Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 23761
Mărime: 122.92KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Ştefura Gabriel
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea: Administraţie Publică

Cuprins

Capitolul 1 – Organizarea şi funcţionarea Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 3

1.1. Scurt istoric .3

1.2. Obiect de activitate .3

1.3. Organizarea activităţii şi implicarea în furnizarea serviciilor publice comunitare .4

1.4. Structura organizatorică (servicii, birouri şi compartimente) 14

1.5. Relaţii interne (fluxul informaţional între compartimente) 15

1.6. Structura de personal 17

1.7. Relaţii externe .17

1.8. Structura şi evoluţia principalelor cheltuieli bugetare la Primăria Tîrgu Neamţ în perioada 2009-2011 .19

Capitolul 2 - Fundamentarea cheltuielilor bugetare 27

2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielior bugetare 27

2.2. Calcule şi fundamentări cu privire la principalele categorii de cheltuieli .29

2.3. Conţinutul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli 44

2.4. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 53

Capitolul 3 - Finanţarea cheltuielilor bugetare 58

3.1. Surse de finanţare. Metode, tehnici şi proceduri folosite în finanţarea instituţiilor publice .58

3.2. Particularităţi privind finanţarea cheltuielilor din bugetul local .62

3.3. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare .66

3.4. Utilizarea creditelor bugetare .68

3.5. Plăţi prin trezorerie .71

Bibliografie 75

Extras din document

Capitolul 1 – Organizarea şi funcţionarea Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ

1.1. Scurt istoric

- Data înfiinţării: odată cu apariţia Legii nr. 69/1991 se numeşte "Primărie".

- Denumiri şi subordonări anterioare:

- până în anul 1968 – Sfatul Popular subordonat Sfatului Raional şi Regional;

- după 1968 – Consiliul Popular subordonat Consiliului Judeţean Neamţ;

- după 1990 – Primărie;

- după 1992 – Consiliul Local;

- după 1996 – Primăria oraşului Tîrgu Neamţ.

- Statutul juridic: persoană juridică de drept public (Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală).

Actualul primar al oraşului Tîrgu Neamţ este dl. Decebal Arnăutu.

1.2. Obiect de activitate

Sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ se află în centrul oraşului, pe Bulevardul "Ştefan cel Mare", la numărul 62.

Primăria funcţionează în baza Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. Aceasta reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale.

Administraţia publică locală în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi a consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege.

Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, conform legii, aparţin oraşului.

În conformitate cu principiul autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată a oraşului.

Conform legilor în vigoare, între autorităţile unităţilor administrativ-teritoriale (primar, Consiliu Local), autorităţile judeţene (Consiliul Judeţean, preşedintele Consiliului Judeţean) şi autorităţile centrale din teritoriu (prefectură, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat) nu există relaţii de subordonare ierarhică formală.

Consiliul Local poate hotărî în privinţa participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local în condiţiile legii. Prin urmare, Consiliul Local Tîrgu Neamţ este acţionar principal la S.C. ApaServ. S.A. şi a contribuit cu capital social la constituirea societăţii CIVITAS ce are ca obiect de activitate gospodărirea şi organizarea pieţelor de pe teritoriul oraşului.

Consiliul Local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din oraş, în condiţiile legii.

Aleşii locali sunt primarul şi consilierii locali. Atât mandatul primarului cât şi al consilierului local este de patru ani. Consiliul Local precum şi primarul îşi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale.

1.3. Organizarea activităţii şi implicarea în furnizarea serviciilor publice comunitare

Conform legii, aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale este structurat pe direcţii, servicii, birouri şi compartimente, aflate în relaţie de subordonare, potrivit liniilor ierarhice stabilite în organigramă.

Aparatul propriu are ca responsabilitate transformarea programelor şi strategiilor stabilite de autorităţile administraţiei publice în sarcini de lucru. De asemenea el trebuie să asigure că aceste sarcini vor fi îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii şi birouri. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local se face de către primar. Consiliul Local poate recomanda motivat primarului eliberarea din funcţie a conducătorilor compartimentelor din aparatul propriu de specialitate.

Preview document

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 1
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 2
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 3
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 4
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 5
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 6
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 7
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 8
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 9
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 10
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 11
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 12
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 13
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 14
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 15
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 16
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 17
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 18
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 19
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 20
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 21
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 22
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 23
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 24
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 25
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 26
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 27
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 28
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 29
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 30
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 31
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 32
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 33
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 34
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 35
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 36
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 37
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 38
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 39
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 40
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 41
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 42
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 43
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 44
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 45
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 46
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 47
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 48
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 49
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 50
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 51
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 52
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 53
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 54
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 55
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 56
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 57
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 58
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 59
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 60
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 61
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 62
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 63
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 64
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 65
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 66
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 67
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 68
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 69
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 70
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 71
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 72
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 73
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 74
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Primaria Orasului Targu Neamt.docx

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau

Capitolul I Organizare şi funcţionalitate la Primaria Harlau 1.1.Scurt istoric Harlau este un oraș din judetul Iasi. Este situat în nord-vestul...

Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani

Capitolul 1 Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani 1.1 Scurt istoric Spitalul Municipal Pașcani este o...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Practică la primărie - Vânători, Neamț

Cap.I Organizrea activităţii financiare a instituţiilor publice I.1. Scurt istoric Comuna Vînători este situată în depresiunea Neamţului „cu...

Ai nevoie de altceva?