Impozitele Directe

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 23607
Mărime: 104.30KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
prezentat in cadrul Facultatii de stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor,universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Cuprins

1.CONSIDERATII GENERALE 3

1.1.CONTINUTUL SI ROLUL IMPOZITELOR 3

1.2.ELEMENTELE IMPOZITULUI 4

1.3.PRINCIPIILE IMPUNERII 6

2.CLASIFICAREA IMPOZITELOR 7

3.CARACTERIZAREA GENERALA A IMPOZITELOR DIRECTE 10

3.1.IMPOZITELE REALE 11

3.1.1.Impozitul funciar 11

3.1.2.Impozitul pe capitalurile banesti 12

3.1.3.Impozitul pe cladiri 12

3.2.IMPOZITE PERSONALE 14

3.2.1.Impozitul pe profit 15

3.2.1.1.Impozitele pe profitul persoanelor fizice 15

3.2.1.2.Impozitul pe profitul persoanelor juridice 17

3.2.1.3.Baza de calcul a impozitului pe profit 24

3.2.1.4.Cotele de impunere şi facilităţile fiscale acordate contribuabililor 28

3.2.1.5.Determinarea, plata şi controlul impozitului pe profit 29

3.2.1.6.Impozitul pe veniturile microintreprinderilor 31

3.2.1.7.Impozitul pe venitul global 32

Deducerea de bază : cuantumul lunar al deducerii personale de bază este de 250 lei. 35

Deduceri suplimentare 35

Cine determină coeficienţii 36

Condiţii pentru acordarea deducerilor personale. 36

Acordarea deducerilor pentru persoanele întreţinute 36

Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere: 36

Perioada 37

Elevi, studenţi, militari 37

Deţinuţi 37

Pensionari în întreţinere 37

Copii 37

Cum se stabilesc deducerile personale? 39

Documente pentru acordarea deducerilor suplimentare: 39

3.2.1.8.Determinarea venitului din salarii si impozitarea lunara 41

Determinarea impozitului lunar 41

Venitul brut 41

Venitul net 41

Impozitul lunar se determină prin aplicarea baremului lunar asupra bazei de calcul: 42

Baza de calcul se determină astfel: 42

Reguli de bază privind calculul şi reţinerea impozitului aferent veniturilor salariale : 42

Avans şi lichidare 42

Plăţi intermediare 42

FISELE FISCALE 43

Obligaţiile angajatorilor 43

Regularizarea efectuată de angajator 44

Modele de formulare FF 44

Cum se distribuie fişele fiscale 44

Când se solicită formularele fişelor fiscale 45

Cum se solicită fişele fiscale 45

Cum se depun fişele fiscale 45

Unde se depun fişele fiscale? 45

Data limită de depunere a fişelor fiscale 45

Depunerea în format electronic a fişelor fiscale 46

Documente care însoţesc discheta depusa la unitatea fiscală 46

Termenele de transmitere a fişelor fiscale în format electronic 46

Definiţii şi aspecte teoretice 46

Mod de calcul 47

Exemplu practic 47

3.2.1.9.Stabilirea şi plata impozitului pe venitul anual global 52

3.2.1.10.APLICATIE 52

3.2.1.11.CONCLUZII 53

3.2.2.Impozitul pe avere 54

3.3.Cota unica de 16% 56

4.CONCLUZII FINALE 58

Bibliografie: 59

Extras din document

IMPOZITELE DIRECTE

Ne-am ales aceasta tema deoarece noi consideram ca impozitele sunt cea mai importanta resursa financiara a statului si cea mai veche, in ordinea aparitiei veniturilor publice . In decursul timpului impozitele directe au fost asezate si incasate in functie de nivelul de dezvoltare economica, fiind stabilite pe diferite bunuri materiale, diverse activitati, pe venituri sau pe avere.

Impozitele stabilite pe bunurile materiale sip e diverse activitati au fost treptat inlocuite cu impozitele pe venituri: salarii, renta si profit, si cu cele pe avere mobiliara sau imobiliara.

Intrucat impozitele directe sunt nominative, reglementate in functie de natura venitului sau a averii si au termene de plata stabilite si cunoscute in prealabil, ele sunt preferabile fata de impozitele indirecte.

