Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 24818
Mărime: 178.59KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CAP. I. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA S.C.”ANTIBIOTICE”S.A IAŞI 3

I.1. Scurt istoric.3

I.2. Obiect de activitate.6

I. 3. Organizare internă.6

I.4. Funţionalitate la S.C Antibiotice S.A Iaşi.9

I.5. Structura Personalului.26

I.6. Relaţii cu exteriorul.26.

I.7. Structura şi evoluţia prelevărilor obligatorii la S.C.”Antibiotice”S.A.33

CAP. II FUNDAMENTEREA ŞI REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE LA S.C.”ANTIBIOTICE”S.A IAŞI 37

II. 1. Aşezarea şi perceperea veniturilor către bugetul de stat.38

II. 1. 1. Impozitului pe salarii.38

II. 1. 2. Taxa pe valoarea adăugată 44

II. 1. 3. Impozitul pe profit 51

II. 1. 4. Taxele vamale 55

II. 1. 5. Accizele 59

II. 2. Aşezarea şi perceperea veniturilor către bugetele locale.63

II. 2. 1. Impozitul pe clădiri 63

II. 2. 2. Impozitul pe terenuri 68

II. 2. 3. Taxa asupra mijloacelor de transport.73

II. 3. Aşezarea şi perceperea veniturilor către bugetul asigurărilor sociale de sanatate şi bugetul asigurărilor sociale.78

II. 3.1.Contributia unităţii la fondul pentru asigurări sociale de sănătate 78

II. 3.2.Contributia la asigurări sociale 81

II. 3.3.Contributia unităţii si a salariaţilor la fondul pentru plata ajutorului de şomaj 87

CAP III REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE 90

III.1. Cadrul juridic de acţiune.90

III.2. Vărsarea şi plata veniturilor bugetare.90

III.3. Încasarea veniturilor bugetare.91

III.4. Controlul şi urmărirea veniturilor bugetare.92

III.5. Recalcularea veniturilor bugetare şi regularizarea plăţilor.94

BIBLIOGRAFIE.95

Extras din document

CAP. I. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA S.C.”ANTIBIOTICE”S.A IAŞI

I.1. Scurt istoric

Întreprinderea s-a înfiinţat prin Hotărârea Consiliului de Miniştrii al Republicii Populare Române nr.2980/29.12.1952 sub denumirea de Fabrica de Antibiotice Iaşi. Fabrica de Antibiotice Iaşi a fost construită în perioada 1953-1955 şi a fost pusă în funcţiune la data de 11.12.1955, constituind începutul dezvoltării pe baze moderne a industriei farmaceutice din România.

Pe parcursul celor 35 ani au avut loc dezvoltări ale profilului de fabricaţie şi modernizări ale instalaţiilor. Cele mai importante s-au efectuat în perioada 1965-1974, fiind singurul producător de antibiotice prin biosinteză.

Initial în profilul de fabricaţie au fost prevazute 3 produse: penicilina, streptomicina, clortetraciclina.

Încă din primii ani de funcţionare, în paralel cu realizarea profilului prevăzut, acesta s-a completat prin preluarea unei părţi din produsele ce aparţineau “Fabricii chimice nr. 16 Iaşi” (care în 1959 a fost demolată).

Ca urmare a dezvoltărilor şi modernizărilor succesive, în anul 1968 Fabrica de Antibiotice Iasi se transformă, prin Ordinul Ministerului Industriei Chimice în “Intreprinderea de Antibiotice Iasi” denumire sub care unitatea îşi desfăşoară activitatea până în anul 1990.

Până în decembrie 1989 Întreprinderea de Antibiotice Iaşi, alături de celelalte întreprinderi de medicamente din România alcătuiau Centrala de Medicamente. Rolul principal era de a asigura necesarul de antibiotice, substanţe active pentru întreaga populaţie a ţării.

După anul 1990 S.C. “Antibiotice” S.A. s-a înfiintat conform Legii 15/1990 şi a H.G. nr.1200/12.11.1990 prin preluarea întregului patrimoniu al Întreprinderii de Antibiotice Iaşi.

S.C. “Antibiotice” S.A. Iaşi este persoana juridică româna, având forma juridică de societate pe acţiuni şi îşi desfasoară activitatea în conformitate cu legile române, statutul propriu şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al întreprinderii.

La înfiinţarea societăţii comerciale, capitalul social era de 78.190 RON.

Conform HG 500/1994 capitalul social al S.C. “Antibiotice” S.A. a fost majorat la 5.019.940 RON.

La Oficiul Registrului Comerţului, S.C. “Antibiotice” S.A. are înregistrat un capital social de 6.849.958 RON. Valoarea terenului este inclusă în capitalul social.

Numărul total de acţiuni este de 68 499 580. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 0.1 lei.

Din luna aprilie 1997 acţiunile emise de S.C. “Antibiotice” S.A. sunt tranzacţionate pe piaţa de valori mobiliare prin intermediul Bursei de Valori Bucureşti la caetegoria I. Preţul acţiunilor a oscilat între 0.1 lei/acţiune şi 0.12 lei/acţiune.

