Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 19393
Mărime: 440.46KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Capitolul I. Organizarea şi desfăşurarea activităţii 4

1.1.Scurt istoric 4

1.2.Obiectul de activitate 6

1.3.Organizarea internă a societăţii şi structura de personal 7

1.4. Funcţionalitate - răspunderi şi competenţe. 11

1.5. Relaţiile cu exteriorul 23

1.6. Situaţia veniturilor fiscale datorate de S.C. Antibiotice S.A. Iaşi la bugetul statului în perioada 2008 – 2010 30

Capitolul II. Asezarea şi calculul veniturilor bugetare 33

2.1. Cadrul juridic de acţiune 33

2.2. Elemente tehnice comune folosite la aşezarea şi perceperea veniturilor bugetare 34

2.3. Particularităţi în aşezarea şi calculul veniturilor bugetare 37

2.3.1. Impozitul pe venituri din salarii 37

2.3.2. Impozitul pe profit 42

2.3.3. Taxa pe valoarea adăugată 47

2.3.4. Impozitul pe clădiri 54

2.3.5.Impozitul pe teren 55

2.3.6.Taxa pe mijloacele de transport 57

2.3.7.Contribuţii la asigurările sociale de stat 58

2.3.8. Contribuţii la fondul de șomaj 61

2.3.9. Contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de sănătate 62

2.3.10. Contrubuţii către fondurile speciale 65

2.4.Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea veniturilor bugetare 65

2.4.1. Fluxul informaţional aferent impozitului pe profit 66

2.4.2. Flux informaţional aferent impozitului pe salarii 67

2.4.3. Flux informaţional aferent taxei pe valoarea adăugată 68

2.4.4. Flux informaţional aferent impozitului pe clădiri, terenuri 69

2.4.5. Flux informaţional privind contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat 70

2.4.6. Fluxul informaţional aferent contribuţiei la Fondul de Şomaj 71

2.4.7. Fluxul informational aferent CAS 71

Capitolul III. Realizarea veniturilor bugetare 71

3.1. Cadrul juridic de acţiune 71

3.2. Vărsarea şi plata fiecărui venit în parte 72

3.3. Încasarea veniturilor bugetare prin unităţile Trezoreriei Finanţelor Publice 75

3.4. Recalcularea veniturilor bugetare şi regularizarea plăţilor 81

3.5. Fluxuri informaţionale generate de realizarea veniturilor bugetare 83

BIBLIOGRAFIE 87

Extras din document

Capitolul I. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul

S.C. Antibiotice S.A. Iaşi

1.1.Scurt istoric

Compania Antibiotice este cel mai important producător român de medicamente generice. Misiunea Antibiotice este de a transforma tratamentele valoroase într-un mijloc mai accesibil de îmbunătăţire a calităţii vieţii oamenilor.

S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iasi, s-a înfiinţat ca societate comercială pe acţiuni la data de 12.11.1990 prin preluarea integrală a patrimoniului întreprinderii de Antibiotice Iaşi. Întreprinderea a fost construită în perioada 1953 - 1955 şi a fost pusă în funcţiune la 11 decembrie 1955 sub denumirea de Fabrica Chimică nr.2 Iaşi, ulterior devenind Întreprinderea de Antibiotice Iaşi.

1960-1977 - sunt dezvoltate fluxurile tehnologice de fabricare a substanţelor active (eritromicina, oxitetraciclina, tetraciclina, grizeofulvina, sinerdol, lizina). Antibiotice devine în această perioadă singurul producător de produse sterile pentru uz parenteral (injectabile) din România. Obţinerea în anul 1977 a autorizării acordate de organismul regulator american Food and Drug Administration pentru fluxul de Streptomicina deschide porţile pieţei internaţionale.

1977-1989 - în anii '80 Antibiotice exportă deja 50% din producţia realizată. Substanţele active fabricate la Iaşi deveneau astfel componenta de bază pentru o gamă largă de medicamente fabricate de producători atât din tară cât şi de producatori din întreaga lume. În aceeaşi perioadă au fost înregistrate 44 de brevete de invenţii în domeniul farmaceutic şi au fost aplicate în procesul de fabricaţie circa 600 de inovaţii tehnologice.

1990 - ca urmare a modificărilor survenite la nivel macroeconomic, conducerea companiei reorientează producţia de medicamente. In portofoliul firmei, produsele finite castigă astfel locul principal, substanţele active fabricate în această perioadă fiind utilizate pentru dezvoltarea de noi forme farmaceutice. În scurtă vreme, se introduc în producţie peste 30 de produse farmaceutice care plasează compania ieşeană în topul producătorilor de antiinfecţioase din România.

1993-1997 - în această perioadă se fac investiţii majore de peste opt milioane de euro în scopul retehnologizării şi achiziţiei de echipamente moderne şi competitive. Antibiotice urcă în topul primilor cinci producători mondiali de penicilină şi derivaţi de penicilină.

