Impozite Indirecte UE

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 7798
Mărime: 153.45KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Paula Lazar
„Academia de studii economice”, Bucureşti Facultatea de „Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Cuprins

1. Introducere 3

2. Trendul taxării în statele membre UE 4

3. Impozitele indirecte în UE 5

4. Armonizarea TVA-ului 6

5. Cotele de TVA în statele membre UE 11

6. Armonizarea accizelor 14

7. Necesitatea armonizării fiscale 16

8. TVA-ul în România 20

9. Concluzii 25

10. Bibliografie 26

Extras din document

Introducere

În ţările membre ale Uniunii Europene, politica fiscală este departe de a fi câştigat consensul tuturor, deoarece nici un stat nu este dispus să renunţe la dreptul de a încasa impozite de la cetăţenii săi în modul în care doreşte.

Pentru a exista o comparabilitate a datelor furnizate de fiecare stat membru privind impozitele a fost creat în anul 1995 Sistemul European de Conturi (European System of Accounts) – denumit ESA951, prin care s-a încercat aducerea la un numitor comun a clasificării conturilor naţionale, şi în cadrul lor, a impozitelor şi taxelor în Uniunea Europeană.

Conform clasificării ESA95, impozitele indirecte sunt definite ca fiind impozitele legate de producţie şi importuri. Acestea includ TVA, taxe vamale de import, accize şi alte impozite asupra unor servicii specifice (transport, asigurări), impozitele asupra producţiei care sunt definite ca fiind „impozite ce apar ca urmare a desfăşurării unei activităţi de producţie” (licenţe de afaceri, compensare de TVA în sistemul cu rată uniformă etc).

Reformele în domeniul impozitelor indirecte au fost destul de dure. După 1995 multe ţări

membre ale UE15, au implementat o serie de reforme privind introducerea aşa numitelor „impozite verzi” – impozite menite să ajute la protejarea mediului înconjurător. Ţările care au impus aceste impozite au fost: Suedia, Danemarca, Olanda, Germania, Austria şi Marea Britanie.

Trendul taxării în statele membre UE

Uniunea Europeana este, luată în ansamblul său, o zonă cu fiscalitate ridicată. În anul 2008, ultimul an pentru care sunt disponibile date detaliate, rata de taxare agregată, ca sumă a taxelor şi contribuţiilor sociale din cele 27 de state membre are o pondere medie de 39,8% din PIB; această valoare este cu peste 12 puncte procentuale mai mare decât în Statele Unite ale Americii sau în Japonia. De asemenea, dintre marile state membre OECD din afara Europei, Noua Zeelandă este singurul stat care depăşeşte rata de 35% din PIB.Nivelul ridicat al fiscalităţii în UE datează din anii ’70. La sfârşitul anilor ’90, mai întâi Tratatul de la Maastricht, apoi Pactul de Stabilitate şi Creştere au încurajat statele membre ale UE să adopte o serie de pachete fiscal consolidate. Prin acestea, în majoritatea statelor se punea accentul pe creşterea fiscalităţii.

Începând cu anul 2000, povara fiscală a urmat un trend descrescător , dar numai timp de doi ani. Eforturile de a asigura o reducere permanentă a fiscalităţii au eşuat. Aşa cum se poate vedea în imaginea următoare, statele situate din punct de vedere geografic la “periferie”, cu excepţia statelor nordice şi a Ciprului, prezintă rate ale fiscalităţii mai reduse, în special în Europa de Est. Distribuţia hărţii arată faptul că există doua grupuri de ţări cu fiscalitate foarte ridicată: statele nordice şi un grup de ţări din Europa Centrală, între care Belgia, Franţa, Italia şi Austria, toate având rate ale fiscalităţii de peste 40%.

Impozitele indirecte în UE

Începând cu primii ani ai construcţiei europene, necesitatea de a se introduce în toate statele membre instrumente de fiscalitate indirectă comparabile, pentru a evita distorsiunile de concurenţă în Piaţa Comună, a fost considerată ca o prioritate. Ea s-a tradus prin adoptarea generalizată a sistemului TVA, apoi, prin primele directive de armonizare a poziţiilor în anii ’70. Ca urmare a Actului Unic European, armonizarea fiscalităţilor indirecte ale statelor membre a constituit una din priorităţile Comisiei Europene, care se temea ca diferenţele prea mari să nu conducă la importante deturnări de trafic în schimburile de bunuri şi servicii. Totuşi, procesul armonizării fiscalităţilor indirecte a fost modest, dar nu a antrenat distorsiuni majore într-o piaţă europeană unificată a bunurilor şi serviciilor.

