Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova

Proiect
7.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 17489
Mărime: 94.69KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: GABRIEL STEFURA
este o monografie foarte bine realizata,este facuta la o primarie

Cuprins

Cuprins 3

Capitolul 1 4

1.1. Scurt istoric al primÎriei comunei Tutova 4

1.2. Organizare si functionalitate la o institutie din administratia publicÎ localÎ 4

1.3. Pozitia institutiei în sistemul institutional 12

1.4. Relatii cu exteriorul 13

Capitolul 2 16

2.1. Particularitati în fundamentarea indicatorilor financiari la Primaria Comunei Tutova 16

2.2. Norme si criterii în stabilirea veniturilor si cheltuielilor bugetare 18

2.3. Fundamentarea cheltuielilor la Primaria Comunei Tutova 21

2.4. Fundamentarea veniturilor la Primaria Comunei Tutova 36

Capitolul 3-Finantarea cheltuielilor la primaria Comunei Tutova 43

Capitolul 4-Sistemul informational economic care reflectÎ gestiunea financiarÎ a primÎriei Tutova 50

4.1. Formele evidentei economice 50

4.1.1. Evidenta tehnico-operativa 50

4.1.2. Statistica 51

4.1.3. Contabilitatea 51

4.2. Organizarea si conducerea contabilitatii în institutiile publice 52

4.3 Organizarea compartimentului de Financiar-Contabilitate 59

Bibliografie 65

Extras din document

Capitolul 1

1.1. Scurt istoric al primÎriei comunei Tutova

Comuna Tutova s-a înfiintat în anul 1898, fiind formatÎ din satele Tutova, BÎdeana, Ciortolom, SÎlceni, Pochidia, Coroi, Coroiesti, Borodesti, Vizureni. În anul 1958 s-a unificat comuna Pochidia cu comuna Tutova. În anii de dupÎ revolutia din decembrie 1989 au avut loc ample discutii despre înfiintarea judetului Tutova, având ca resedintÎ de judet orasul Bârlad, însÎ aceste discutii au rÎmas la stadiul de proiect. În anul 2004 s-a reînfiintat comuna Pochidia care cuprinde o parte din satele fostei comune Tutova. Comuna Tutova face parte din judetul Vaslui.

1.2. Organizare si functionalitate la o institutie din administratia publicÎ localÎ

Consiliile locale sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, în conditiile stabilite de lege. Consiliul Local are initiativa si hotaraste, în conditiile legii, în toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenta altor autoritati publice, locale sau centrale. Consiliul local are urmatoarele atributii principale: alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dupa caz; stabileste, în limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu; aproba statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului; aproba bugetul local, împrumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de încheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, în conditiile legii. Aproba, la propunerea primarului, în conditiile legii, organigrama, statutul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local; administraza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului; înfiinteaza institutiile publice, societatile comerciale si servicii publice de interes local; urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora; stabileste masurile necesare pentru construirea, întretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a întregii infrastructuri apartinând cailor de comunicatii de interes local; aproba documentatiile tehnico – economice pentru lucrarile de investitii de interes local; si asigura conditiile necesare în vederea realizarii acestora; asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, culturÎ, tineret si sport, apararea ordinei publice, apararea împotriva incendiilor si protectia civila, de sub autoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea acestora; contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement; hotareste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeaza activitatea gardienilor publici, politici, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civila, în conditiile legii, si propune masuri de îmbunatatire a activitatii acestora, etc. Consiliul local exercita si alte atributii stabilite prin lege.

Primarul îndeplineste o functie de autoritate publica. El este seful administratiei publice si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, pe care îl conduce si îl controleaza. Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, în conditiile legii. Primarul îndeplineste urmatoarele atributii principale: asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotarârilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotarârilor consiliului judetean; asigura aducerea la îndeplinire a Hotarârilor Consiliului Local; întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare Consiliului Local; exercita functia de ordonator principal de credite; propune Consiliului Local spre aprobare organigrama, statutul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate; raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului; organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor publice centrale rezultatele acestor evidente; etc. Primarul îndeplineste si alte atributii principale prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si însÎrcinarile date de Consiliul Local.

Preview document

Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 1
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 2
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 3
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 4
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 5
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 6
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 7
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 8
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 9
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 10
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 11
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 12
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 13
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 14
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 15
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 16
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 17
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 18
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 19
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 20
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 21
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 22
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 23
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 24
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 25
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 26
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 27
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 28
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 29
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 30
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 31
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 32
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 33
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 34
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 35
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 36
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 37
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 38
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 39
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 40
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 41
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 42
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 43
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 44
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 45
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 46
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 47
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 48
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 49
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 50
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 51
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 52
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 53
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 54
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 55
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 56
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 57
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 58
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 59
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 60
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 61
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 62
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 63
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 64
Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova.DOC

Alții au mai descărcat și

Desfasurarea Procesului Bugetar la Institutiile Administrativ-Teritoriale

Capitolul 1.Organizarea şi funcţionalitatea la Primăria comunei Dumbrăveni 1.1.Scurt istoric Comuna Dumbrăveni, este atestată documentar încă...

Analiza Achizitiilor Publice - Studiu de Caz la Primaria Arad

CAPITOLUL 1. CONŢINUTUL ŞI CARACTERISTICILE PROCESULUI BUGETAR Bugetul de stat reprezintă principalul plen financiar centralizat al statului pe...

Gestiunea Financiara a Institutiiilor Publice - Studiu Monografic Realizat la Primaria Sendriceni

CAP.1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI PUBLICE` 1.1 Scurt istoric Sendriceni, ca multe alte asezari, a avut o bogata si framantata...

Organizarea gestiuni financiare a primarie com Barnova

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI BIRNOVA 1.1 ISTORIC. LOCALIZARE. INFORMATII GENERALE Scurt istoric al comunei Birnova...

Organizarea si Conducerea Gestiunii la Primaria Filipesti - Bacau

Capitolul 1 Organizarea si functionarea la Primaria comunei Filipesti 1.1. Scurt istoric Satul este nucleul de organizare a populatiei fiind un...

Fundamentarea unui Proiect de Investiții în Mediul Rural

1 Dezvoltarea rurală prin adaptarea proiectelor de investiţii 1.1 Rolul şi importanţa investiţiilor în dezvoltarea economică socială Noţiunea de...

Organizarea si Functionarea Primariei Municipiului Iasi

Primăria Municipiului Iaşi Capitolul I: Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Orasul Iaşi se numără printre...

Premise pentru Aderarea Romaniei la Zona Euro

Cap I. Primii pasi ai României spre zona euro Începând cu 1 ianuarie 2007, România a devenit membru al Uniunii Europene. Sarbatorit cu fast în...

Ai nevoie de altceva?