Putem aprecia ca impozitele directe prezinta urmatoarele avantaje: constituie un venit sigur pentru stat; implinesc deziderate de justitie fiscala, deoarece sunt exonerate veniturile necesare minimului de existenta; au in vedere natura si marimea venitului impozabil; sunt usor de calculat si de perceput; reducerea impozitelor directe incurajeaza productia etc. Ele prezinta insa si urmatoarele dezavantaje: nu sunt agreabile platitorilor; se considera ca nu ar fi productive; conducerea statului nu are interes sa devina nepopulara prin marirea acestor impozite; pot conduce la abuzuri in ceea ce priveste asezarea si incasarea impozitelor.

1.CONSIDERATII GENERALE

1.1.CONTINUTUL SI ROLUL IMPOZITELOR

Definitia clasica a impozitului spune ca acesta este o contributie obligatorie, neconditionata si fara contraprestatie la suportarea sarcinii publice.

In legatura cu impozitul sunt de remarcat urmatoarele lucruri: impozitul nu este un scop in sine ci urmareste asigurarea satisfacerii sarcinii publice, adica participarea tuturor cetatenilor la cheltuielile publice; prin impozite se realizeaza si o redistribuire a veniturilor cetatenilor intre diferitele paturi ale populatiei; scopul initial al impozitului il reprezinta procurarea de resurse pentru autoritatea publica, dar de regula, lui i se asociaza si unul aflat dincolo de sfera financiara, anume faptul ca este folosit de stat pentru a-si asigura interventia in viata social-economica; ca regula generala, impozitul este o contributie obligatorie , neconditionata adica, contribuabilul nu poate pretinde prestarea unui serviciu de catre autoritatea publica; impozitul nu are o destinatie speciala.

Asociat impozitelor exista si categoria de taxe. Si taxele sunt instituite prin lege si au un caracter obligatoriu, dar au obiective precizate colectandu-se in anumite scopuri precise.

In cadrul taxelor exista si taxe care sunt obligatorii numai daca populatia solicita un serviciu si presupun o contraprestatie, adica sunt conditionate. Putem exemplifica in acest sens cu unele taxe administrative de genul taxelor notariale sau a taxelor de pasaport.

Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie directa din partea statului.

Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie inteles in sensul ca plata acestora catre stat este o sarcina impusa tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau poseda un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datoreaza impozit.

Sarcina achitarii impozitului pe venit revine tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa prevazuta de lege.

Rolul impozitelor de stat se manifesta pe plan financiar, economic si social, cel mai important fiind rolul impozitelor care se manifesta pe plan financar, deoarece acesta constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice.

Pe plan social, rolul impozitelor se concretizeaza in faptul ca prin intermediul lor, statul procedeaza la redistrubuirea unei parti importante din produsul intern brut intre grupuri sociale si indivizi, intre persoanele fizice si cele juridice.

Impozitul poate reprezenta o parghie financiara deosebit de importanta prin intermediul careia statul poate interveni in economie. De altfel, reprezinta cea mai eficienta cale prin care statul poate incuraja anumite tipuri de activitati sau de a determina restrangerea altora.

Prezentam, succint, cateva din modalitatile tehnice de tranformare a impozitului intr-un instrument al politicii economice si sociale: adaptarea bazei de asezare (de calcul) a impozitelor; instituirea de monopoluri; instituirea unui sistem de scutiri si inlesniri; supradimensionarea impozitelor; sisteme de restituire fiscala.

