Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi

Proiect
8.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 23123
Mărime: 154.14KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lazar Sebastian

Cuprins

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII GENERALE 3

„TITU MAIORESCU” IAŞI 3

1.1. Scurt istoric 3

1.2. Obiect de activitate şi cadru juridic de acţiune 3

1.3. Organizarea internă a şcolii „Titu Maiorescu” Iaşi 5

1.4. Relaţii interne şi relaţii externe ale Şcolii „Titu Maiorescu” Iaşi 19

1.5. Structura şi evoluţia Bugetului de veniturilor şi cheltuielilor(B.V.C.) la şcoala „Titu Maiorescu” Iaşi, în perioada 2004-2006 25

CAPITOLUL II FUNDAMENTAREA INDICATORILOR FINANCIARI LA ŞCOALA „TITU MAIORESCU” IAŞI 35

2.1. Elaborarea bugetului Şcolii „Titu Maiorescu” Iaşi 35

2.2. Prezentarea şi aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat 37

2.3. Execuţia bugetului Şcolii „Titu Maiorescu” Iaşi 37

2.4. Raportarea execuţiei bugetare de către instituţiile de învăţământ 37

2.5. Calcule de fundamentare a cheltuielilor 38

2.6. Calcule de fundamentare a veniturilor 56

2.6.1. Fundamentarea veniturilor din chirii 56

2.6.2. Fundamentarea veniturilor din sponsorizări 56

2.6.3. Fundamentarea creditelor bugetare: 57

2.7. Flux informaţional privind fundamentarea indicatorilor financiari 57

2.7.1. Flux informaţional privind fundamentarea cheltuielilor de personal 57

2.7.2. Flux informaţional privind fundamentarea cheltuielilor materiale şi de servicii 58

2.7.3. Flux informaţional privind fundamentarea cheltuielilor cu bursele 58

CAPITOLUL III FINANŢAREA ŞCOLII GENERALE „TITU MAIORESCU” IAŞI 59

3.1. Surse de finanţare 59

3.2. Deschiderea de credite şi utilizarea mijloacelor băneşti alocate 60

3.3. Încasarea veniturilor proprii 66

3.4. Încasarea veniturilor extrabugetare 67

3.5. Plăţi pentru cheltuielile instituţiei prin Trezoreria Finanţelor Publice 68

3.6. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea şcolii „Titu Maiorescu” 70

3.6.1. Flux informaţional privind finanţarea de la bugetul de stat 70

3.6.2. Flux informaţional privind finanţarea de la bugetul local 71

3.6.3. Flux informaţional privind angajarea şi efectuarea cheltuielilor de personal 71

3.6.4. Flux informaţional privind angajarea şi efectuarea cheltuielilor materiale şi de servicii 72

3.6.5. Flux informaţional privind efectuarea cheltuielilor cu bursele 73

CAPITOLUL IV ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA EVIDENŢEI PRIVIND GESTIUNEA FINANCIARĂ LA ŞCOALA „TITU MAIORESCU” IAŞI 74

4.1. Evidenţa contabilă a Şcolii „Titu Maiorescu” Iaşi 74

4.2. Evidenţa tehnic-operativă a Şcolii „Titu Maiorescu” Iaşi 78

4.3. Evidenţa statistică a Şcolii „Titu Maiorescu” Iaşi 80

Extras din document

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII GENERALE

„TITU MAIORESCU” IAŞI

1.1. Scurt istoric

Şcoala generală „Titu Maiorescu” a fost înfiinţată în anul 1964, funcţionând iniţial sub denumirea de Liceul Dimitrie Cantemir.

Şcoala „Titu Maiorescu” Iaşi face parte din Centrul de Execuţie Bugetară care îi poartă numele şi care funcţionează în cadrul şcolii. Centrul de execuţie bugetară Şcoala „Titu Maiorescu” Iaşi mai are în subordine un număr de 8 şcoli din municipiul Iaşi şi 2 şcoli coordonatoare din judeţul Iaşi, fiind unul dintre cele mai mari centre bugetare din Iaşi. Aceste şcoli sunt următoarele :

Şcoala cu clase I – VIII „Titu Maiorescu” Iaşi (şcoală în care îşi are sediul Centrul de Execuţie Bugetară);

Şcoala cu clase I – IV „Gh. Asachi” Iaşi

Şcoala cu clase I – VIII „C. Sylva” Iaşi

Şcoala cu clase I – IV „Gh. Ghibănescu” Iaşi

Şcoala cu clase I – VIII „I. Neculce” Iaşi

Şcoala cu clase I – IV „T. Arghezi” Iaşi

Şcoala cu clase I – VIII „V. Conta” Iaşi

Şcoala coordonatoare Şcheia

Şcoala coordonatoare Voineşti

1.2. Obiect de activitate şi cadru juridic de acţiune

Şcoala „Titu Maiorescu” Iaşi este o instituţie publică de interes local. Domeniul de activitate al şcolii este învăţământul preuniversitar, mai exact învăţământ primar şi gimnazial, având ca obiect fundamental educarea, instruirea şi formarea spirituală, pregătirea pentru o muncă social-utilă a fiecărui membru al societăţii.

