Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 15756
Mărime: 76.54KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr. Gabriel A. Ştefura
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU I. CUZA”, IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

Organizare şi funcţionare la Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi 2

1.1 Scurt istoric 2

1.2 Domeniu de activitate 3

1.3 Organizarea internă (Organigrama) 4

1.4 Funcţionalitate în cadrul Spitalului 6

1.5 Structura de personal 16

1.6 Relaţii cu exteriorul 17

1.6.1 Relaţii cu furnizorii de materii prime şi materiale 18

1.6.2 Relaţii cu beneficiarii(pacienţi) 18

1.6.3 Relaţii cu trezoreria publică 21

Cap.2.Fundamentarea indicatorilor financiari la instituţiile publice

2.1 Cadrul juridic de acţiune privind fundamentarea indicatorilor financiari 23

2.2 Indicatori reprezentativi(specifici)care stau la baza fundamentării indicatorilor

Financiari 24

2.3 Calcule de fundamentare privind veniturile proprii 26

2.4 Conţinutul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli la instituţii 30

2.5Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea veniturilor

proprii/cheltuielilor bugetare 48

Cap.3.Execuţia si finanţarea cheltuielilor bugetare.

Surse de finanţare a instituţiilor publice 50

3.1 Cadru juridic 50

3.2 Raspunderi şi competenţe în execuţie 54

3.3 Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare 56

3.4 modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 57

3.5 Utilizarea creditelor bugetare şi a mijloacelor baneşti alocate.

Plăţi pentru cheltuieli 59

BIBLIOGRAFIE 62

Extras din document

Cap.1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Clinic de Urgenţe Sf.Ioan din Iaşi

1.1 Scurt istoric

Spitalul Clinic de Urgenţe din Iaşi funcţionează în clădirile unui fost palat boieresc al familiei Ghica Brigadir construit la jumătatea secolului XIX,construcţie înregistrată drept monument istoric şi de arhitectură.Era compus din patru clădiri cu destinaţii diferite.

A funcţionat ca spital de copii de la 18 iunie 1886 fiind proprietatea epitropiei Spitalului Caritatea ,devenind unitate cu personalitate juridică până în anul 1931când devine spital de chirurgie generală.Acest aşezământ a fost înfiinţat în anul 1880 de către persoane importante din societatea moldovenească fiind înzestrat după patru ani de descendenţi ai familiei domnitorului Al.I.Cuza ciu Mosia Ruginoasa din fostul judeţ Baia,fără a se cunoaşte precis data deoarece la arhivele statului nu posedă nici un fel de act de identitate.

În 28 septembrie 1948 mai primeşte o clădire pe strada Lascăr Catargi nr 39,fostă proprietate a familiei Sturdza,în care în anul 1944 a funcţionat ca şcoală de infirmiere.În anul 1948 imobilele Spitalului de Chirurgie Generală trec în proprietatea Epitropiei în patrimoniul Ministerului Sănătăţii unde există şi până în prezent.

Intrarea principală este marcată prin trei ferestre cu arcuri în plin centru cu ancadramente clasice,parterul fiind marcat prin pasaje false realizate prin tencuială.În ultimii 120 ani clădirile au avut funcţiunea de spital ele nefiind concepute pentru aceasta,astfel suferă modificări,îmbunătăţiri,intervenţii,modernizări.

Pentru ca din urma timpului si a seismelor,lipsa fondurilor pentru reparaţii capitale şi de întreţinere clădirile spitalului se află intr-o avansată stare de degradare ,în anul 1996 s-a aprobat construirea unui nou spital,amplasat în incinta parcului şi pe un teren alăturat,concesionat de Primaria Iaşi.

Clădirile existente finnd monumente istorice şi de arhitectură vor fi menţinute,consolidate şi modernizate si astfel li se va da o nouă destinaţie,de învăţământ medical universitar.

1.2 Domeniul de activitate

Spitalul Clinic de Urgenţe Sf.Ioan din Iaşi este o unitate sanitară de categoria a cincea în subordinea Ministerului Sănătăţiişi are ca domeniu de activitate asistenţa medicală de urgenţă şi de înaltă specialitate,precum şi de cercetare ştiinţifică medicală.Activitatea se bazează pe criterii profesionale recunoscute de tratament şi management a căror eficacitate este permanent evaluată si aliniată la standarde naţionale şi internaţionale.

1.3Organizarea internă şi funcţionalitatea în cadrul spitalului

Preview document

Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 1
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 2
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 3
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 4
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 5
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 6
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 7
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 8
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 9
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 10
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 11
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 12
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 13
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 14
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 15
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 16
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 17
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 18
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 19
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 20
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 21
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 22
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 23
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 24
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 25
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 26
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 27
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 28
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 29
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 30
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 31
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 32
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 33
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 34
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 35
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 36
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 37
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 38
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 39
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 40
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 41
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 42
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 43
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 44
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 45
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 46
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 47
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 48
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 49
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 50
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 51
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 52
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 53
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 54
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 55
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 56
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 57
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 58
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 59
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 60
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 61
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 62
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgențe Sfântul Ioan din Iași - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Executia Cheltuielilor la Spitalul Clinic de Urgente Sfantul Ioan din Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea financiară Spitalului Clinic Dr. C.I. Parhon, Iași

Capitolul 1. Organizarea şi conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” “Resursele financiare ale statului împreună cu...

Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul sanitar. Spitalul Clinic Căi Ferate Iași

Capitolul 1. Organizare și funcționalitate la Spitalul Clinic Căi Ferate Iași 1.1. Scurt istoric Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi a fost înfiinţat...

Monografie Spitalul Clinic Universitar Sfântul Spiridon, Iași

1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Clinic Universitar “ Sfântul Spiridon” Iaşi 1.1 Scurt istoric Ideea de a ctitori bolniţa "Sf....

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic de Urgentă Sfânta Treime Iași

CAP. 1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE ÎNTR-O INSTITUTIE PUBLICA 1.1. SCURT ISTORIC Spitalul Clinic de Urgenta Sfanta Treime are sediul in...

Fundamnetarea Veniturilor la un Spital

I. Organizarea si functionarea Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti I.1. Scurt istoric si obiect de activitate al Spitalului Municipal de...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Spitalul Clinic Căi Ferate Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la spitalul Clinic CF Iaşi 1.1 Scurt istoric Iași este un oraș din estul Molovei fiind reședința și cel mai...

Execuția bugetelor locale

Introducere Bugetele locale asigură dimensionarea cheltuielilor în limitele veniturilor, fundamentarea resurselor financiare, stimularea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic de Urgentă Sfânta Treime Iași

CAP. 1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE ÎNTR-O INSTITUTIE PUBLICA 1.1. SCURT ISTORIC Spitalul Clinic de Urgenta Sfanta Treime are sediul in...

Ai nevoie de altceva?