Preview document

Impozitele Directe - Pagina 1
Impozitele Directe - Pagina 2
Impozitele Directe - Pagina 3
Impozitele Directe - Pagina 4
Impozitele Directe - Pagina 5
Impozitele Directe - Pagina 6
Impozitele Directe - Pagina 7
Impozitele Directe - Pagina 8
Impozitele Directe - Pagina 9
Impozitele Directe - Pagina 10
Impozitele Directe - Pagina 11
Impozitele Directe - Pagina 12
Impozitele Directe - Pagina 13
Impozitele Directe - Pagina 14
Impozitele Directe - Pagina 15
Impozitele Directe - Pagina 16
Impozitele Directe - Pagina 17
Impozitele Directe - Pagina 18
Impozitele Directe - Pagina 19
Impozitele Directe - Pagina 20
Impozitele Directe - Pagina 21
Impozitele Directe - Pagina 22
Impozitele Directe - Pagina 23
Impozitele Directe - Pagina 24
Impozitele Directe - Pagina 25
Impozitele Directe - Pagina 26
Impozitele Directe - Pagina 27
Impozitele Directe - Pagina 28
Impozitele Directe - Pagina 29
Impozitele Directe - Pagina 30
Impozitele Directe - Pagina 31
Impozitele Directe - Pagina 32
Impozitele Directe - Pagina 33
Impozitele Directe - Pagina 34
Impozitele Directe - Pagina 35
Impozitele Directe - Pagina 36
Impozitele Directe - Pagina 37
Impozitele Directe - Pagina 38
Impozitele Directe - Pagina 39
Impozitele Directe - Pagina 40
Impozitele Directe - Pagina 41
Impozitele Directe - Pagina 42
Impozitele Directe - Pagina 43
Impozitele Directe - Pagina 44
Impozitele Directe - Pagina 45
Impozitele Directe - Pagina 46
Impozitele Directe - Pagina 47
Impozitele Directe - Pagina 48
Impozitele Directe - Pagina 49
Impozitele Directe - Pagina 50
Impozitele Directe - Pagina 51
Impozitele Directe - Pagina 52
Impozitele Directe - Pagina 53
Impozitele Directe - Pagina 54
Impozitele Directe - Pagina 55
Impozitele Directe - Pagina 56
Impozitele Directe - Pagina 57
Impozitele Directe - Pagina 58
Impozitele Directe - Pagina 59
Impozitele Directe - Pagina 60
Impozitele Directe - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Impozitele Directe.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza impozitelor directe, importantă sursă a bugetului public național în România

CAPITOLUL I Consideratii generale privind impozitele 1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor “Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei...

Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008

CAPITOLUL I ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE 1.1 POLITICA FISCAL - BUGETARĂ Viziunea Guvernului României în...

Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România

1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUŢIA ŞI APARIŢIA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Impozitele, sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea...

Impozitele Indirecte

Notiunea de impozit provine din limba latina de la cuvântul “impozitus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Formele și rolul impozitelor directe în condițiile României 2010

CAPITOLUL I: CONŢINUTUL ECONOMIC ŞI FORMELE IMPOZITELOR DIRECTE 1.1. Conţinutul economic şi trăsăturile impozitului Impozitele constituie, prin...

Analiza Impozitului pe Venit în România

Introducere Lucrarea de licenţă cu titlul “Analiza impozitului pe venit în România” elaborată sub coordonarea ştiinţifică a prof.univ.dr. Mihaela...

Impozitele indirecte și rolul lor în cadrul societății

Capitolul 1:Conținutul impozitelor indirecte și funcțiile acestora în cadrul societății 1.1.Conținutul impozitelor indirecte și elementele tehnice...

Studiu Privind Impozitele Directe la o Societate Comercială

1. Introducere Impozitele sunt prin contribuţia lor legală şi destinaţia lor clasică o sarcină contributivă normală pe care cetăţeanul o suportă...

Te-ar putea interesa și

Analiza Impozitelor Directe la Nivelul Județului Cluj

Introducere Am ales această temă de lucrare, pentru că este o problemă de mare actualitate. Date fiind importanţa şi complexitatea temei, mi-am...

Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008

CAPITOLUL I ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE 1.1 POLITICA FISCAL - BUGETARĂ Viziunea Guvernului României în...

Armonizarea Fiscala in Uniunea Europeana

1. UNIUNEA EUROPEANĂ 1.1. Prezentare a Uniunii Europene şi scurt istoric La baza actului de naştere a Comunităţilor Europene stă declaraţia din 9...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor Directe la SC Con Invest SRL

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licență se intitulează Contabilitatea și fiscalitatea impozitelor directe și este structurată pe trei...

Evoluția și structura impozitelor directe în România

INTRODUCERE Impozitele îndeplinesc un rol important pe plan financiar, economic şi social, diferit de la o etapă de dezvoltare a economiei la...

Formele și rolul impozitelor directe în condițiile României 2010

CAPITOLUL I: CONŢINUTUL ECONOMIC ŞI FORMELE IMPOZITELOR DIRECTE 1.1. Conţinutul economic şi trăsăturile impozitului Impozitele constituie, prin...

Analiza impozitelor directe în România în perioada de tranziție

INTRODUCERE Proiectul meu financiar bancar se intituleaza: “Impozitele directe in Romania in perioada de tranzitie”. Am ales această temă deoarece...

Analiza impozitelor directe în România finală

Introducere Impozitele îndeplinesc un rol important pe plan financiar, economic şi social, diferit de la o etapă de dezvoltare a economiei la...

Ai nevoie de altceva?