Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 7 fișiere: doc, pdf, xls, pub
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 18571
Mărime: 385.94KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel stefura

Cuprins

Cap.Ι Organizare şi funcţionarea Spitalului Clinic de Urgenţe Iaşi

1.1 Scurt istoric.4

1.2 Obiect de activitate.5

1.3 Organizarea internă.6

1.3.1 Componente organizatorice.6

1.3.2 Structura de personal. 7

1.3.3 Organigrama.8

1.4 Răspunderi şi competenţe la nivelul structurii organizatorice

cu referire la principalele funcţii de conducere.9

1.5 Relaţii cu exteriorul.11

Cap.ΙΙ Fundamentarea indicatorilor financiari la Spitalul Clinic de

Urgenţe Iaşi

2.1 Cadrul juridic.12

2.2 Cheltuieli de personal.14

2.3 Cheltuieli pentru materiale şi servicii.16

2.4 Cheltuieli de capital.17

Cap.ΙΙΙ Finanţarea bugetară a cheltuielilor la Spitalul Clinic de

Urgenţe Iaşi

3.1 Surse de finanţare.20

3.2 Modalităţi tehnice utilizate in finanţarea bugetară.21

3.3 Deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare.23

3.4 Fluxuri informaţionale determinate de finanţarea bugetară.25

Cap.ΙV Organizarea evidenţei privind gestiunea financiară a

Spitalului Clinic de Urgenţe Iaşi

4.1 Evidenţa contabilă.29

4.2 Evidenţa tehnico-operativă.33

4.3 Evidenţa statistică.34

Concluzii.35

Bibliografie.39

Anexe • bugetul de venituri şi cheltuieli

• bilanţul contabil

• situaţia indicatorilor reprezentativi

• note explicative întocmite la situaţiile financiare aferente anului 2006

• modele de documente (contract individual de muncă, foaie de prezenţă, listă de avans chenzinal)

• lista sporurilor acordate la salariu

Extras din document

Cap.Ι Organizarea şi funcţionarea Spitalului Clinic de Urgenţe

Iaşi

1.1 Scurt istoric

Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi funcţionează în clădirile unui fost palat boieresc al familiei Ghica Brigadir construit la jumătatea secolului XIX, construcţie înregistrată drept monument istoric şi de arhitectură. Era compus din patru clădiri cu destinaţii diferite. A funcţionat ca spital de copii de la 8 iunie 1886, fiind proprietatea Epitropiei Spitalului Caritatea, devenind unitate cu personalitate juridică până în anul 1931 când devine spital de chirurgie generală.

Acest aşezământ a fost înfiinţat în anul 1880 de către personae proeminente din societatea moldovenească fiind înzestrat după patru ani, de descendenţi ai familiei domnitorului Alexandru Ioan Cuza cu moşia Ruginoasa din fostul judeţ Baia, fără a se cunoaşte précis data, deoarece la Arhivele Statului nu se află niciun act de proprietate, decât cel al fundării, arhiva fiind distrusă în timpul războiului.

În 27 septembrie 1948 mai primeşte o clădire situată în str. Lascăr Catargi nr. 39, fostă proprietate a familiei Sturdza, în care din anul 1944 a funcţionat o şcoală de infirmiere. În anul 1948 imobilele Spitalului de Chirurgie Generală trec din proprietatea Epitropiei în patrimoniul Ministerului Sănătăţii, situaţie juridică existentă şi în prezent.

Clădirile sunt amplasate în cartierul Copou, zonă rezidenţială închegată la sfârşitul sec. al XVII-lea şi începutul sec. al XIX-lea, fiind concepută şi realizată în stil neoclassic, stil răspândit în toată Europa primei jumătăţi a sec. XIX şi care este bine reprezentat la Iaşi.

La fel ca şi alte palate boiereşti ale oraşului Iaşi, şi acesta este înconjurat de un parc. Compoziţia planimetrică se înscrie în tradiţia palatelor şi caselor boiereşti, dezvoltându-se aproape simetric faţă de axul longitudinal. Stilul neoclasic se reflectă şi în elementele de plastică arhitecturală interioară şi exterioară.

În ultimii 120 de ani clădirile au avut funcţiunea de spital, ele nefiind concepute pentru aceasta. Din acest motiv au suferit numeroase modificări, îmbunătăţiri, intervenţii, modernizări.

Datorită faptului că în prezent clădirile unde funcţionează Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi se află într-un stadium avansat de uzură fizică şi morală (datorită seismelor, folosirii neadecvate cât şi lipsei fondurilor pentru reparaţii capitale şi de întreţinere), în anul 1996 s-a aprobat construirea unui nou spital, amplasat în incinta parcului şi pe un teren alăturat, concesionat de la primăria Iaşi. Clădirile existente, fiind monumente istorice şi de arhitectură, vor fi menţinute, consolidate şi modernizate şi li se va da o nouă destinaţie, de învăţământ medical universitar.

1.2. Obiectul de activitate

Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, proprietate publică sau privată, care asigură servicii medicale .

Spitalul de Urgenţă este spitalul care dispune de o structură complexă de specialităţi, dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat, având amplasament şi accesibilitate pentru teritorii extinse. În structura Spitalului de Urgenţă funcţionează obligatoriu departamentul de urgenţă care, în funcţie de necesităţi, poate avea şi un serviciu mobil de urgenţă - reanimare şi transport medicalizat.

Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi este un spital clinic de Categoria V, pentru acordarea asistenţei medico-chirurgicale de înaltă specialitate în urgenţele de acest gen, în profilele de Chirurgie Generală, Chirurgie Plastică, reconstructivă şi arşi, Medicină Internă, Ortopedie- traumatologie, Anestezie şi Terapie Intensivă.

Unitatea are, în afara sarcinilor spitaliceşti proprii, atribuţii în învătământul medical superior(universitar şi postuniversitar), de cercetare ştiinţifică şi de îndrumare metodologică în unităţi sanitare din judeţul Iaşi şi din alte judeţe ale Moldovei arondate U.M.F Iaşi. Constituie de asemenea baza de învătământ pentru elevii şcolilor şi liceelor sanitare şi cursantele şcolilor de infirmiere.

Spitalul Clinic de Urgente, având profile de activitate cu caracter unic recepţionează permanent toate plăgile indiferent de localizare, politraumatisme, urgenţe digestive şi vasculare periferice, arsuri, traumatisme ale mâinii, replantări şi revascularizări în cazul amputaţiilor de membre, intoxicaţii acute, traumatisme osteo-articulare, accidente de circulaţie şi cazuri grave. Primeşte de asemenea, în limita paturilor libere, bolnavi cu afecţiuni cronice la cererea acestora, bolnavi transferaţi din alte spitale din municipiul şi judeţul Iaşi şi din alte judeţe pentru tratament sau care necesită control medical periodic în interesul afecţiunii lor sau în interes ştiinţific.

Preview document

Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 1
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 2
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 3
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 4
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 5
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 6
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 7
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 8
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 9
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 10
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 11
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 12
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 13
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 14
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 15
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 16
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 17
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 18
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 19
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 20
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 21
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 22
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 23
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 24
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 25
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 26
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 27
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 28
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 29
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 30
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 31
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 32
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 33
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 34
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 35
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 36
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 37
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 38
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 39
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 40
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 41
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 42
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 43
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 44
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 45
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 46
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 47
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 48
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 49
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 50
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 51
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 52
Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Cuprins.doc
  • Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgente Iasi.doc
  • indicatori.pdf
  • macheta indicatori de performanta Nov 2007 .xls
  • proiect final.pub
  • stat_functii_01apr07.pdf
  • Stema spital.pub

Alții au mai descărcat și

Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi

Cap. I Actele de control intocmite de Curtea de Conturi Ca orice activitate umană activitatea de control financiar poate şi trebuie să fie...

Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani

Capitolul 1 Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani 1.1 Scurt istoric Spitalul Municipal Pașcani este o...

Controlul Financiar

ARGUMENT Controlul este actiunea de stabilire a exactitatii operatiunilor materiale, care se efectueaza anticipat executarii acestora, concomitant...

Cheltuielile publice pentru sănătate

Capitolul I – Date generale privind cheltuielile publice ,,Resursele financiare, la nivel naţional, cuprind ansamblul resurselor financiare ale...

Eficenta Cheltuielilor Publice

CAPITOLUL I Cheltuielile publice exprima relatii economico-sociale in forma baneasca, care se manifesta intre stat, pe de o parte, si persoane...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞI PERFORMANŢELE MANAGERIALE 1.1. Management – manageri Managementul, abordat concomitent ca teorie şi...

Gestiunea financiară a Spitalului Militar de Urgență Dr. Iacob Czihac, Iași

Capitolul 1. Organizarea si functionarea spitalului Spitalului Clinic Militar de Urgenţă “ Dr. Iacob Czihak”, Iaşi 1.1. Scurt istoric Spitalul...

Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași

Cap.1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Clinic de Urgenţe Sf.Ioan din Iaşi 1.1 Scurt istoric Spitalul Clinic de Urgenţe din Iaşi...

Monografie Spitalul CFR IASI

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la spitalul Clinic CF Iaşi 1.1 Scurt istoric Spitalul universitar CF Iaşi este situat în strada Garabet...

Fundamentarea și realizarea veniturilor la Spitalul Clinic Sf. Treime Iași

CAPITOLUL I ORGANIZARE SI FUNCTIONARE LA SPITALUL CLINIC DE URGENTA „SFANTA TREIME” IASI 1.1 Scurt istoric Spitalul a fost infiintat la data de...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iași

1.1 Scurt istoric si obiect de activitate al Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica si...

Organizarea gestiunii la Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. N. Oblu Iași

Cap. I Organizarea şi funcţionarea Spitalului Clinic de Urgenta Prof.Dr. N.Oblu Iasi 1.1 Scurt istoric Spitalul a fost infiintat la data de...

Monografie Spitalul Clinic pentru Copii Sfânta Maria Iași

CAP. 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI PUBLICE: SPITATUL CLINIC DE COPII SF. MARIA, IAŞI 1.1. Scurt istoric Spitalul clinic pentru copii...

Ai nevoie de altceva?