Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA

Proiect
8/10 (5 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 28570
Mărime: 193.28KB (arhivat)
Publicat de: Stana Lia Mușat
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lazar S
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Cuprins

 1. 1.Organizarea si funcţionarea agentului economic 1
 2. S.C. IAŞITEX S.A. 1
 3. 1.1.Scurt istoric 1
 4. 1.2.Prezentarea societăţii comerciale 2
 5. 1.3.Structura organizatorică 4
 6. 1.3.1. Adunarea Generală a Acţionarilor 6
 7. 1.3.2. Consiliul de Administraţie 8
 8. 1.3.3. Comitetul director 9
 9. 1.3.4.Auditorul financiar 10
 10. 1.3.5.Directorii Societăţii Comerciale 10
 11. 1.3.6.Auditor intern 13
 12. 1.3.7.Atribuţiile directorului economic 13
 13. 1.3.8.Atribuţiile contabilului şef 17
 14. 1.3.9.Departamentul financiar 19
 15. 1.3.10. Departamentul Contabilitate 20
 16. 1.4.Personalul 21
 17. 1.5.Relaţii interne 26
 18. 1.6.Relaţii externe 29
 19. 1.7.Concluziile analizei 38
 20. 1.8.Structura şi evoluţia principalelor venituri bugetare la S.C. IAŞITEX în perioada 2003-2005. 41
 21. 2.Fundamentarea şi realizarea veniturilor bugetare 49
 22. 2.1.Impozitul pe venit 49
 23. 2.1.1.Impozitul din salarii 50
 24. 2.2.Taxa pe valoarea adăugată 57
 25. 2.3. Impozitul pe profit 69
 26. 2.4. Impozite şi taxe locale 79
 27. 2.4.1.Impozitul pe clădiri 80
 28. 2.4.2.Impozitul pe teren 85
 29. 2.4.3.Taxa asupra mijloacelor de transport 89
 30. 2.5. Accizele 92
 31. 2.6 Taxele vamale 98
 32. 2.7. Contribuţiile agentului economic 105
 33. 2.7.1.Contribuţia la asigurările sociale de sănătate 105
 34. 2.7.2.Contribuţia la asigurările sociale de stat 108
 35. 2.7.3.Contribuţia la fondul de şomaj 111
 36. Bibliografie: 116

Extras din proiect

1.Organizarea si funcţionarea agentului economic

S.C. IAŞITEX S.A.

1.1.Scurt istoric

S .C. IAŞITEX S.A. are o istorie în domeniu de 96 de ani(în doua etape), momentul înfiinţării ei, martie 1910, marcând apariţia unei societăţi anonime cu capital străin, constituită din : 410 războaie de ţesut, o albitorie, o vopsitorie rudimentară(la nivelul tehnicii momentului) şi câteva magazii pentru materii prime, materiale şi produse finite. Noua societate ia naştere însă, ca urmare a stării de faliment a atelierului de ţesătorie constituit cu capital străin în 1903, an în care Iaşul a devenit primul oraş producător de pânză din Moldova.

Etapele mai importante din evoluţie sunt :

- 1935-dezvoltarea ţesătoriei ajungându-se la 750 războaie.

- 1951-punerea în funcţiune a cpacităţii de 20 194 fuse ale filaturii cardate.

-extinderea secţiei ţesătorie cu 350 de războaie.

- 1956-fuziunea cu fabrica VICTORIA(Unitatea B cu profil filatură-ţesătorie) ce a avut drept urmare mărirea capacităţii întreprinderii ŢESĂTURA la 27 108 fuse şi 1 330 războaie mecanice.

- 1964-extinderea, sistemtizarea şi reutilarea secţiei ţesătorie cu războaie automate.

- 1965-construirea filaturii de fire pieptănate cu un număr de 66 048 fuse instalate.

-construirea finisajului de fire.

- 1967-extinderea modernizarea şi reutilarea secţiei finisaj ţesături cu o capacitate de finisare anuală de 22 000 m2.

- 1973-construirea vopsitoriei în fir pentru poliester şi bumbac cu o capacitate de 8 266 m2.

-începerea modernizării filaturii de fire cardate

- 1977-se reutilează şi se dezvoltă ţesătoria de la Unitatea B, cu o capacitate de 6 700 m2/an.

- 1978-organizarea activităţii de confecţii textile.

-înfiinţarea fabricii ŢESĂTORIA ŢIBĂNEŞTI cu o capacitate anuală de 10 000 m2 ţesături crude.

