Impactul Euro asupra Pietelor Financiare Europene

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Impactul Euro asupra Pietelor Financiare Europene.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: O. Stoica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

CUPRINS 1
Cap. I. Introducere pe piaţa financiară europeană 2
CAP. II. Impactul euro asupra pieţei de capital europene 4
II. 1. Impactul euro asupra pieţei obligaţiunilor 7
II. 2. Impactul euro asupra pieţei acţiunilor 7
CAP. III. Modele de integrare a pieţelor bursiere 9
CONCLUZII 15
BIBLIOGRAFIE 17

Extras din document

Cap. I. Introducere pe piaţa financiară europeană

Crearea monedei unice europene - EURO - reprezintă dezideratul principal al conducerii Uniunii Europene. Dată fiind această importanţă a euro este necesară o analiză amplă, care să reflecte atât avantajele statelor participante la "zona euro", cât şi riscurile şi eventualele dezavantaje pe care le implică moneda unică europeană, fără a trece cu vederea implicaţiile euro pe plan mondial.

Naşterea monedei europene euro este în mod cert cel mai important eveniment de pe piaţa financiară, eveniment care a condus la mari schimbări în economiile ţărilor participante şi la constituirea unei pieţe unice mult mai puternică şi mai competitivă.

„Structura pieţei financiare a cunoscut în literatura de specialitate diferite abordări, între acestea conturându-se două concepţii majore, cea anglo-americană şi cea continentală-europeană (identificată în principal cu cea franceză).

- În abordarea anglo-americană se întâlneşte ideea că piaţa financiară este formată din piaţa de capital şi piaţa monetară, piaţa de capital este componentă a pieţei financiare , unde se emit şi negociază valorile mobiliare pe termen lung, iar piaţa monetară este componentă a pieţei financiare, unde se emit şi negociază valorile mobiliare pe termen scurt.

- În abordarea continental-europeană, este acreditată ideea că piaţa de capital cuprinde piaţa financiară (piaţa valorilor mobiliare pe termen lung) şi piaţa monetară ( piaţa valorilor mobiliare pe termen scurt).”

Piaţa financiară a statelor Uniunii Europene porneşte de la intenţia de a asigura o piaţă unică în domeniul serviciilor financiare, piaţa care să funcţioneze dupa reguli comune şi unitare. În acest context, este important ca piaţa să cunoască şi să se conforme cu anumite obiective şi cu modul în care aceste cerinte vor afecta maniera de operare a pieţelor financiare.

Reglementările pornesc de la premiza că pieţele financiare eficiente şi transparente contribuie la formarea unei pieţe unitare europene. O piaţă comunitară unică vă asigură cresterea economică şi crearea de noi locuri de muncă, o alocare mai bună a capitalurilor şi o reducere a costurilor de operare a pieţelor financiare. Scopul pieţei unice este de a asigura prezentarea informaţiei despre emitenţi în mod corect, complet şi la timp, cu rezultat direct asupra creşterii încrederii investitorilor în asigurarea şi îmbunătăţirea evaluării activelor financiare şi a performanţelor în afaceri. Toate acestea se vor concretiza în protecţia sporită a investitorilor şi creşterea eficienţei pieţelor financiare.

Obiective:

- Asigurarea încrederii investitorilor prezenţi în pieţele financiare europene prin promovarea unor standarde calitative ridicate privind transparenţa informaţiei şi asigurarea unui nivel echivalent de transparenţă în toate pieţele financiare europene;

- Oferă posibilităţi variate şi competitive de investiţii pentru investitori, cât şi un nivel de prezentare a informaţiei şi o protecţie adecvată a cerinţelor acestora;

- Asigură reducerea costurilor de operare în pieţe şi creşterea accesului la capital. Costul accesului la capital al investitorilor ar trebui să fie acceptabil, fără a conduce la cerinţe suplimentare de raportare ale emitenţilor. Însă emitenţii ar trebui să beneficieze de competiţia liberă a operatorilor media şi furnizorilor de informaţie în alegerea canalelor de informare;

- Asigură accesul investitorilor la informaţii despre emitenţi într-o formă organizată, la nivelul Comunitătii Europene, pentru a promova integrarea pieţelor de capital. Investitorii din toate statele membre, ar trebui să aibă acces egal la informaţie. Acest lucru se poate asigura numai dacă statele membre asigură conformitatea cu un set de standarde minime de calitate cu privire la transmiterea informaţiei în Comunitatea Europeană, într-un mod rapid şi nediscriminatoriu, pe baza tipului informaţiei de conţinut;

- Evită erorile de gestiune a informaţiei, care pot genera dezechilibre şi lipsa de transparenţă, eventual opacitate. Aceste situaţii pot periclita operarea pieţelor financiare, putând, în acelaşi timp, afecta consumatorii obişnuiţi sau micii investitori.

Fisiere in arhiva (1):

  • Impactul Euro asupra Pietelor Financiare Europene.doc