Integrarea europeană

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 22551
Mărime: 141.25KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Capitolul 1

Politica economico-financiară românească în contextul integrării europene

1.1 Conceptul, funcţiile şi obiectivele politicii economice

Potenţialul economic al unei ţări, posibilităţile acesteia de a satisface cerinţele social-economice, locul pe care îl ocupă în economia mondială şi măsura participării la diviziunea internaţională a muncii, asigurarea unor condiţii decente de viaţă populaţiei, ca şi independenţa ţării depind de modul cum resursele materiale, financiare, bancare şi umane sunt atrase şi folosite în circuitul economic, de organizare şi conducere a activităţii economice şi sociale, de mecanismul economic şi financiar-bancar de funcţionare a economiei naţionale.

Politica economico-financiară nu trebuie confundată cu finanţele, deşi între acestea există o strânsă legătură.

Prin politică economică se înţelege totalitatea principiilor, metodelor şi instrumentelor concrete care călăuzesc activitatea economico-financiară a unui stat, a organelor sale financiare etc., pecum şi legislaţia financiară utilizată în vederea înfăptuirii obiectivelor sociale, economice etc. pe plan intern şi extern, întăririi capacităţii de apărare, asigurării suveranităţii şi independenţei naţionale.

Politica economico-financiară cuprinde totalitatea normelor financiare fundamentate pe constatări obiective furnizate de ştiinţa finanţelor, folosite de stat pentru constituirea, repartizarea şi optimizarea utilizării fondurilor de resurse financiare necesare realizării ţelurilor politicii social-culturale, economice etc. ale ţării în perioada dată.

Politica economico-financiară concretizează folosirea conştientă a legilor economice şi demonstrează cunoaşterea, stăpânirea şi dirijarea proceselor economice şi financiare; ea poate favoriza sau frâna dezvoltarea socială şi economică a ţării.

Cu toate că, în esenţă, politica financiară este determinată de sistemul politico-economic, de legile economice care acţionează în societate şi de interesele categoriilor sociale, totuşi ea este diferită de la un stat la altul, în funcţie de condiţiile, particularităţile şi posibilităţile concrete, de etapele pe care le parcurge societatea.

Politica financiară este o parte integrantă a politicii generale, sociale şi economice a statului. Ea constă în folosirea finanţelor în conformitate cu obiectivele politice, sociale şi economice şi în utilizarea instrumentelor financiare pentru rezolvarea sarcinilor stabilite de către Parlamentul şi Guvernul ţării cu privire la dezvoltarea învăţământului, pregătirea profesională a personalului, recalificarea şi reîncadrarea în muncă a şomerilor, protecţia socială, ocrotirea sănătăţii populaţiei, promovarea culturii, dezvoltarea economică, stimularea progresului tehnic şi ştiinţific, păstrarea echilibrului ecologic.

Politica financiară este un element de suprastructură. Cu toate că are un rol determinant asupra suprastructurii, poiltica financiară – ca element al acesteia – influenţează activ baza economică a societăţii. Influenţa politicii financiare asupra bazei economice se exprimă, în primul rând, prin faptul că statul – ca formă a suprastructurii – îşi întemeiază politica financiară pe economia naţională, pe acţiunea legilor economice, pe realităţile, necesităţile şi posibilităţile prezente şi de perspectivă ale societăţii nostre, pe cerinţele dezvoltării economiei şi culturii naţionale, pe necesitatea cerinţelor materiale şi spirituale ale populaţiei.

Politica financiară evoluează şi se perfecţionează mereu sub imboldul dezvoltării bazei economice.

Mecanismul economic şi financiar-bancar este determinat de natura economică a relaţiilor de producţie, de complexitatea acestor relaţii, de nivelul de dezvoltare a factorilor de producţie, de noile forţe motrice, de instrumentele economice, financiare şi bancare, de condiţiile în care se desfăşoară procesul reproducţiei sociale, precum şi de factorii moral politici care acţionează în societatea noastră.

Mecanismul financiar-bancar este o componentă importantă a mecanismului economic.

Mecanismul economic şi financiar-bancar reprezintă un sistem complex şi dinamic de conducere, organizare şi utilizare eficientă a resurselor materiale, de muncă şi băneşti ale întregii societăţi. El are o largă sferă de aplicare, cuprinzând practic întregul sistem de conducere a agenţilor economici, a instituţiilor publice, private şi al unităţilor administrativ-teritoriale, toate măsurile, instrumentele şi normele economice, financiare şi bancare.

