Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 22752
Mărime: 418.04KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

Cap 1. Organizarea primăriei Podu-Iloaiei

1.1. Locul Primăriei Podu-Iloaiei în sistemul Administrației Publice

1.2. Obiectul de activitate al instituției

1.3. Relațiile funcționale interne și externe ale instituției

1.4. Funcţionalitate (relaţii interne cu accent pe latura financiară)

1.5. Organigrama

1.6. Structura de personal

1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli bugetare la primăria Podu-Iloaiei

CAP 2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare

2.1 Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare

2.2 Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare

2.3 Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare

CAP.3 Finanţarea Cheltuielilor Bugetare

3.1 Surse de finanţare la nivelul primăriei

3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare

3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat

3.2.2. Alimentarea cu fonduri - pentru bugetele locale

3.3 Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli.

3.4 Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

FUNDAMENTAREA ȘI FINANȚAREA CHELTUIELILOR BUGETARE LA PRIMĂRIA PODU-ILOAIEI

1. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI

Orașul Podu-Iloaiei este situat la aproximativ 25 km la vest de județul Iași, oraș cu un numar de aproximativ 10.000 de locuitori. În anul 2005, statutul juridic al acestei localități s-a schimbat, de la comună la oraș. Primăria este amplasată la strada principală, șoseaua Națională. Numerele de telefon la dispoziția cetățenilor sunt: 0232/740.646 sau 0232/740.656 si fax 0232/740.605.

1.1 Locul Primăriei Podu-Iloaiei în sistemul Administrației Publice

În țara noastră, structura teritoriului este reprezentată de județe. Ca și circumscripție administrativ teritorială intermediară între autoritățile centrale și cele locale din municipii, orașe, comune și sate, județul are sarcina principală de a îndruma, coordona și controla activitatea administrației.

Primăria Podu-Iloaiei este o unitate administrativ teritorială care se organizează și funcționează după principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, legalității, eligibilității autorităților administrației publice locale și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes local.

Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea autorităților administrației publice locale, consiliu local și primar, de a soluționa și gestiona, în numele și interesul cetățenilor pe care îi reprezintă, treburile publice. Din autoritățile administrației publice care exercită acest drept trebuie amintite și consiliile județene. Aceste autorități se bucură de reprezentativitate fiind alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

Potrivit Legii 215 din 23 aprilie 2001 a Administrației Publice locale, autonomia locală este numai administrativă și financiară, fiind exercitată pe baza și în limitele prevăzute de lege și privește organizarea, funcționarea, competențele și atribuțiile, precum și gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparțin orașului.

În relatiile dintre autoritățile administrației publice locale și consiliul județean, pe de o parte, precum și între consiliul local și primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.

Pentru a reda o imagine mai clară asupra locului pe care îl ocupă Primăria orașului Podu-lloaiei în sistemul administrației publice locale, voi prezenta în continuare Strucura administrației publice a României, realizată conform cu dispozițiile Constituției.

Potrivit acestei structuri Primăria Podu-Iloaiei face parte din Administraţia publică locală în care Consiliul local și Primarul fac parte din categoria autorităţilor comunale şi orăseneşti.

1.2. Obiectul de activitate al Primăriei Podu-Iloaiei

Obiectul de activitate de activitate al acestei instituţii, din observațiile personale şi din studiul bibliografiei, pot spune că este reprezentat de soluţionarea problemelor comune ale locuitorilor oraşului, gestionarea şi utilizarea raţională a resurselor financiare de care dispune instituţia cât şi a bunurilor proprietate publică sau privată. Activitatea instituţiei în discuţie este supusă controlului sub aspect administrativ şi sub aspect financiar. Obiectul de activitate cât şi funcţionarea si organizarea instituţiei are la bază Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001.

Administraţia Publică în unităţile administrativ – teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, al legalitătii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, conform Legii 215 din 23 aprilie 2001.

Preview document

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 1
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 2
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 3
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 4
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 5
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 6
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 7
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 8
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 9
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 10
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 11
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 12
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 13
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 14
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 15
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 16
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 17
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 18
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 19
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 20
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 21
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 22
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 23
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 24
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 25
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 26
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 27
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 28
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 29
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 30
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 31
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 32
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 33
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 34
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 35
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 36
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 37
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 38
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 39
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 40
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 41
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 42
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 43
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 44
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 45
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 46
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 47
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 48
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 49
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 50
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 51
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 52
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 53
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 54
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 55
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 56
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 57
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 58
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 59
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 60
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 61
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 62
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 63
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 64
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 65
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 66
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 67
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 68
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 69
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 70
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 71
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 72
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 73
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 74
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 75
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 76
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 77
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 78
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 79
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 80
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 81
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 82
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria podu-iloaiei - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Primaria Podu-Iloaiei.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la Primăria Municipiului Moinesti

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Introducere "Domnia" este principala institutie centrala a statului feudal Moldova, al carei detinator reuneste...

Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Liceul de Informatica Grigore C Moisil Iasi

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionarea Liceului de Informatică „Grigore C. Moisil” Iaşi 1.1. Scurt istoric Liceul de Informatică "Grigore C....

Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare - Primaria Roman

Capitolul I Organizare şi funcţionalitate la Primaria Roman 1.1. Scurt istoric Orașul Roman, al doilea ca mărime dintre localitățile județului...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Liceul Teoretic Nicolae Iorga Botoșani

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONALITATEA LA LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI 1.1 Scurt istoric Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”...

Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie Publica

Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Şcolii cu clasele I-VIII Nr.5 “Anghel Saligny” Focşani 1.1 Scurt istoric Şcoala Generală Nr. 5 Focşani...

Fundamentarea si Realizarea Veniturilor Bugetare la CJ Iasi

Consiliul Judetean Iasi 1.1. Scurt istoric Consiliul Judetean Iasi, infiintat la data de 22 aprilie 1992 , este autoritatea administratiei...

Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Adjud - Proiect de Practica

I.ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ADJUD 1.1 Istoricul primariei Adjud Municipiul Adjud este situat în judeţul Vrancea la...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?