În perioada 1997-2000 se pun bazele reţelei de distribuţie proprii, prin deschiderea agenţiei Cluj-Napoca. De asemenea demarează proiectul de investiţii pentru protecţia mediului: staţia pentru pre-epurarea apelor uzate, incinerarea materialelor combustibile, platforma pentru compostarea miceliilor.

În scurt timp se extinde reţeaua de distribuţie proprie prin deschiderea a încă patru agenţii la Craiova, Constanţa, Bucureşti, Timişoara şi a unei reprezentanţe la Satu-Mare şi se implementează un sistem al Asigurarii Calităţii care defineşte procedurile standard de operare în fabricaţie şi în control, proceduri de validare a proceselor tehnologice şi metodelor de analiză din controlul de calitate.

În 1999 se obţin Certificate de Buna Practica de Fabricaţie (GMP) pentru fluxurile de fabricaţie a produselor parenterale (pulberi de uz parenteral), societatea obţinând primul certificat de acest gen emis de ANM, după care a urmat autorizarea GMP a fluxurilor de fabricaţie a capsulelor, a comprimatelor (inclusiv a celor filmate), a unguentelor şi supozitoarelor, precum şi pentru sinteza Nistatinei - substantă activa.

În iulie 2002 ca urmare a inspecţiei Food&Drug Administration (FDA - organismul american regulator în domeniul medicamentului), Antibiotice este acceptată în mod oficial ca exportator de substanţe active (Nistatina şi Vitamina B12) pe pieţele din SUA şi Canada.

Dezvoltarea afacerii, dinamismul managementului şi încrederea acţionarilor şi partenerilor de afaceri, au facut ca rezultatul financiar net în anul 2002 sa fie de doua ori mai mare decat în anul anterior.

Rezultatele obţinute de S.C. “Antibiotice” S.A. în 2004 au propulsat compania pe locul II în Topul Naţional al Firmelor - categoria firmelor foarte mari din industria chimică, realizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Compania Antibiotice a inaugurat în data de 20 decembrie 2004 cel mai modern flux de medicamente orale divizate în capsule.

În perioada 7-9 decembrie 2004 S.C. “Antibiotice” S.A. a participat la cel mai important târg de substanţe active, organizat la Bruxelles. Aceasta participare s-a concretizat în 80 de noi contacte ce vor determina prezenţa produselor Antibiotice pe pieţele internaţionale şi o creştere a exportului în anul 2005 cu 25%.

În anul 2005 Antibiotice lansează o noua identitate de brand corporatist, o dată cu aniversarea a 50 de ani de activitate. Începând cu luna decembrie anului 2005, compania are un nou logo şi un nou slogan care reflectă transformările masive produse la nivel organizaţional, tehnologic şi cultural în cadrul companiei Antibiotice.

În luna ianuarie a anului 2006, compania Antibiotice este autorizată de LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE, conform standardului ISO 9001:2000 pentru Sistemul de Management al Caliţăţii în domeniul fabricaţiei de produse farmaceutice.

Compania Antibioice a demarat, începand din 3 martie 2006, prima campanie media la nivel naţional, cu scopul promovării noii sale identităţi de brand.

Acţionarul majoritar al Antibiotice este Ministerul Sănătăţii care deţine un procent de 53% din totul acţiunilor companiei. Primii patru acţionari ai companiei, precum şi procentul aferent de acţiuni deţinute, sunt prezentaţi în tabelul de mai jos:

Preview document

Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 1
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 2
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 3
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 4
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 5
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 6
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 7
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 8
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 9
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 10
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 11
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 12
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 13
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 14
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 15
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 16
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 17
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 18
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 19
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 20
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 21
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 22
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 23
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 24
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 25
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 26
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 27
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 28
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 29
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 30
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 31
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 32
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 33
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 34
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 35
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 36
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 37
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 38
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 39
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 40
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 41
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 42
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 43
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 44
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 45
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 46
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 47
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 48
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 49
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 50
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 51
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 52
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 53
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 54
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 55
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 56
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 57
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 58
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 59
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 60
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 61
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 62
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 63
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 64
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 65
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 66
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 67
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 68
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 69
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 70
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 71
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 72
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 73
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 74
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 75
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 76
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 77
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 78
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 79
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 80
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 81
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 82
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 83
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 84
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 85
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 86
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 87
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 88
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 89
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 90
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 91
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 92
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 93
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 94
Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Salubris SA Iași

CAP.I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONALITATEA LA SC SALUBRIS SA IAŞI Municipiul Iaşi, este oraşul cu cea mai mare încărcătură istorică. Municipiul se...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA

Capitolul I. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul S.C. Antibiotice S.A. Iaşi 1.1.Scurt istoric Compania Antibiotice este cel mai...

Asezarea si Perceperea Veniturilor Bugetare la S.C.Antibiotice S.A

1.1.Scurt istoric Mesajul Presedintelui Consiliului de Administratie Fiecare om are un vis pe care cauta sa îl transforme în realitate de-a...

Fundamentarea și perceperea veniturilor bugetare la Antibiotice SA Iași

CAP. I. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA S.C.”ANTIBIOTICE”S.A IAŞI I.1. Scurt istoric Întreprinderea s-a înfiinţat prin Hotărârea Consiliului de...

Ai nevoie de altceva?