Mecanismul financiar-bancar este un angrenaj complex constituit din ansamblul conexiunilor şi legăturilor, din totalitatea formelor, metodelor, principiilor, instrumentelor financiare şi bancare, verigilor şi celulelor interdependente de organizare, previziune, gestiune şi conducere a activităţii financiare şi bancare, de înfăptuire a gestiunii economico-financiare.

Preview document

Integrarea europeană - Pagina 1
Integrarea europeană - Pagina 2
Integrarea europeană - Pagina 3
Integrarea europeană - Pagina 4
Integrarea europeană - Pagina 5
Integrarea europeană - Pagina 6
Integrarea europeană - Pagina 7
Integrarea europeană - Pagina 8
Integrarea europeană - Pagina 9
Integrarea europeană - Pagina 10
Integrarea europeană - Pagina 11
Integrarea europeană - Pagina 12
Integrarea europeană - Pagina 13
Integrarea europeană - Pagina 14
Integrarea europeană - Pagina 15
Integrarea europeană - Pagina 16
Integrarea europeană - Pagina 17
Integrarea europeană - Pagina 18
Integrarea europeană - Pagina 19
Integrarea europeană - Pagina 20
Integrarea europeană - Pagina 21
Integrarea europeană - Pagina 22
Integrarea europeană - Pagina 23
Integrarea europeană - Pagina 24
Integrarea europeană - Pagina 25
Integrarea europeană - Pagina 26
Integrarea europeană - Pagina 27
Integrarea europeană - Pagina 28
Integrarea europeană - Pagina 29
Integrarea europeană - Pagina 30
Integrarea europeană - Pagina 31
Integrarea europeană - Pagina 32
Integrarea europeană - Pagina 33
Integrarea europeană - Pagina 34
Integrarea europeană - Pagina 35
Integrarea europeană - Pagina 36
Integrarea europeană - Pagina 37
Integrarea europeană - Pagina 38
Integrarea europeană - Pagina 39
Integrarea europeană - Pagina 40
Integrarea europeană - Pagina 41
Integrarea europeană - Pagina 42
Integrarea europeană - Pagina 43
Integrarea europeană - Pagina 44
Integrarea europeană - Pagina 45
Integrarea europeană - Pagina 46
Integrarea europeană - Pagina 47
Integrarea europeană - Pagina 48
Integrarea europeană - Pagina 49
Integrarea europeană - Pagina 50
Integrarea europeană - Pagina 51
Integrarea europeană - Pagina 52
Integrarea europeană - Pagina 53
Integrarea europeană - Pagina 54
Integrarea europeană - Pagina 55
Integrarea europeană - Pagina 56
Integrarea europeană - Pagina 57
Integrarea europeană - Pagina 58
Integrarea europeană - Pagina 59
Integrarea europeană - Pagina 60
Integrarea europeană - Pagina 61
Integrarea europeană - Pagina 62
Integrarea europeană - Pagina 63
Integrarea europeană - Pagina 64
Integrarea europeană - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Capitolul 1.doc
  • Capitolul 2.doc
  • Capitolul 3.doc
  • Capitolul 4.doc
  • Concluzii.doc

Te-ar putea interesa și

Perspective de Integrare a Turismului Românesc în Plan European

CAPITOLUL I TURISMUL ÎN EUROPA – ORIENTARI SI TENDINTE 1.1. Factori de influenta în dezvoltarea turismului Turismul este influentat de o gama...

Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte câteva din cele mai importante aspecte legate de aderarea României la Uniunea Europeană,...

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Competiția pentru Integrarea Europeană și Design-ul Instituțional

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul, lucrarea noastră abordează subiecte legate de integrarea europeană şi construcţia instituţională. Am...

Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Fenomenele globalizării vieţii economico-politice şi sociale contemporane, creşterea gradului de...

Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană

Cap. 1: Integrare Europeană Integrarea europeană reprezintă un proces gradual de schimbare pentru economia și societatea românească in ansamblu,...

Modelul European de Integrare

1. Modelul european de integrare Integrarea economică este un fenomen complex şi dinamic care vizează unificarea unor spaţii economice anterior...

Tendinte si Evolutii ale Sistemelor Bancare si Integrare Europeana

Capitolul I Notiuni introductive Numerosi economisti occidentali sunt de parere ca rolul bancilor este unic sau special comparativ cu cel al altor...

Ai nevoie de altceva?