Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc, xls
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 3490
Mărime: 160.80KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Georgeta Vintila
Proiectul a fost prezentat la master, FABBV

Cuprins

Cap. I-Introducere in metodologia fondurilor europene pagina 2

Cap. II-Traseul pe care il parcurge proiectul care face

obiectul studiului de caz pagina 4

Cap. III-Studiu de caz pagina 5

Cap. IV-Anexe financiare pagina 10

Cap. V- Impactul finantarii nerambursabile asupra

indicatorilor financiari in contextul celor trei scenarii

de recuperare a T.V.A. aferent investitiei pagina 13

Cap. VI- Studiu de caz asupra economiilor fiscale realizate

la contractarea unui credit pentru finantarea partii de

contributie a beneficiarului. Analiza indicatorilor VAN si RIR

pe scenariul cu credit pagina 16

Extras din document

IMPACTUL T.V.A. ASUPRA CASH-FLOW-ULUI INVESTITIONAL IN CADRUL UNUI PROIECT CU FINANTARE EUROPEANA. ANALIZA INDICATORILOR FINANCIARI. ANALIZA ECONOMIEI FISCALE IN SCENARIUL CONTRACTARII UNUI CREDIT PENTRU COFINANTAREA PROIECTULUI.

1. Introducere in metodologia fondurilor europene

De la momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru tara noastra au fost stabilite anumite instrumente de sprijin financiar de la bugetul UE, alocate prin intermediul programelor operationale sectoriale, progamului operational regional si prin intermediul programului national pentru agricultura si dezvoltare rurala.

Din punct de vedere al sferei de cuprindere, fondurile europene de care beneficiaza Romania in calitate de stat membru UE le putem clasifica in trei mari categorii:

- Fonduri structurale

- Fondul de Coeziune (fondurile structurale impreuna cu fondul de coeziune reprezinta instrumentele structurale)

- Fonduri pentru agricultura si dezvoltare rurala (interventii directe si indirecte)

Astfel, 19,7 miliarde euro vor fi alocate României prin instrumentele structurale în perioada 2007-2013 vor fi implementate prin şapte programe operaţionale sectoriale şi regionale, la care se adaugă opt programe de cooperare teritorială cu alte state.

Pentru programele operaţionale sectoriale şi regionale, în cadrul ministerelor de linie corespunzătoare a fost desemnată câte o Autoritate de Management, după cum urmează:

- Ministerul Economiei şi Finanţelor – pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice;

- Ministerul Transporturilor – pentru Programul Operaţional Sectorial Transport;

- Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile – pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu;

- Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor – pentru Programul Operaţional Regional;

- Ministerul Internelor şi Reformei Administrative – pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative;

- Ministerul Economiei şi Finanţelor – pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.

Autorităţile de Management sunt responsabile de gestionarea şi implementarea fiecăruia dintre Programele Operaţionale. În funcţie de specificul programului operaţional, în relaţia dintre Autoritatea de Management şi beneficiar pot interveni Organisme Intermediare, centrale sau regionale.

Aceste organisme intermediare preiau, în baza unui acord, funcţii delegate de către Autorităţile de Management, însă responsabilitatea finală a implementării programului operaţional revine tot Autorităţilor de Management.

De asemenea, Ministerul Economiei şi Finanţelor îndeplineşte funcţia de Autoritate de Certificare şi Plată, care certifică declaraţiile de cheltuieli în vederea înaintării cererilor de plată către Comisia Europeană, elaborează şi înaintează cererile de plată şi primeşte de la Comisia Europeană sumele aferente Fondurilor Structurale şi de Coeziune.

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 22/2005, aprobată prin Legea nr. 200/2005, a fost constituită Autoritatea de Audit, sub forma unui organism independent asociat Curţii de Conturi a României, având responsabilitatea realizării auditului de sistem, verificării operaţiunilor pe bază de eşantion precum şi pentru auditul final al fondurilor ISPA, PHARE şi al Instrumentelor Structurale.

Pentru fondurile alocate in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala. In vederea gestionarii fondurilor au fost create doua agentii in subordinea acestui minister: A.P.I.A. si A.P.D.R.P.

Studiul de caz pe care il vom dezvolta in prezenta lucrare, va surprinde evolutia mai multor scenarii referitoare la implementarea si operarea unei pensiuni turistice rurale finantate prin Masura 313 – „Incurajarea activitatilor turistice”, masura prevazuta in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala.

2. Traseul pe care il parcurge proiectul care face obiectul studiului de caz

Masura 313 „Încurajarea activitatilor turistice” se încadreaza în Axa III –„Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.

Preview document

Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 1
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 2
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 3
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 4
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 5
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 6
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 7
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 8
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 9
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 10
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 11
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 12
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 13
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 14
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 15
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 16
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 17
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 18
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 19
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 20
Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Impactul TVA asupra Cash-Flow-ului Investitional in Cadrul unui Proiect cu Finantare Europeana.doc
  • Impactul TVA asupra Cash-Flow-ului Investitional in Cadrul unui Proiect cu Finantare Europeana.xls

Alții au mai descărcat și

Finanțarea Afacerilor Internaționale din Surse Europene

INTRODUCERE Finanţarea afacerilor internaţionale din surse europene poate îmbrăca forma finanţarii tranziţiei la economia de piaţă, finanţarii...

Sistemul Finanțelor Publice în România în Perspectiva Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Această lucrare este structurată pe cinci capitole şi prezintă sistemul finanţelor publice în România în perspectiva integrării în...

Fonduri Structurale

INTRODUCERE Lucrarea abordează o temă de mare actualitate în contextul aderării României la U.E. în anul 2007, întrucât politica naţională de...

Cheltuieli pentru agricultură

Capitolul 1. Aspecte generale Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic naţional, chemată să asigure securitatea hranei...

Finanțarea Internațională a Proiectelor de Investiții

1. Investiţiile – factor al creşterii economice Investiţiile sunt esenţiale în evoluţia oricărui sistem economic deoarece prin intermediul lor se...

Mutații în sistemul bancar românesc în perspectiva integrării europene

CAP. I Reforma în sistemul bancar românesc în perioada de tranzitie la economia de piata Procesul integrarii europene este echivalent cu procesul...

Fonduri Europene Nerambursabile

1. Descriere generală a instrumentelor de pre-aderare ale Uniunii Europene Începând cu anul 2000, Uniunea Europeană sprijină statele candidate...

Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană

CAP. 1 Istoric al fondurilor europene În Tratatul de la Roma statele semnatare menţionau că este necesar ”de a consolida economiile lor şi de a...

Ai nevoie de altceva?