Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 14906
Mărime: 155.89KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sebastian Lazar

Extras din document

Cap 1. Organizarea si functionarea Primariei comunei Todiresti

1.1 Scurt istoric

Țară

România

Județ

Vaslui

Localități componente Cotic, Drăgești, Huc, Plopoasa, Siliștea,Sofronești, Todirești, Valea Popii, Viișoara

Guvernare

- Primar Petrică Simiuc (USL, ales 2012, predecesor Ipate Marcel)

Suprafață

- Total 41.39 km²

Altitudine

140 m.d.m.

Numarul gospodariilor populatiei 1093

1.2 Obiect de activitate

Legea administraţiei publice locale este cea care stabileşte elementele principale care definesc autonomia locală :

Primăria ca şi atribuţie principală pe care o are este gestionarea resurselor puse la dispoziţia comunei.

Administraţiile publice locale, în limitele legii, au dreptul să aibă iniţiativa în absolut toate domeniile exceptând celelalte care se afla în competenţa altor autorităţi publice.

Ca şi instituţie publică primăria este cea care duce la împlinire hotărârile luate de către consiliul local şi soluţionează problemele curente din raza în care activează.

1.3 Organizarea internă şi structura de personal

Principalele compartimente organizatorice ale primăriei Todireşti sunt următoarele:

Consiliul local

Primar

Viceprimar

Secretar

Compartiment secretariat administrativ, stare civilă, asistenta socială

Compartiment contabilitate, impozite şi taxe

Compartiment urbanism

Compartiment poliţie comunitară

Compartiment administrativ gospodăresc

1.3.1 Consiliul local

Este o autoritate a administraţiei publice locale, desemnată în scopul soluţionării problemelor de interes local ale comunei în care aceştia activează. Consiliul local deliberează asupra intereselor colectivităţii şi hotărăşte cu privire la modul de realizare a acestora, statutul său fiind unul autonom.

Este ales pe o perioadă de 4 ani cu o posibilitate de prelungire prin lege, în caz de război sau calamităţi. Consilierii sunt aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat în

Condiţiile stabilite de Legea Finanţelor Publice Locale, la secţiunea privind alegerile locale. Numărul membrilor consiliului local este stabilit la ordinul prefectului, raportat la numărul de locuitori ai comunei sau oraşului.

Şedinţele la care Consiliul Local se întruneşte au caracter ordinar, făcute lunar, la convocarea primarului. Pe raza comunei Todireşti convocările sunt aduse la înştiinţare consilierilor sub forma unor hârtii denumite convocări, în care pe lângă numele consilierului chemat la şedinţa este trecută şi ordinea de zi, adică subiectele ce vor fi supuse discuţiei şi eventual votului. Constituirea consiliilor locale este făcută în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. În cadrul acestei şedinţe participa prefectul şi reprezentantul său, inclusiv primarul, chiar dacă acesta nu a fost desemnat conform procedurii de validare a mandatului. Validarea mandatelor este făcută prin vot deschis de către consiliile locale, prin care aceştia aleg dintre membrii lor o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri, desemnaţi pe întreaga durată a mandatului.

Consiliul Local formează comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. Acestea avizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate. Fiecare comună, oraş sau municipiu are în organigramă sa un secretar plătit din bugetul local care îndeplineşte anumite atribuţii stabilite în condiţiile legii.

Există şi riscul ca respectivul consiliu să fie dizolvat într-un interval de cel mult 6 luni, dacă acesta a adoptat cel puţin 3 hotărâri care ulterior au fost anulate de instanţă prin hotărâre judecătorească definitivă şi irefutabila. Decizia de dizolvare se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea prefectului, bazată pe hotărâri judecătoreşti. În condiţiile în care Consiliul Local nu se întruneşte timp de 3 luni consecutive sau pe parcursul a 3 şedinţe ordinare consecutive nu a adoptat nici o hotărâre, precum şi în cazul în care se reduce sub jumătate + 1, numărul consilierilor şi nu se poate completa prin supleanţi, acesta este considerat dizolvat.

Lista hotărârilor Consiliului Local adoptate în şedinţe:

• Adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs

• Aprobarea verificărilor de credite şi dezvoltarea publică a locuinţei

• Aprobă impozitele şi taxele pentru anul următor

• A aprobat statul de funcţii al primăriei

• A aprobat utilizarea fondului de rulment necesar acoperirii temporare a golului de casă precum şi a investiţiilor

• A stabilit dacă sponsorizarea pentru cultură şi spor este mai mare ca taxa cultura şi sport datorată anual, aceasta taxa este considerată de către persoanele juridice plătitoare ca fiind achitata

Preview document

Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 1
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 2
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 3
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 4
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 5
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 6
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 7
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 8
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 9
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 10
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 11
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 12
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 13
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 14
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 15
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 16
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 17
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 18
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 19
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 20
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 21
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 22
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 23
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 24
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 25
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 26
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 27
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 28
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 29
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 30
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 31
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 32
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 33
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 34
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 35
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 36
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 37
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 38
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 39
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 40
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 41
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 42
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 43
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 44
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 45
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 46
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 47
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 48
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 49
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 50
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 51
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 52
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 53
Fundamentarea și execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Executia Cheltuielilor Bugetare la o Institutie Publica.docx

Te-ar putea interesa și

Sănătatea în economia contemporană

1. SUSŢINEREA SĂNĂTĂŢII ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 1.1 Determinări privind sănătatea în societatea contemporană Hipocrat, părintele medicinii...

Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași

Cap.1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Clinic de Urgenţe Sf.Ioan din Iaşi 1.1 Scurt istoric Spitalul Clinic de Urgenţe din Iaşi...

Gestiunea Financiara la Spitalul Barlad

CAPITOLUL I -ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD 1.1. DESCRIEREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD Spitalul de Adulti Bârlad este o...

Fundamentarea și Execuția Cheltuielilor Bugetare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași

Cap 1. Organizarea şi funcţionarea la CAS Iaşi 1.1. Scurt istoric Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a...

Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui

Cap 1. Organizarea si functionalitatea Primăriei Municipiului Vaslui 1.1. Scurt istoric Judetul Vaslui, cu resedinta la Vaslui, a fost înfiintat...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Consiliul Județean Iași Cap. 1. Organizare și funcționalitate la Consiliul Județean Iași...

Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Comunei Țibănești

I. Organizarea şi funcţionalitatea unei instituţii publice. Premise şi factori de impact 1.1 Cadrul general de înfiinţare şi organizare a...

Organizarea Gestiunii Financiare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași

CAP 1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAŞI 1.1. Scurt istoric În conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma în...

Ai nevoie de altceva?