creare de...

Investițiile Străine în România

INTRODUCERE Investiţiile străine directe trebuiesc abordate în strânsă legătură cu creşterea economică, cu dezvoltarea, întrucât indiferent de...

Fonduri Structurale

INTRODUCERE Lucrarea abordează o temă de mare actualitate în contextul aderării României la U.E. în anul 2007, întrucât politica naţională de...

Cadrul administrativ instituțional al dezvoltării regionale în România

CADRUL ADMINISTRATIV INSTITUTIONAL AL DEZVOLTARII REGIONALE IN ROMANIA INTRODUCERE În România, dezvoltarea regionala a început sa se contureze o...

Politici de dezvoltări regionale, reabilitarea drumurilor din lumină

INTRODUCERE Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere și competitive zone din lume, atât din punctul de vedere al nivelului de...

Rolul finanțelor publice în realizarea distribuției echitabile

1. Rolul finantelor publice în evolutia societatii 1.1. Prezentare generala a rolului finantelor De la aparitia si manifestarea finantelor pâna...

Fundamentarea deciziei de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL

Capitolul 1. Aspecte generale privind IMM-urilor Întreprinderile mici reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, în acelaşi timp...

Disparități regionale în dezvoltarea economică a României

CAPITOLUL 1 - POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALA IN ROMANIA In Romania, politica de dezvoltare regionala a inceput sa se contureze odata cu...

Ai nevoie de altceva?