Se pare că mai puţine progrese s-au realizat în materie de armonizare a accizelor, a căror importanţă nu a încetat totuşi să crească în cursul anilor recenţi şi care sunt susceptibile să genereze distorsiuni de concurenţă cu mult mai mari decât cele rezultând din rata TVA, din cauza non – deductibilităţii lor pentru întreprinderi – mai ales în ceea ce priveşte taxele pe produsele petroliere. În plus, tendinţa actuală spre o fiscalitate „ecologică”, care va apăsa în egală măsură asupra costurilor de producţie, ar necesita, de asemenea, un efort de armonizare, dacă se doreşte a evita o concurenţă fiscală asupra acestor noi instrumente.

Preview document

Impozite Indirecte UE - Pagina 1
Impozite Indirecte UE - Pagina 2
Impozite Indirecte UE - Pagina 3
Impozite Indirecte UE - Pagina 4
Impozite Indirecte UE - Pagina 5
Impozite Indirecte UE - Pagina 6
Impozite Indirecte UE - Pagina 7
Impozite Indirecte UE - Pagina 8
Impozite Indirecte UE - Pagina 9
Impozite Indirecte UE - Pagina 10
Impozite Indirecte UE - Pagina 11
Impozite Indirecte UE - Pagina 12
Impozite Indirecte UE - Pagina 13
Impozite Indirecte UE - Pagina 14
Impozite Indirecte UE - Pagina 15
Impozite Indirecte UE - Pagina 16
Impozite Indirecte UE - Pagina 17
Impozite Indirecte UE - Pagina 18
Impozite Indirecte UE - Pagina 19
Impozite Indirecte UE - Pagina 20
Impozite Indirecte UE - Pagina 21
Impozite Indirecte UE - Pagina 22
Impozite Indirecte UE - Pagina 23
Impozite Indirecte UE - Pagina 24
Impozite Indirecte UE - Pagina 25
Impozite Indirecte UE - Pagina 26
Impozite Indirecte UE - Pagina 27
Impozite Indirecte UE - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Impozite Indirecte UE.doc

Alții au mai descărcat și

Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări

Introducere Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărei apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Primul...

Analiza impozitelor indirecte în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Analiza impozitelor indirecte în unele state ale Uniunii Europene” şi tratează, pe...

Armonizarea in UE a Accizelor in Cazul Bauturilor Alcoolice, Tutunului, Produselor Energetice si a Energiei Electrice

ACCIZE 1. Rol si definitie Acciza este o taxă suportată de consumatori, fiind cea mai răspândită formă a impozitelor indirecte care se include în...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Danemarca în perioada 2011-2015

Capitolul 1. Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale În toate țările nevoile sociale cresc într-un ritm mai alert...

Impozitele Directe în UE

Prezentul proiect isi propune analizarea sistemelor de impozitare folosite in Uniunea Europeana pentru determinarea impozitelor directe,...

Evoluția Impozitelor Indirecte la Nivel European

În cadrul acestui proiect vor fi prezentate cele mai întâlnite tipuri de impozite indirecte : taxele de consumaţie(taxa pe valoarea adăugată şi...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Impozite Indirecte

IMPOZITELE INDIRECTE 3.1. Caracterizarea generala a impozitelor indirecte Impozitele indirecte sunt asezate asupra vânzarilor de marfuri si...

Te-ar putea interesa și

Armonizarea Fiscala in Uniunea Europeana

1. UNIUNEA EUROPEANĂ 1.1. Prezentare a Uniunii Europene şi scurt istoric La baza actului de naştere a Comunităţilor Europene stă declaraţia din 9...

Impozitele Indirecte si Actiunea Acestora asupra Activitatii Agentilor Economici

Întroducere Actualmente, în condiţiile economiei de piaţă, un rol important în activitatea întreprinderilor din Republica Moldova, îi revine...

Impozitele Indirecte

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Satisfacerea nevoilor colective ale oricărei societăţi impune realizarea unor venituri publice....

Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA 1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa În decursul timpului informaţiile provenind din cele mai...

Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România

INTRODUCERE În ultimii ani, politica fiscală din România nu a reuşit să evite deficitele excesive – deşi a existat această intenţie – şi nu a...

Analiza impozitelor indirecte în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Analiza impozitelor indirecte în unele state ale Uniunii Europene” şi tratează, pe...

Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România

INTRODUCERE În ultimii ani , politica fiscală din România nu a reuşit să evite deficitele excesive-deşi a existat această intenţie şi nu a...

Controlul Fiscal asupra Impozitelor Indirecte

Cap 1. Caracterizarea generala a impozitelor indirecte 1.1. Notiuni, elemente tehnice si functiile impozitelor indirecte Din punct de vedere...

Ai nevoie de altceva?