Şcoala „Titu Maiorescu” este o instituţie publică de învăţământ preuniversitar care îşi desfăşoară activitatea în baza Legii Învăţământului nr. 84/1995 precum şi a Legii nr. 128/1997 Statutul cadrelor didactice.

Legea învăţământului a inclus în conţinutul ei prevederi menite să asigure :

- recâştigarea de către unităţile de învăţământ a statutului de proprietar al bunurilor pe care le deţin, le-au deţinut sau le vor dobândi ulterior;

- finanţarea învăţământului de la bugetul de stat să se facă în limitele a cel puţin 4% din PIB;

- implicarea comunităţilor locale în alocarea de resurse financiare pentru învăţământ;

- diversificarea resurselor proprii de venituri;

- utilizarea integrală de către unităţile de învăţământ, a veniturilor pe care le obţin, fără vărsăminte la buget şi fără a afecta volumul alocaţiilor bugetare;

- creşterea competenţei şi autonomiei ordonatorilor terţiari de credite în angajarea cheltuielilor pentru nevoile unităţilor pe care le conduc, în condiţiile stabilite de lege;

- alocarea fondurilor de investiţii în funcţie de priorităţile strategice ale dezvoltării învăţământului;

- repartizarea/alocarea fondurilor pe unităţi în funcţie de nivelul sau specificul instruirii având ca bază de calcul cuantumul din bugetul de stat ce revine unui preşcolar, elev sau student;

- transparenţa în operaţiunile de alocare a fondurilor şi de execuţie bugetară.

Şcoala „Titu Maiorescu” Iaşi are personalitate juridică, ştampilă proprie, având autonomie organizatorică şi de funcţionare.

Preview document

Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 1
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 2
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 3
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 4
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 5
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 6
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 7
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 8
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 9
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 10
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 11
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 12
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 13
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 14
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 15
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 16
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 17
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 18
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 19
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 20
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 21
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 22
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 23
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 24
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 25
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 26
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 27
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 28
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 29
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 30
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 31
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 32
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 33
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 34
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 35
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 36
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 37
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 38
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 39
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 40
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 41
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 42
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 43
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 44
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 45
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 46
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 47
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 48
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 49
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 50
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 51
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 52
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 53
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 54
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 55
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 56
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 57
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 58
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 59
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 60
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 61
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 62
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 63
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 64
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 65
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 66
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 67
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 68
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 69
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 70
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 71
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 72
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 73
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 74
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 75
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 76
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 77
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 78
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 79
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 80
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 81
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 82
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 83
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 84
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 85
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 86
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 87
Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea si conducerea gestiunii financiare la scoala Iorgu Iordan, Tecuci

CAP. I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SCOLII “IORGU IORDAN” I.1. Scurt istoric Scoala cu clasele I-VIII “Iorgu Iordan” Tecuci a fost înfiintata...

Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Publice intr-o Institutie din Invatamant

1.1. Scurt istoric si obiectul de activitate la Scoala Nr. 8 Ca urmare a cresterii populatiei orasului Piatra Neamt si a extinderii cartierului...

Gestiunea Financiara a unei Institutii din Domeniul Culturii - Biblioteca Gheorghe Asachi Iasi

Capitolul I Organizarea si functionarea Bibliotecii Judetene „Gheorghe Asachi” Iasi I.1. Scurt istoric La 1octombrie 1920, Primaria...

Organizarea si Conducerea Gestiunii Bugetare la o Institutie de Invatamant - Liceul Garabet Ibraileanu - Iasi

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI 1.1. Scurt istoric al Liceului Garabet Ibraileanu Iasi - 10 n. 1899- Seminarul pedagogic...

Bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul unei instituții publice

În procesul de reformă început în anul 1990, România a suferit schimbări profunde, tranziţia în sine a determinat constrângeri severe asupra...

Monografie Proces Bugetar Public

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 GURA HUMORULUI 1.1.Scurt istoric Este atestată în 1812 „şcoala cea...

Studiu Monografic Liceu - Gestiunea Financiara a Institutiilor Publice

Cap.1 Organizarea si functionarea institutiei 1.1. Scurt istoric Seminarul Teologic Liceal "Sf. Ioan Iacob" Dorohoi a fost reanfintat incepand...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Gestiunea financiară a instituțiilor publice

1. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII „OTILIA CAZIMIR” IAŞI 1.1.Scurt istoric Şcoala „Otilia Cazimir” a fost construită în anul 1960 cu 16 săli...

Ai nevoie de altceva?