Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 16498
Mărime: 123.12KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. Gabriel Stefura
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Cuprins

CAPITOLUL 1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE LA SC AGROCOMPLEX SA BÂRLAD 2

1.1. PREZENTARE GENERALA 2

1.2.RELATIILE INTERNE 9

1.3. RELATIILE EXTERNE LA SC AGROCOMPLEX SA BÂRLAD 11

1.4. PRINCIPALELE VARSAMINTE CATRE BUGETELE PUBLICE LA S.C. AGROCOMPLEX S.A. BÂRLAD 14

CAPITOLUL 2. ASEZAREA, CALCULUL SI REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE 16

2.1. IMPOZITUL PE VENITURI DIN SALARII 16

2.1.1. Elementele tehnice 16

2.1.2. Exemplu de calcur 23

2.1.3. Fluxul informational 24

2.2. TAXA PE VALOARE ADAUGATA 25

2.2.1. Elementele tehnice 25

2.2.2. Exemplu de calcul 32

2.2.3. Flux informational 33

2.3. IMPOZITUL PE PROFIT 35

2.3.1. Elementele tehnice 36

2.3.2. Exemplu de calcul 45

2.3.3.Flux informational 46

2.4. TAXA PE ACCIZE 47

2.5. IMPOZITE SI TAXE LOCALE 49

2.5.1. Impozitul pe cladiri 49

2.5.1.1. Elementele tehnice 49

2.5.1.2. Exemplul de calcul: 54

2.5.1.3. Fluxul informational 55

2.5.2. Impozitul pe teren 56

2.5.2.1. Elementele tehnice 56

2.5.2.2. Exemplu de calcul: 60

2.5.2.3. Flux informational 61

2.5.3. Taxa asupra mijloacelor de transport 62

2.5.3.1. Elementele tehnice 62

2.5.3.2. Exemplu de calcul 65

2.5.3.3. Flux informational: 66

2.5.4. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 67

2.5.4.1. Elementele tehnice 67

2.5.4.2. Exemplu de calcul 69

2.5.4.3. Flux informational 70

2.6. BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT 71

2.6.1. Contributia la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 71

2.6.2. Fundamentarea si realizarea Contributia la Fondul pentru ajutorul de somaj 76

2.7. BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SANATATE 79

2.7.1. Fundamentarea si realizarea Contributia la Fondul pentru Asigurari Sociale de Sanatate 79

2.8. BUGETUL FONDURILOR SPECIALE 82

2.8.1. Fondul national de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 82

BIBLIOGRAFIE: 86

Extras din document

Capitolul 1. Organizare si functionalitate la SC Agrocomplex SA Bârlad

1.1. Prezentare generala

S.C. AGROCOMPLEX S.A. este societate comerciala cu raspundere limitata cu sediul în Bârlad, str. Tecuciului, nr.7, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J37/231/1991 cod fiscal R2808054.

Proprietarii: Asociatia Apricola Munteni—asociat unic , SIF II Moldova, Persoane fizice.

Scurt istoric: Societatea a luat fiinta în anul 1991 prin transformarea I.A.S. Bârlad în S.C. Agrocomplex S.A. Bârlad, prin H.G. 266/ 12.04.1991 , societate cu capital majoritar de stat. În anul 2001, prin vânzarea pachetului majoritar al statului, detinute de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, catre Asociatia Agricola Munteni, societatea si-a schimbat forma de proprietate în societate pe actiuni cu capital privat.

Obiectul de activitate :

- principal:

-productia cerealelor, leguminoaselor boabe si semintelor oleaginoase, industrializarea si comercializarea produselor agrozootehnice; prestari servicii; import, export.

- secundar:

- cresterea si valorificarea animalelor;

- prestari servicii de: transport, fertilizarea solului, morarit, raparatii masini si utilaje, depozitare si conditionare cereale, material semincer, etc;

- fabricarea vinului si a produselor de morarit - panificatie ;

- comercializarea marfurilor prin reteaua proprie de magazine;

- alte activitati

Produsele realizate / serviciile prestate: cereale, porumb, leguminoase, plante perene furajere, plante tehnice, struguri, lapte, came de vita si porc, productia si comercializarea semintelor, morarit, industrializarea vinului din struguri, reparatii capitale si curente ale utilajelor si masinilor agricole, comert.

Societatea este administrata de S.C. Racova Corn Agro Pan Grup SA Vaslui iar conducerea executiva este asigurata prin ing. Andronache Dumitru în calitate de director general si ec. Cozma Claudiu în calitate de director economic.

Afacerea consta în exploatarea terenurilor agricole, luate de societate în concesiune sau arenda; cresterea si reproductia animalelor.

Dat fiind faptul ca societatea dispune de spatii având ca destinatie activitatea zootehnica, strategia în privinta investitiilor pentru urmatorii 2-5 ani, se axeaza pe reabilitarea si popularea cu animale a acestor spatii, în special cu vaci de lapte si porci la îngrasat, urmând a se realiza retehnologizarea si modernizarea acestor spatii în vederea cresterii eficientei activitatii zootehnice.

Pentru cultura vegetala toate substantele chimice utilizate sunt în parametrii impusi de normele de mediu acestea neafectând mediul înconjurator. În ceea ce priveste activitatea zootehnica societatea monitorizeaza permanent dejectiile rezultate din exploatarea animalelor, fiind realizate în acest scop mai multe puturi de observare a calitatii apelor din pânza freatica.

Definirea pietei: Piata de desfacere este formata din societati de morarit si panificatie, de prelucrare a plantelor oleaginoase si leguminoase, de industrializarea carnii si comercializare a produselor agrozootehnice.Piata de desfacere acopera întreg teritoriul tarii.

Tendinte actuale ale pietei sunt cresterea productiei agricole vegetale si zootehnice pentru acoperirea unui segment cât mai important din necesarul anual de consum al tarii si diminuarea importurilor.

Caracteristici ale cererii pentru produsele comercializate: Cererea pentru produsele comercializate depaseste cu mult posibilitatile de productie ale societatii, aceasta concretizându-se în desfacerea sigura a tuturor produselor oferite pe piata. Societatea încheie contracte de desfacere a productiei vegetale realizate având capacitati de stocare a productiei pâna la comercializare. Pentru productia de lapte societatea are încheiat contract ferm cu S.C. Ilvas S.A. Vas-ui, pentru grâu cu S.C. Mopan SA Suceava, pentru floarea soarelui cu S.C. Ulerom SA Vaslui, etc.

Tipul clientilor: Clientii sunt societati mici, mijlocii sau mari, cu capital privat, din domeniile prelucrarii, industrializarii si comercializarii produselor agroalimentare.

Preview document

Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 1
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 2
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 3
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 4
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 5
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 6
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 7
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 8
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 9
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 10
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 11
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 12
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 13
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 14
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 15
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 16
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 17
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 18
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 19
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 20
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 21
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 22
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 23
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 24
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 25
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 26
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 27
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 28
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 29
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 30
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 31
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 32
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 33
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 34
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 35
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 36
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 37
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 38
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 39
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 40
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 41
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 42
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 43
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 44
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 45
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 46
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 47
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 48
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 49
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 50
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 51
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 52
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 53
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 54
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 55
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 56
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 57
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 58
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 59
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 60
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 61
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 62
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 63
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 64
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 65
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 66
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 67
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 68
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 69
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 70
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 71
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 72
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 73
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 74
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 75
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 76
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 77
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 78
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 79
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 80
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 81
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 82
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 83
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 84
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 85
Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Agrocomplex SA Barlad.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?