Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5088
Mărime: 63.48KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sebastian Lazar

Cuprins

Capitolul 1. Fondul Monetar Internațional. Rol, importanță, funcții și obiective. 3

Capitolul 2. Activitățile și politicile fiscal-bugetare ale statelor membre. 7

Capitolul 3. Relațiile României cu FMI. 12

Extras din document

CAPITOLUL 1 Fondul Monetar Internațional. Rol, importanță, funcții, obiective.

FMI este o organizație internațională care are 187 de țări membre, înființată pentru a promova cooperarea monetară internațională, pentru stabilitatea valutară și acorduri valutare sistematice, de stimulare a creșterii economice și a nivelului înalt de folosire a forței de muncă și pentru a acorda asistență financiară temporară țărilor membre, în condiții adecvate, contribuind la ajustarea balanței de plăți. A fost constituită prin Tratatul de la Bretton Woods în anul 1944, având ca scop principal promovarea unei economii mondiale sănătoase. Peste 40 de țări au participat la semnarea Acordului de la Bretton Woods care prevedea proceduri și reguli care să guverneze economia mondială.

În momentul aderării la FMI, fiecare țară trebuie să contribuie cu o anumită sumă de bani numită "cotă de subscriere". În urma reevaluării din 1998, cota de subscriere s-a majorat cu 45 % ajungând la 216.75 mld DST (aprox. 323.31 mld USD) în ianuarie 1999. Reevaluarea din 2003 nu a adus nicio modificare a cotelor. În 2006, cotele au fost majorate cu 1,8 procente, această măsură înscriindu-se într-un program de reforme ce se desfăsoară pe o perioada de doi ani.

În luna octombrie a anului 2009, totalul cotelor se situa la 346 mld USD.

Organismele de conducere ale FMI sunt următoarele: Consiliul Guvernatorilor, Comitetul Financiar și Monetar Internațional și Consiliul Director.

Directorul Departamentului Europa, care coordonează Biroul Regional pentru România este dl. Antonio Borges. De la înființare, în decembrie 1945, obiectivele FMI au rămas neschimbate dar operațiunile sale, care includ supravegherea și asistența financiară și tehnică, au evoluat pentru a răspunde cerințelor economiei mondiale în schimbare .

Rolul și importanța Fondului Monetar Internațional au crescut de-a lungul anilor, astăzi fiind una din cele mai importante organisme din Sistemul Financiar Internațional. Creează suportul necesar guvernelor pentru dezvoltarea strategiilor lor, alături de Banca Mondială, dar nu impune destinaţia veniturilor.

FMI are ca scop principal promovarea cooperării monetare internaționale, garantarea stabilității financiare, facilitarea comerțului internațional, contribuirea la un nivel înalt de ocupare a forței de muncă, la stabilitate economică și combaterea sărăciei.

Obiectivele Fondului Monetar Internațional reflectă direcțiile principale ale activității sale care sunt formulate din articolul 1 din statut :

a) Promovarea cooperării internaționale prin intermediul unei instituții care oferă mecanisme de consultare și de influență în relațiile valutar-financiare internaționale;

b) Susținerea expansiunii și creșterii echilibrate a comerțului internațional, dezvoltarea ramurilor productive din țările membre și ocuparea forței de muncă.În vederea realizării acestui obiectiv, țările membre se angajează să promoveze și să încurajeze dezvoltarea producției și să elimine măsurile protecționiste;

c) Promovarea stabilității cursului de schimb și evitarea deprecierii monedelor în scopuri competitive.

d) Facilitarea realizării unui sistem multilateral de plăți privind tranzacțile curente din țările membre și eliminare restricțiilor care stânjeneau dezvoltarea comerțului internațional;

e) Asigurarea accesului țărilor membre la resursele Fondului Monetar Internațional,în scopul eliminării deficitelor din balanțele de plăți, în schimbul unor garanții corespunzatoare;

f) Sprijinirea țărilor membre în reducere mărimii și a duratei dezechilibrului din balanțele de plăți.

Fondul Monetar International, în calitate de organizație interguvernamentală, îndeplinește o funcție financiară, o funcție consultativă și o funcție de reglementare.

Funcția financiară a FMI se manifestă prin faptul că se mobilizează resurse financiare ce se distribuie țărilor membre, în vederea dezvoltării comerțului internațional, a promovării unei politici de schimb stabile și a echilibrării balanțelor de plăți.

Funția consultativă urmarește să sprijine formulare unor principii cu privire la comportamentul în domeniul relațiilor valutar-financiare, în efectuarea plăților internaționale și în utilizarea resurselor financiare în vederea corectării dezechilibrului din balanțele de plăți.

Funcția de reglementare presupune formularea unor principii cu privire la comportamentul membrilor în domeniul relațiilor valutar-financiare, în efectuarea plăților internaționale și în utilizarea resurselor financiare în vederea corectării dezechilibrului din balanțele de plăți.

Asistența tehnică oferită de FMI sprijină dezvoltarea resurselor productive ale țărilor membre, ajutându-le să-și formuleze politici economice și fiscale în sprijinul creșterii economice. FMI ajută aceste țări să-și consolideze capacitățile umane și instituționale, și să formuleze politici macroeconomice, structurale și fiscale corespunzătoare. Asistența tehnică reprezintă aproximativ o cincime din bugetul operațional al Fondului Monetar Internațional. Finanțarea asistenței tehnice se face atât din resurse interne, cât și externe, cele din urmă reprezentând fonduri din partea donatorilor bilaterali și multilaterali.

Preview document

Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 1
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 2
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 3
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 4
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 5
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 6
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 7
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 8
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 9
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 10
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 11
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 12
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 13
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 14
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 15
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 16
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 17
Implicarea FMI în Conceperea și Promovarea Strategiilor de Politică Fiscal-bugetară a Statelor Membre - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Implicarea FMI in Conceperea si Promovarea Strategiilor de Politica Fiscal-bugetara a Statelor Membre.docx

Te-ar putea interesa și

Implicarea FMI în conceperea și promovarea strategiilor de politică fiscal-bugetară a statelor membre

1. Rolul Fondului Monetar Internațional Fondul Monetar Internaţional, organizaţia cea mai valoroasă a acordului de la Bretton Woods din 1944,...

Ai nevoie de altceva?