Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 30058
Mărime: 349.66KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Apostolache Ion

Cuprins

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la DGFPJ IASI

1.1. Scurt istoric pag 3

1.2. Obiect/domeniu de activitate pag 4

1.3. Organizare internă (organigramă comentată) pag 4

1.4. Funcţionalitate (relaţii interne cu accent pe latura financiară) pag 43

1.5. Structura de personal pag 45

1.6. Structura şi evoluţia principalelor venituri realizate la DGFPJ IASI

în perioada 2007-2008 pag 48

Cap 2. Evidenţa, stabilirea şi controlul veniturilor bugetare

2.1. Înregistrarea fiscală a contribuabililor si determinarea materiei impozabile pag 51

2.2. Stabilirea impozitelor şi taxelor pag 56

2.3. Inspecţia fiscală pag 58

2.4. Fluxuri informaţionale generate de evidenţa, stabilirea şi controlul

veniturilor bugetare pag 69

Cap 3. Realizarea veniturilor bugetare

3.1. Modalităţi speciale de realizare a veniturilor bugetare pag 74

3.2. Executarea silită a veniturilor bugetare pag 80

3.4. Plata propriu-zisă a veniturilor bugetare pag 82

3.4. Fluxuri informaţionale generate de realizarea veniturilor bugetare pag 84

Extras din document

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la DGFPJ IASI

1.1. Scurt istoric

De la 1 ianuarie 2004,activitatile fiscale realizate de MFP au fost regrupate in cadrul unei entitati unice: ANAF.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) a fost înfiinţată prin Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, cu data de 01 octombrie 2003 şi a devenit operaţională din luna ianuarie 2004, prin Hotărârea Guvernului nr.1574/2003, care stabilea organizarea structurii Agenţiei atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Finantelor Publice, finantata din bugetul de stat si din venituri proprii.

În subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala functioneaza Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor, directiile generale ale finantelor publice orasesensti si comunale si Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Iasi, ca institutii publice cu personalitate juridica.

Sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Iasi este situat pe strada Anastasie Panu nr.26

Directia generala a finantelor publice judeteana este unitate teritoriala cu personalitate juridica a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (denumita in continuare ANAF), prin care se realizeaza, in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului.Coordonarea la nivel central este asigurata de presedintele ANAF.

Directia generala a finantelor publice isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarui judet in baza legilor, ordonantelor Guvernului, ordinelor si instructiunilor elaborate de ANAF si Ministerul Economiei si Finantelor (denumit in continuare MEF) - avand in componenta Activitatea de metodologie si administrarea veniturilor statului, Activitatea de trezorerie si contabilitate publica, Activitatea de inspectie fiscala, Serviciile independente si in subordine Administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, Administratiile finantelor publice municipale, Administratiile finantelor publice orasenesti si Administratiile finantelor publice comunale.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, principalul motor al colectarii veniturilor la bugetul de stat, trebuie sa asigure pe langa cresterea gradului de colectare al veniturilor bugetare si cresterea gradului de incredere publica in sistemul de administrare fiscala prin schimbarea modului de abordare a relatiilor cu contribuabilii si prin cresterea gradului de transparenta, fara a atinge interesele personale ale contribuabililor. Masura colectarii si monitorizarii unitare a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale trebuie sa aiba un efect pozitiv pentru disciplinarea fiscala a contribuabililor Agentia va urmari realizarea schimbarilor necesare in managementul administratiei fiscale prin stabilirea unor criterii de evaluare a performantei obtinute de personalul din cadrul administratiilor fiscale.

Incepand cu 1 ianuarie 2007, Administratia Fiscala romana trebuie sa fie capabila sa asigure schimburile de informatii intracomunitare in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata si accizele, precum si adaptarea procesului de gestiune, colectare si control, astfel incat sa raspunda cerintelor Administratiilor Fiscale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

1.2. Obiect/domeniu de activitate

Misiunea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală constă în colectarea eficientă a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale prin aplicarea cu integritate şi imparţialitate a legislaţiei fiscale, crearea şi promovarea culturii fiscale, acordarea de servicii de înaltă calitate în scopul cresterii bunăstării materiale şi spirituale a cetăţenilor.

(2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are următoarele obiective generale:

a) realizarea veniturilor bugetare din impozite, taxe, contribuţii şi orice alte sume datorate bugetului de stat, prin îmbunătăţirea continuă a nivelului conformării voluntare a contribuabililor;

b) aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale;

c) prestarea de servicii de informare şi asistenţă către contribuabili, în scopul înţelegerii şi aplicării corecte a legislaţiei fiscale;

d) cresterea constantă a eficienţei colectării veniturilor bugetare;

e) formarea de resurse umane competente şi motivate;

f) garantarea încrederii contribuabilului în integritatea şi imparţialitatea administraţiei fiscale;

g) prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale;

Preview document

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 1
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 2
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 3
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 4
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 5
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 6
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 7
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 8
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 9
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 10
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 11
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 12
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 13
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 14
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 15
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 16
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 17
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 18
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 19
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 20
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 21
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 22
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 23
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 24
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 25
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 26
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 27
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 28
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 29
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 30
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 31
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 32
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 33
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 34
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 35
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 36
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 37
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 38
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 39
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 40
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 41
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 42
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 43
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 44
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 45
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 46
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 47
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 48
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 49
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 50
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 51
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 52
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 53
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 54
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 55
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 56
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 57
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 58
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 59
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 60
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 61
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 62
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 63
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 64
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 65
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 66
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 67
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 68
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 69
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 70
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 71
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 72
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 73
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 74
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 75
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 76
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 77
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 78
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 79
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 80
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 81
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 82
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 83
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 84
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 85
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la Agentul Economic SC Salubris SA

CAP. I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AGENTULUI ECONOMIC SC “SALUBRIS” SA IAŞI 1.1 Scurt istoric SC SALUBRIS SA este o firmă de salubritate,...

Administrația Finanțelor Publice

I. Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Finanţelor Publice Targu-Frumos I.1. Scurt istoric al Adminstratiei Finantelolr Pulice Targu-...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Star Tek SRL Botoșani

Cap. 1 Organizarea si functionarea la SC STAR TEK SRL Botosani 1.1 Scurt istoric Societatea comercială S.C. Star Tek S.R.L a fost înregistrată la...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?