Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Primaria Orasului Darabani

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Primaria Orasului Darabani.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Finante, Management, Stiinta Administratiei

Cuprins

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate
1.1. Scurt istoric
1.2. Obiect/domeniu de activitate
1.3. Organizare internă
1.4. Funcţionalitate ;Relaţii interne
1.5. Structura de personal
1.6. Relaţii cu exteriorul
1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli bugetare în perioada 2006-2008
Cap 2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare
2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare
2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare
2.3. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare
Cap 3. Finanţarea cheltuielilor bugetare
3.1. Surse de finanţare a instituţiilor publice
3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare
3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat
3.2.2. Alimentarea cu fonduri - pentru bugetele locale
3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli
3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate

1.1. Scurt istoric

Oraşul Darabani este cel mai nordic oraş al ţării, al treilea ca mărime din judeţul Botoşani, după municipiile Botoşani şi Dorohoi, cu cei aproape 12.000 locuitori ai săi.

Oraşul este amplasat în partea de nord a judeţului Botoşani. Are in componenţă satele Bajura, Eşanca si Lişmăniţa. Principalele cursuri de apă care străbat oraşul Darabani sunt râul Prut şi pârâul Podriga. Geografic este aşezat pe rama înaltă, nordică, a câmpiei Moldovei, într-o zonă deluroasă cu altitudine maximă de 264 m, cu o mare fragmentare a reliefului, la contact între zona de pădure şi silvostepă, pe malul drept, înalt, a râului Prut.

Urmele materiale descoperite arheologic, topoare de silvex şi ceramică cucuteiană, atestă locuirea zonei încă din zorii istoriei şi o continuitate neîntreruptă până astăzi.

Prima denumire a localităţii a fost Căbiceni, iar actuala denumire, Darabani, este atestată documentar în anul 1546. Toponimul are legătură cu denumirea ostaşilor din corpul de pază a graniţei – dărăbanii măriei sale.

Cu funcţie economică predominant agricolă, cu soluri fertile, la întretăierea cât şi de-a lungul unor drumuri comerciale, evoluţia localităţii este favorizată de prevederile păcii de la Adrianopol din 1829. La Darabani se constituie proprietatea agricolă prin moşia de aproape 11.000 ha a boierului Theodor C. Balş, boier luminat al timpului său, deşi conservator politic.

De numele acestuia se leagă trei lucruri foarte importante la Darabani:

- întemeierea târgului Darabani în 1837;

- construirea unei biserici unice în zonă după planurile bisericii Sf. Sofia din Constantinopol, biserică care slujeşte şi astăzi ca locaş de cult locuitorilor oraşului Darabani;

- înfiinţarea primei şcoli săteşti, de stat, din Moldova.

În prezent economia oraşului se bazează pe agricultură şi creşterea animalelor, industria uşoară prin fabrica de confecţii, cea de încălţăminte şi ateliere de tricotaje, industria alimentară prin cele trei societăţi de prelucrare a cărnii şi cele doua magazine din tară. Turistic se remarcă existenţa celor patru stejari seculari despre care legenda spune că au fost plantaţi de Ştefan cel Mare înainte de anul 1500.

1.2. Obiect / domeniu de activitate

Subsistemul Administraţiei Publice Darabani este organizat şi funcţionează conform principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi a consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale ce prezintă un interes deosebit.

Personalul cu atribuţii în desfăşurarea activităţii Primăriei Darabani sunt responsabili în ceea ce priveşte soluţionarea şi gestionarea problemelor colectivităţii locale, cum ar fi:

- elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite;

- stabilirea, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale;

- stabilirea şi urmărirea modului de prestare a serviciilor publice locale;

- administrarea bunurilor din proprietatea publică sau privată a oraşului;

- angajarea în împrumuturi pe termen scurt, mediu sau lung;

- administrarea resurselor financiare;

- elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare;

- asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale;

- cooperarea pe plan intern şi internaţional, etc.

Primăria Oraşului Darabani prestează în folosul comunităţii locale diferite servicii:

1. Servicii publice:

- îngrijirea spaţiilor verzi şi plantarea florilor;

- întreţinerea curăţeniei oraşului;

- colectarea deşeurilor;

2. Servicii de dezvoltare a infrastructurii oraşului:

- investiţii în ceea ce priveşte asociaţiile de locatari;

- reţelele de canalizare şi apă menajeră;

3. Servicii sociale:

- acordarea, conform Legii nr. 416/2001, venitului minim garantat şi a indemnizaţiilor de naştere pentru mame;

- acordarea alocaţiilor de stat pentru copii şi a alocaţiilor suplimentare, conform legii;

- anchete sociale;

- eliberarea adeverinţelor pentru asigurări de sănătate, burse, rechizite, în cazul persoanelor fără venituri sau cu venituri mici;

- plasamente de tip familial sau asistent maternal.

4. Servicii de administraţie publică locală:

- înregistrarea şi soluţionarea cererilor cetăţenilor;

- eliberarea de adeverinţe pentru şomaj, ajutor social, burse;

- eliberarea certificatelor de producător.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Primaria Orasului Darabani.doc