Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova

Proiect
7.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 17489
Mărime: 94.69KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: GABRIEL STEFURA
este o monografie foarte bine realizata,este facuta la o primarie

Cuprins

Cuprins 3

Capitolul 1 4

1.1. Scurt istoric al primÎriei comunei Tutova 4

1.2. Organizare si functionalitate la o institutie din administratia publicÎ localÎ 4

1.3. Pozitia institutiei în sistemul institutional 12

1.4. Relatii cu exteriorul 13

Capitolul 2 16

2.1. Particularitati în fundamentarea indicatorilor financiari la Primaria Comunei Tutova 16

2.2. Norme si criterii în stabilirea veniturilor si cheltuielilor bugetare 18

2.3. Fundamentarea cheltuielilor la Primaria Comunei Tutova 21

2.4. Fundamentarea veniturilor la Primaria Comunei Tutova 36

Capitolul 3-Finantarea cheltuielilor la primaria Comunei Tutova 43

Capitolul 4-Sistemul informational economic care reflectÎ gestiunea financiarÎ a primÎriei Tutova 50

4.1. Formele evidentei economice 50

4.1.1. Evidenta tehnico-operativa 50

4.1.2. Statistica 51

4.1.3. Contabilitatea 51

4.2. Organizarea si conducerea contabilitatii în institutiile publice 52

4.3 Organizarea compartimentului de Financiar-Contabilitate 59

Bibliografie 65

Extras din document

Capitolul 1

1.1. Scurt istoric al primÎriei comunei Tutova

Comuna Tutova s-a înfiintat în anul 1898, fiind formatÎ din satele Tutova, BÎdeana, Ciortolom, SÎlceni, Pochidia, Coroi, Coroiesti, Borodesti, Vizureni. În anul 1958 s-a unificat comuna Pochidia cu comuna Tutova. În anii de dupÎ revolutia din decembrie 1989 au avut loc ample discutii despre înfiintarea judetului Tutova, având ca resedintÎ de judet orasul Bârlad, însÎ aceste discutii au rÎmas la stadiul de proiect. În anul 2004 s-a reînfiintat comuna Pochidia care cuprinde o parte din satele fostei comune Tutova. Comuna Tutova face parte din judetul Vaslui.

1.2. Organizare si functionalitate la o institutie din administratia publicÎ localÎ

Consiliile locale sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, în conditiile stabilite de lege. Consiliul Local are initiativa si hotaraste, în conditiile legii, în toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenta altor autoritati publice, locale sau centrale. Consiliul local are urmatoarele atributii principale: alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dupa caz; stabileste, în limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu; aproba statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului; aproba bugetul local, împrumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de încheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, în conditiile legii. Aproba, la propunerea primarului, în conditiile legii, organigrama, statutul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local; administraza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului; înfiinteaza institutiile publice, societatile comerciale si servicii publice de interes local; urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora; stabileste masurile necesare pentru construirea, întretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a întregii infrastructuri apartinând cailor de comunicatii de interes local; aproba documentatiile tehnico – economice pentru lucrarile de investitii de interes local; si asigura conditiile necesare în vederea realizarii acestora; asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, culturÎ, tineret si sport, apararea ordinei publice, apararea împotriva incendiilor si protectia civila, de sub autoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea acestora; contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement; hotareste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeaza activitatea gardienilor publici, politici, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civila, în conditiile legii, si propune masuri de îmbunatatire a activitatii acestora, etc. Consiliul local exercita si alte atributii stabilite prin lege.

Primarul îndeplineste o functie de autoritate publica. El este seful administratiei publice si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, pe care îl conduce si îl controleaza. Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, în conditiile legii. Primarul îndeplineste urmatoarele atributii principale: asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotarârilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotarârilor consiliului judetean; asigura aducerea la îndeplinire a Hotarârilor Consiliului Local; întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare Consiliului Local; exercita functia de ordonator principal de credite; propune Consiliului Local spre aprobare organigrama, statutul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate; raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului; organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor publice centrale rezultatele acestor evidente; etc. Primarul îndeplineste si alte atributii principale prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si însÎrcinarile date de Consiliul Local.

Preview document

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 1
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 2
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 3
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 4
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 5
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 6
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 7
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 8
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 9
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 10
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 11
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 12
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 13
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 14
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 15
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 16
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 17
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 18
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 19
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 20
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 21
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 22
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 23
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 24
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 25
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 26
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 27
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 28
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 29
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 30
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 31
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 32
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 33
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 34
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 35
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 36
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 37
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 38
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 39
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 40
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 41
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 42
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 43
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 44
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 45
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 46
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 47
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 48
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 49
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 50
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 51
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 52
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 53
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 54
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 55
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 56
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 57
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 58
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 59
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 60
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 61
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 62
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 63
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 64
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie din Administratia Publica cu Referire la Primaria Comunei Tutova.DOC

Alții au mai descărcat și

Gestiunea financiară a institutiiilor publice - studiu monografic realizat la Primăria Sendriceni

CAP.1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI PUBLICE` 1.1 Scurt istoric Sendriceni, ca multe alte asezari, a avut o bogata si framantata...

Organizarea gestiuni financiare a primăriei comunei Bârnova

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI BIRNOVA 1.1 ISTORIC. LOCALIZARE. INFORMATII GENERALE Scurt istoric al comunei Birnova...

Desfășurarea procesului bugetar la instituțiile administrativ-teritoriale

Capitolul 1.Organizarea şi funcţionalitatea la Primăria comunei Dumbrăveni 1.1.Scurt istoric Comuna Dumbrăveni, este atestată documentar încă...

Studiu monografic la bugete publice și fiscalitate - Primăria Comunei Scheia

PREZENTAREA PRIMARIEI COMUNEI SCHEIA Primaria comunei SCHEIA a luat fiinCa în urma reorganizarii administrative teritoriale din anul 1968 când...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic de Urgentă Sfânta Treime Iași

CAP. 1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE ÎNTR-O INSTITUTIE PUBLICA 1.1. SCURT ISTORIC Spitalul Clinic de Urgenta Sfanta Treime are sediul in...

Fundamnetarea Veniturilor la un Spital

I. Organizarea si functionarea Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti I.1. Scurt istoric si obiect de activitate al Spitalului Municipal de...

Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași

Primăria Municipiului Iaşi Capitolul I: Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Orasul Iaşi se numără printre...

Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților

În Uniunea Europeana teza de baza a dezvoltarii o constituie coeziunea economică şi socială. În acest context pentru România este imperios necesar...

Ai nevoie de altceva?