Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurarile Sociale-Pensii asupra Activitatii Economico-Sociale

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurarile Sociale-Pensii asupra Activitatii Economico-Sociale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Asist.univ.drd. Martin Adina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Capitolul 1. Cheltuielile publice pentru asigurarile sociale( pensii)- caracterizare generala 2
1.1. Necesitatea si continutul economic al asigurarilor sociale( încadrarea în sistemul cheltuielilor publice) 2
1.2. Principiile sistemului public national de asigurari sociale 5
1.3. Rolul cheltuielilor publice pentru asigurari sociale 7
1.4. Surse de finantare a cheltuielilor publice în asigurarile sociale 8
1.5. Tipuri de cheltuieli în asigurarile sociale 12
1.5.1. Pensiile 12
1.5.2. Îndemnizatiile si ajutoarele sociale 13
1.5.2.1. Concediul medical si îndemnizatia în caz de pierdere temporara a capacitatii de munca 13
1.5.2.2.Concediul si îndemnizatia în caz de maternitate 14
1.5.2.3.Îndemnizatia pentru cresterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav 15
1.5.2.4. Ajutorul de somaj 16
1.5.2.5. Ajutorul de integrare profesionala 16
1.5.2.6.Alocatia de sprijin 17
1.5.2.7.Ajutorul de deces 17
Capitolul 2 Cheltuieli cu acordarea de pensii si implicatii ale acestora 18
2.1 Principiile dreptului de pensii 18
2.2 Pensia pentru limita de vârsta 19
2.3 Pensia anticipata 20
2.4. Pensia anticipata partiala 20
2.5. Pensia pentru invaliditate 21
2.6. Pensia de urmas 22
2.7. Pensia suplimentara 23
Capitolul 3 Concluzii 23
Bibliografie 26

Extras din document

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurarile sociale( pensii) asupra activitatii economico-sociale

Capitolul 1. Cheltuielile publice pentru asigurarile sociale( pensii)- caracterizare generala

1.1. Necesitatea si continutul economic al asigurarilor sociale( încadrarea în sistemul cheltuielilor publice)

- Necesitatea aparitiei cheltuielilor publice în asigurarile sociale

Organizarea asigurarilor sociale a fost determinata de cauze obiective legate de dezvoltarea factorilor de productie care au cauzat aparitia unor evenimente negative în viata oamenilor denumite generic riscuri. Riscurile pot fi fizice( care au drept efecte reducerea sau anularea capacitatii de munca a celor în cauza), economice( este cazul persoanelor somere, care nu au loc de munca pentru a obtine un venit) si sociale ( aparute ca urmare a reducerii severe a venitului familial, a cresterii numarului de membri sau apatritiei unor boli cu tratament îndelungat).

Aparitia asigurarilor sociale a fost conditionata de crearea si dezvoltarea industriei. Participarea cetatenilor la desfasurarea procesului de productie si la activitati utile societatii îi poate pune pe cei în cauza în anumite situatii de imposibilitate de a munci, de a nu-si mai putea asigura prin munca bunurile si serviciile necesare traiului lor. Ca urmare a accidentelor, bolilor, invaliditatii care conduc la imposibilitatea prestarii unei munci in conditii normale, atât statul, cât si institutiile publice si private trebuie sa asigure din timp masuri de protectie a cetatenilor. Necesitatea înlaturarii sau ameliorarii situatiilor în care cetatenii tarii se pot afla în imposibilitatea acoperirii cheltuielilor ca urmare a lipsei veniturilor, a determinat ca institutiile de stat si private sa initieze o serie de masuri adecvate fiecarei actegorii de riscuri. Actiunile întrevazute trebuiau încadrate într-un sistem bine organizat si într-un proces de perfectionare continua, ceea ce a dus la aparitia în fiecare tara a unui sistem propriu national de asigurari sociale.

- Continutul economic al cheltuielilor publice pentru asigurarile sociale

Cheltuielile publice exprima relatii economice sociale în forma baneasca care se manifesta între stat, pe de o parte, si persoanele fizice si juridice, pe de alta parte cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului în scopul îndeplinirii functiilor acestuia.

Asigurarile sociale reprezinta relatii social-economice banesti cu ajutorul carora se formeaza, se repartizeaza si se utilizeaza fonduri banesti necesare ocrotirii obligatorii a salariatilor si pensinarilor cât si a membrilor familiilor acestora. Asigurarile sociale cuprind un sistem de ocrotire, de protectie si de ajutorare a cetatenilor activi, a pensionarilor si a membrilor lor de familie , care consta n acordarea de catre stat sau anumite organizatii de îndemnizatii, ajutoare, pensii, trimiteri la odihna, la tratament balnear si alte gratuitati, în perioada în care se gasesc, temporar sau definitiv, în incapacitate de munca, sau în alte cazuri când ajutorarea este necesara.

Continutul economic al asigurarilor sociale cuprinde procese, relatii si tehnici specifice prin care se mobilizeaza, repartizeaza si utilizeaza fonduri banesti necesare ocrotirii persoanelor care si-au pierdut partial sau total capacitatea de munca sau nu au loc de munca asigurat. Ele se dreseaza salariatilor si pensionarilor din companiile nationale, regiile autonome, societatilor comerciale, din reteaua cooperatiei de consum si de credit, a membrilor cooperatiei mestesugaresti si asociatiilor agricole, a avocatilor, a agricultorilor, amestesugarilor cu ateliere proprii, a întreprinzatorilor particulari, a slujitorilor cultelor, a personalului casnic care lucreaza la persoane fizice, a persoanelor care deservezsc blocurilor de locatari, aflate în incapacitate temporara de munca , în caz de batrânete si în alte cazuri prevazute de lege.

Asigurarile sociale au aparut ca necesitate a ocrotirii si protectiei persoanelor fizice. În sistemul de asigurari sociale avem fluxuri financiare. În tara noastra, în cea mai mare parte, asigurarile au ramas “apanajul statului”, avem deci asigurari sociale de stat, ca fluxuri financiare create în legatura cu protectia sociala, prevederile sociale. Asigurarile sociale au menirea sa prevada din timp mijloacele si masurile de protectie sociala inclusiv prin prevenirea unor boli, accidente, riscuri profesionale. Statul este obligat sa asigure sanatatea si sa-i ocroteasca pe ceateni, sa asigure pensiile celor în drept, ajutoare, îndemnizatii pentru persoanele defavorizate. În esenta, asigurarile sociale sunt acea parte a finantelor publice care prin fluxuri financiare specifice asigura protectie obligatorie a tututror cetatenilor tarii, indiferent daca acestia au lucrat sau lucreaza în sectorul public sau particular

Fisiere in arhiva (1):

  • Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurarile Sociale-Pensii asupra Activitatii Economico-Sociale.doc

Alte informatii

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor