Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni

Proiect
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 18107
Mărime: 202.02KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Stefura
UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA ANUL 3

Cuprins

Fundamentarea şi finanţarea cheltuielilor bugetare la instituţiile publice 3

Colegiul Naţional “Nicu Gane”Fǎlticeni 3

Capitolul 1 3

Organizare şi funcţionalitate Colegiului Naţional ’Nicu Gane’’ 3

Scurt istoric 3

Obiect/domeniu de activitate 5

Organizare internă (organigrama comentată) 6

Funcţionalitate (relaţii interne cu accent pe latura financiară) 19

Structura de personal 21

Relaţii cu exteriorul 22

Structura şi evoluţia principalelor venituri şi cheltuieli bugetare la Colegiul Naţional Nicu Gane în perioada 2006-2008 25

Capitolul 2 26

Fundamentarea cheltuielilor bugetare 26

Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare 26

Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 28

Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea veniturilor proprii şi a cheltuielilor bugetare 50

Capitolul 3. 54

Finanţarea cheltuielilor bugetare la Colegiul Naţional Nicu Gane, Fălticeni 54

Surse de finanţare 54

Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 55

Calcule şi fundamentari privind finanţarea 57

Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare 62

Alimentarea cu fonduri a bugetelor locale 63

Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 63

Fluxuri informaţionale generate de finanţarea instituţiei 66

Bibliografie 71

Extras din document

Fundamentarea şi finanţarea cheltuielilor bugetare la instituţiile publice

Colegiul Naţional “Nicu Gane”Fǎlticeni

Capitolul 1

Organizare şi funcţionalitate Colegiului Naţional ’Nicu Gane’’

Scurt istoric

Colegiul Naţional ’Nicu Gane’ din Fălticeni a fost înfiinţat în 1870, etalând de-a lungul timpului performanţe deosebite la fiecare disciplină de studiu, demonstrate prin numărul mare de premii obţinute de elevi la concursurile şi olimpiadele şcolare cât şi prin rata ridicată a celor ce au conţinut studiile la universităţi şi facultăţi de specialităţi diferite din tară şi străinatate. Printre marile nume ce au urmat clasele liceului se numară :Mihail Sadoveanu, Eugen Lovinescu, Vasile Ciurea, Nicolae Labiş.

Colegiul Naţional ‘Nicu Gane’ nu e doar o instituţie de invatamant cu rolul de a educa tinerii, ci e un centru cultural. El are menirea de a desfăşura un process educativ complex reprezentat deopotrivă de procesul educaţional propriu-zis, dar şi de iniţierea şi organizarea unor evenimente socio-culturale cu deschidere largă. Şcolar şi extrascolar devin astfel părţi componente ale unui program unic pe care instituţia il desfăşoară şi susţine in toate mijloacele şi resursele sale.

Colegiul Naţional ‘Nicu Gane’ este un liceu teoretic, de cultură generală, cu două profiluri: real şi uman.

Specializările corespunzatoare acestor profiluri sunt:

- pentru profilul real:

-matematică- informatică;

-ştiinţe ale naturii;

- pentru profilul uman:

-filologie;

-ştiinţe socio-umane;

In prezent liceul dispune de:

- 43 săli de clasă;

- 9 cabinete şi laboratoare:

o laborator de fizică;

o laborator de chimie;

o laborator de biologie;

o 3 laboratoare de informatică;

o cabinet de limba engleză;

o cabinet de geografie;

o cabinet de ştiinţe socio-umane;

o cabinet de istorie;

- amfiteatru cu 100 de locuri;

- biblioteca cu peste 27000 de volume;

- internat şi cantină;

- 2 săli de sport;

- terene de sport şi stadion

- cabinet de asistenţa psihopedagogică.

De-a lungul intregii sale existente, liceul a asigurat pregătire de performanţa la absolut toate disciplinele de invătământ, fapt consfinţit atât de numărul mare de premii obţinute la fazele naţionale ale olimpiadelor la toate disciplinele, cât şi de faptul că absolvenţii liceului au trecut cu succes probele la oricare facultate au dorit: medicină, geografie, matematică, automatizări şi calculatoare, filologie, drept, marină, ştiinţe economice, istorie, construcţii, informatică, educaţie fizică, etc.

Obiect/domeniu de activitate

Colegiul Naţional ’Nicu Gane’ din Fălticeni funcţionează potrivit cu regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învaţamant preuniversitar elaborat de Ministrul Educatiei şi Cercetării, Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar .

Obiectul de activitate al instituţiei îl constituie activitatea de instruire şi educaţie a elevilor săi ce este realizată în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a regulamentului intern al unităţii de învăţământ.

Preview document

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 1
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 2
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 3
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 4
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 5
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 6
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 7
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 8
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 9
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 10
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 11
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 12
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 13
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 14
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 15
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 16
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 17
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 18
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 19
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 20
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 21
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 22
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 23
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 24
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 25
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 26
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 27
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 28
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 29
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 30
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 31
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 32
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 33
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 34
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 35
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 36
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 37
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 38
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 39
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 40
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 41
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 42
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 43
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 44
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 45
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 46
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 47
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 48
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 49
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 50
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 51
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 52
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 53
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 54
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 55
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 56
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 57
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 58
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 59
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 60
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 61
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 62
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 63
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 64
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 65
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 66
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 67
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 68
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 69
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Institutiile Publice - Colegiul National Nicu Gane, Falticeni.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni

1. Organizare și funcționalitate la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni 1.1 Scurt istoric Colegiul Național “Nicu Gane”Fălticeni s-a...

Ai nevoie de altceva?