- 1980-construirea atelierului de filat vigonie Vlădeni cu o capacitate anuală de 2 000 tone de fire.

- 1986-modernizarea şi dezvoltarea ţesătoriei şi a finisajului, modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate şi a reţelelor de utilităţi energetice, acţiune finalizată în 1992.

- 1990-desprinderea şi înfiinţarea “Întreprinderii de ţesături crude Ţibăneşti” şi a „Întreprinderii de Vigonie Vlădeni” în baza H.G.R. nr. 564/1990.

-înfiinţarea S.C. IAŞITEX S.A. Iaşi în decembrie 1990 în baza H.G.R. nr. 1254.

- 1996-începe aplicarea programului de restructurare şi redresare financiară sub coordonarea Agenţiei de Restructurare.

-dotarea secţiilor filatură şi confecţii cu maşini şi echipamente performante.

-modernizarea unor utilaje din secţia ţesătorie şi finisaj ţesături.

-modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate.

-dotarea cu centrală termică proprie cu 2 cazane de abur a câte 8 şi respectiv 10 tone de abur pe oră.

- 2003-semnarea contractului de vânzare-cumpărare prin care S.C. A 2 Impex S.R.L. devine acţionarul principal cu 51% din acţiuni, iar S.C.IAŞITEX S.A. membru al GRUPULUI S.C.R.1

1.2.Prezentarea societăţii comerciale

Societatea comerciala IAŞITEX S.A. Iaşi este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, înfiinţată pe baza hotărârii Guvernului României nr. 1254/4.12.1990, prin preluarea patrimoniului fostei Întreprinderi ŢESĂTURA Iaşi.

Sediul societăţii este în România, municipiul Iaşi, strada Primăverii numărul 2 ,judeţul Iaşi.

Durata societăţii este nelimitată, începând cu 24.01.1991, data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului , judeţul Iaşi, sub umărul J 22/255/1991.

Capitalul social al S.C. IAŞITEX S.A. este de 148,6 miliarde lei.

Structura capitalului social este următoarea:

-S.C. A 2 IMPEX S.R.L. Piteşti deţine 61, 986% din capitalulu social.

-Societatea de Investiţii Financiare MOLDOVA S.A. deţine 32,649% din capitalul social.

-Alţi acţionari persoane fizice deţin 5,365% din capitalul social.

Scopul societăţii este producerea şi comercializarea de produse textile, promovarea şi punerea în aplicare a iniţiativelor de interes naţional în domeniul fabricaţiei de fire, ţesături de bumbac şi de tip bumbac, confecţii textile, domenii conexe şi realizarea de beneficii.

Principalul obiect de activitate al societăţii este:

-producerea şi comercializarea de fire, ţesături din bumbac şi tip bumbac şi confecţii textile.

Sectorul de activitate în cadrul căruia funcţionează S.C. IAŞITEX S.A. este Ministerul Economiei şi Comerţului.

Preview document

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 1
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 2
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 3
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 4
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 5
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 6
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 7
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 8
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 9
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 10
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 11
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 12
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 13
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 14
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 15
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 16
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 17
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 18
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 19
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 20
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 21
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 22
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 23
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 24
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 25
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 26
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 27
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 28
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 29
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 30
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 31
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 32
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 33
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 34
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 35
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 36
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 37
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 38
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 39
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 40
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 41
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 42
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 43
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 44
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 45
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 46
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 47
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 48
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 49
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 50
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 51
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 52
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 53
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 54
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 55
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 56
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 57
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 58
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 59
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 60
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 61
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 62
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 63
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 64
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 65
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 66
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 67
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 68
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 69
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 70
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 71
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 72
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 73
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 74
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 75
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 76
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 77
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 78
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 79
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 80
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 81
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 82
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 83
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 84
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 85
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 86
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 87
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 88
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 89
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 90
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 91
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 92
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 93
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 94
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 95
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 96
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 97
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 98
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 99
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 100
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 101
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 102
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 103
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 104
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 105
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 106
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 107
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 108
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 109
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 110
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 111
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 112
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 113
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 114
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 115
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 116
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA - Pagina 117

Conținut arhivă zip

 • Fundamentarea si Realizarea Veniturilor Bugetare in Cadrul SC Iasitex SA.doc

Te-ar putea interesa și

Proiect de practică - SC Iasitex Iași

CAPITOLUL 1. Organizarea şi funcţionarea S.C. „Iaşitex” S.A. Iaşi 1.1. Scurt istoric Societatea comercială „Iaşitex” S.A. Iaşi a fost fondata în...

Ai nevoie de altceva?