Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Grup Scolar Doctor Mihai Ciuca, Saveni

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Grup Scolar Doctor Mihai Ciuca, Saveni.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 58 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Finante, Economie, Management

Cuprins

CAP. I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA LA GRUPUL ŞCOLAR “DR. M. CIUCĂ”.2
1.1 Scurt istoric.2
1.2 Obiect/domeniu de activitate.3
1.3 Oragnizarea internă (organigrama comentată).5
1.4 Funcţionalitate (relaţii interne cu accent pe latura financiară).15
1.5 Structura de personal.18
1.6 Relaţii cu exteriorul.19
1.7 Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli bugetare la Grupul Şcolar “Dr. M. Ciucă”, în perioada 2006-2008 – tabel comentat cu identificarea factorilor de influienţă.23
CAP. II FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE.25
2.1 Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare.25
2.2 Calculele de fundamentare privind cheltuielile bugetare.25
2.3 Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor
bugetare.44
CAP.III FINANŢAREA CHELTUIELILOR BUGETARE.46
3.1 Surse de finanţare a instituţiei.46
3.2 Modalitaţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare.48
3.2.1 Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare – pentru bugetul
de stat.48
3.2.2 Alimentarea cu fonduri – pentru bugetele locale.49
3.3 Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi
pentru cheltuieli.50
3.4 Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor
bugetare.54
BIBLIOGRAFIE.57

Extras din document

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONALITATEA LA GRUPUL ŞCOLAR “ DR. M. CIUCĂ”

1.1 SCURT ISTORIC

Grupul Şcolar “Doctor Mihai Ciucă” a luat fiinţă prin Ordinul Ministerului Învăţământului şi Culturii, nr. 782 din 1958. Iniţial numele a fost Şcoala Medie Mixtă Săveni. Acesta s-a dezvoltat an de an, şi-a consolidat existenţa şi şi-a extins numărul de clase.

El a parcurs următoarele perioade distincte:

1. Şcoala Medie Mixtă Săveni (Ordinul 782 din 1958);

2. Liceul de Cultură Generală Săveni (1969-1977), el cuprindea conform împărţirii medievale uitate (trivium: gramatica, dialectica şi retorica; quadrium: aritmetică, geometrie, astronomie si muzică) profilurile real si uman;

3. Liceul Agroindustrial Săveni (1977-1990). Alcătuit din clase cu profil agromecanic, zootehnic şi veterinar;

4. Liceul Teoretic Săveni (1990-1992);

5. Liceul Teoretic “Dr. M. Ciucă” Săveni (1992-2005);

6. Grupul Şcolar “Dr. M. Ciucă” Săveni (2005- ).

Conform legii învăţământului 84/1995: învăţământul urmăreşte realizarea idealului educaţional, întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe valoarea democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii romăneşti şi contribuie la păstrarea identităţii naţionale.

De-a lungul anilor Grupul Şcolar “ Dr. M. Ciucă” a dăruit societăţii personalităţi de o înaltă ţinută morală, spirituală şi profesională.

Spaţiul ambiental modern, gândit cu 14 săli de clasă, adecvat mobilate, 7 laboratoare şi cabinete pentru desfăşurarea orelor de matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, ştiinţe sociale şi informatică dotate cu aparatură de ultimă generaţie, C.D.I. , sala şi terenul de sport, biblioteca şcolii, cu peste 4500 de volume, reprezintă tot atâtea facilităţi puse la dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice de la Grupul Şcolar “Dr. M. Ciucă” Săveni.

Oferta educaţională:

Gimnaziu:

• 1 clasa de-a V;

• 1 clasa de-a VI;

• 1 clasa de-a VII;

• 1 clasa de-a VIII;

Liceu:

1. Filiera teoretică:

A. profil real – specializările:

• matematică – informatică;

• ştiinţe ale naturii;

B. profil uman – specializările:

• filologie;

• ştiinţe sociale;

2. Filiera tehnologică:

A. profil tehnic – specializările:

• textile pielărie – tehnician în industria textilă;

• turism şi alimentaţie – tehnician în turism, hotel şi alimentaţie;

Prin activităţile desfăşurate, se urmăreşte integrarea şi adaptarea şcolară, socială şi familială a elevilor, dezvoltarea personală, precum şi orientarea în carieră.

1.2 OBIECT DE ACTIVITATE

Specificul instituţiei, ca unitate de învăţământ preuniversitar de stat, îl reprezintă prestarea de servicii educaţionale către o categorie distinctă de beneficiari, şi anume elevii din învăţământul gimnazial şi liceal.

Grupul Şcolar “Dr. M. Ciucă” funcţionează potrivit cu regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar.

Misiunea şcolii: “Liderul modern nu este un lider de autoritate şi de putere sau bazat pe o carismă abuzivă, ci este un lider de inimă, care respectă mai mult oamenii şi demnitatea lor, emoţiile lor, chiar şi pe cele iraţionale, el ameliorează situaţiile. Îi face pe ceilalţi să crească şi să se dezvolte, egoul lui nu domina, ci este pus în serviciul unei cauze.”

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Grup Scolar Doctor Mihai Ciuca, Saveni.doc