1997-2000 - preocupată de calitatea produselor sale, compania implementează începând cu 1997, un sistem performant de asigurare a calităţii ce implică controlul strict al proceselor de fabricaţie. Astfel, în 1999, Antibiotice devine primul producător din România care este certificat Good Manufacturing Practice (GMP) pentru fluxul de pulberi pentru medicamente injectabile. Evoluţia financiară ascendentă a determinat ca firma să înregistreze o performanţă notabilă: cotarea la Bursa de Valori din Bucureşti.

2000-2004 - investiţiile continue în cercetare, în instruirea oamenilor, în calitate, precum şi în modernizarea fluxurilor de fabricaţie şi a spaţiilor de lucru au facut din Antibiotice o companie profitabilă, dinamică, cu o creştere economică sanatoasă. În ultimii cinci ani de activitate, nivelul profitului brut a ajuns la 5,2 milioane de euro, cu 173% mai mare decât nivelul atins în anul 2000.

2005 – Antibiotice lansează o nouă identitate de brand corporatist, odată cu aniversarea a 50 de ani de activitate. Începând cu luna decembrie a acestui an, compania are un nou logo şi un nou slogan care reflectă transformarile masive produse la nivel organizaţional, tehnologic şi cultural în cadrul companiei Antibiotice.

2006 - sistemul de Management al Calităţii la Antibiotice este certificat ISO 9001:2000 pentru domeniul fabricaţiei de produse farmaceutice de către LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE.

Februarie 2007 - Compania Antibiotice a obţinut recunoasterea implementării Sistemul de Management Integrat (calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă) fapt care arată încă o dată determinarea companiei de a se dezvolta durabil, având în plan central orientarea către satisfacţia clienţilor.

Pe parcursul celor 55 de ani de existenţă au avut loc dezvoltări ale profilului de fabricaţie şi modernizări ale instalaţiilor.

Cei cinci factori de succes pentru S.C. Antibiotice S.A. Iaşi sunt:

- satisfacerea consumatorului;

- prezenţa activă pe piaţă;

- tehnologie de vârf, inovativă;

- protejarea mediului înconjurător;

- calitatea produselor.

Preview document

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 1
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 2
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 3
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 4
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 5
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 6
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 7
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 8
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 9
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 10
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 11
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 12
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 13
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 14
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 15
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 16
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 17
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 18
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 19
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 20
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 21
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 22
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 23
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 24
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 25
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 26
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 27
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 28
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 29
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 30
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 31
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 32
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 33
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 34
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 35
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 36
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 37
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 38
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 39
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 40
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 41
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 42
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 43
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 44
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 45
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 46
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 47
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 48
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 49
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 50
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 51
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 52
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 53
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 54
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 55
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 56
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 57
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 58
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 59
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 60
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 61
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 62
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 63
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 64
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 65
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 66
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 67
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 68
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 69
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 70
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 71
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 72
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 73
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 74
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 75
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 76
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 77
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 78
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 79
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 80
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 81
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 82
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 83
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 84
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 85
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 86
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA.doc

Alții au mai descărcat și

Așezarea și perceperea obligațiilor fiscale la agenții economici - Studiu de caz S.C Antibiotice S.A. Iași

În anul 1955, la Iași ia ființă primul și unicul producător de antibiotice din România, care a devenit cel mai important producător român de...

Asezarea si Perceperea Veniturilor Bugetare - SC Comora-Impex SRL Vaslui

Capitolul 1 Organizarea si functionarea S.C. Comora Impex SRL- Vaslui Societatea Comerciala ,,Comora-Impex’’ S.R.L. a fost infiintata in anul...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Securitatea și Santataea în Munca

Introducere În totate statele lumii au existat şi s-au dezvoltat sisteme pentru crearea unui mediu de munca sigur şi salubru. Aceste sisteme au...

Fundamentarea și Perceperea Veniturilor Bugetare la SC Antibiotice SA

CAP. I. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA S.C.”ANTIBIOTICE”S.A IAŞI I.1. Scurt istoric Întreprinderea s-a înfiinţat prin Hotărârea Consiliului de...

Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Antibiotice SA Iași

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ANTIBIOTICE S.A. IAŞI S.C. Antibiotice S.A. Iaşi este unicul producător din România de antibiotice prin...

Asezarea si Perceperea Veniturilor Bugetare la S.C.Antibiotice S.A

1.1.Scurt istoric Mesajul Presedintelui Consiliului de Administratie Fiecare om are un vis pe care cauta sa îl transforme în realitate de-a...

Organizarea si Functionarea Spitalului Clinic Militar de Urgenta Iasi

I.1.Scurt istoric Spitalul Militar la Iasi a luat fiinta în anul 1831 din initiativa si sub conducerea directa a doctorului Iacob Czihak,...

Reflectarea Aspectelor Financiare ale Guvernantei Corporatiste la SC Antibiotice SA

Cap. 1 Caracterizarea mediului de afaceri 1.1 Scurt istoric şi date de identificare In luna decembrie 1955 lua fiinţă prima companie farmaceutică...

Fundamentarea și perceperea veniturilor bugetare la Antibiotice SA Iași

CAP. I. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA S.C.”ANTIBIOTICE”S.A IAŞI I.1. Scurt istoric Întreprinderea s-a înfiinţat prin Hotărârea Consiliului de...

Ai nevoie de altceva?