Investițiile Străine Directe în Republica Moldova

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 26010
Mărime: 509.55KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vavid Vasile

Extras din document

Ca şi în alte ţări din regiune, la începutul anilor ’90, Republica Moldova s-a confruntat cu o situaţei critică, fiind supusă unor condiţii economice diferite, care au avut nefastă influenţă asupra economiei sale. Una din principalele caracteristici ale ţărilor din CSI şi Europa de Sud-Est este că acestea au intrat în perioada de tranziţie fără stocuri de Investiţii Străine Directe (ISD), economia lor bazîndu-se doar pe resurse proprii de finanţare. După 15 de tranziţie, nivelul de dezvoltare economică al acestor state diferă. Analiza indicatorilor de performanţă economică a acestor ţări pe parcursul perioadei de tranziţie demostrează interdependenţa dintre ISD şi creştere economică. Cu părere de rău, din acest punct de vedere, Republica Moldova nu are o situaţie favorabilă, plasîndu-se în rîndul ultimelor state din regiune, după stocul de ISD.

Eşecul atragerii ISD în economia naţională la începutul perioadei de tranziţie a fost legat de lipsa resurselor naturale proprii, dar şi de politicile ineficiente sau chiar neexistente în domeniul atragerii ISD. Din cauza aceasta a fost ratat primul val de privatizare, care în statele vecine a adus ISD de proporţie.

Cu toate că importanţa ISD este sesizată şi de către societate, şi de către Guvern, şi cu toate că sunt întreprinse anumite măsuri cu scopul de îmbunătăţire a climatului investiţional, totuşi, ţara noastră nu beneficiază de intrări masive de capital străin, în comparaţie cu ţările din regiune. Acest fapt se exlică atît prin eşecurile din trecut, care au înrăutăţit imaginea ţării în faţa investitorilor, cît şi prin concurenţa între statele lumii în lupta pentru atragere a capitalului străin. Toate acestea avînd consecinţe negative şi asupra dezvoltării durabile a ţării noastre.

Îmbucurător este faptul că începînd cu anii 2000 Republica Moldova cunoaşte o situaţie de creştere a investiţiilor în economia naţională. Plus la toate, statutul de vecin al UE dă posibilitatea ţării noastre de a atrage un flux mai mare de ISD în ţară. Dar, statutul de vecin al UE nu poate fi unica oportunitate şi posibilitate de atragere a capitalului străin în ţară, este nevoie, deasemenea, de îmbunătăţirea imaginii ţării pe piaţa internaţională, crearea unui mediu favorabil de afaceri şi oferire de noi stimulente pentru investitori, ca aceştia să aleagă, într-un final, Republica Moldova ca ţară în care doresc să-şi plaseze capitalul.

Teza dată are drep scop urmărirea evoluţiei ISD şi analiza influenţei lor asupra dezvoltării economice a Republicii Moldova, iar în urma acestora realizarea anumitor propuneri şi recomandări de îmbunătăţire a climatului investiţional.

Teza este structurată în trei capitole. Capitolul I: „Concepte şi teorii cu privire la Investiţii Străine Directe şi eficienţa economică a lor. Concept de dezvoltare durabilă”, capitol în care se studiază tipologia investiţiilor şi sunt expuse concepte teoretice cu privire la ISD, la eficienţa economică a lor şi privind dezvoltarea durabilă. Capitolul II: „Analiza eficienţei Investiţiilor Străine în Republica Moldova”, în care sunt analizate evoluţia ISD în Republica Moldova, de la independenţă pînă în prezent, evidenţiind influenţele care le-au avut asupra dezvoltării ţării, precum şi efectele potenţiale ale ISD în condiţiile actuale ale Republicii Moldova, adică pe care le-ar avea în urma unui influx masiv în ţară şi folosire a lor cu maxim eficienţă şi raţionalitate. Capitolul III: „Posibilitatea de atragere a Investiţiilor Străine Directe a Republicii Moldova. Căi de perfecţionare a climatului investiţional”, capitol în care este analizată capacitatea Republicii Moldova de a atrage investiţii, analiză facută cu ajutorul metodei SWOT, în care sunt evidenţiate punctele forte, punctele slabe, oportunităţile şi pericolele ţării în ceea ce priveşte situaţia investiţională pentru a putea ulterior efectua anumite propuneri şi recomandări. Deasemenea, tot în capitolul dat sunt propuse căi de ameliorare a climatului investiţional în Republica Moldova în contextul dezvoltării durabile.

Preview document

Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 1
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 2
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 3
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 4
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 5
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 6
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 7
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 8
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 9
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 10
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 11
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 12
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 13
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 14
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 15
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 16
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 17
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 18
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 19
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 20
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 21
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 22
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 23
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 24
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 25
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 26
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 27
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 28
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 29
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 30
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 31
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 32
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 33
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 34
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 35
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 36
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 37
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 38
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 39
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 40
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 41
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 42
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 43
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 44
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 45
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 46
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 47
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 48
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 49
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 50
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 51
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 52
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 53
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 54
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 55
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 56
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 57
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 58
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 59
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 60
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 61
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 62
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 63
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 64
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 65
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 66
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 67
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 68
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 69
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 70
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 71
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 72
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 73
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 74
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 75
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 76
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 77
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 78
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 79
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 80
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 81
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 82
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 83
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 84
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 85
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 86
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 87
Investițiile Străine Directe în Republica Moldova - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Investitiile Straine Directe in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă

ADNOTARE la teza de licenta in ştiinţe economice cu tema: “Fundamentarea deciziilor de investitii in baza criteriului de risc si eficienta”...

Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz

INTRODUCERE Lucrarea „Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz” are rolul de a identifica evoluția și sursele investițiilor...

Zone Economice Libere în Republica Moldova

Întroducere. Tendinţa de continuă dezvoltare a comerţului internaţional s-a intensificat şi confruntat permanent cu presiunile restrictive ale...

Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Constituirea unui stat de drept cu o economie prosperă de piaţăşi social orientată este de neconceput fără...

Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Apariţia şi evoluţia finanţelor sunt strâns legate de apariţia şi consolidarea statului. Finanţele publice, în...

Impozitarea Venitului Persoanelor Juridice

INTRODUCERE „In viaţă nu este nimic inevitabil decît moartea şi impozitele „ Benjamin Franklin Actualitatea cercetării şi gradul de investigaţie...

Investițiile străine în RM în perioada de după 1989 - realități, perspective și căi de creștere

INTRODUCERE În condiţiile globalizării, problema investiţiilor străine directe, influenţa lor asupra modernizării economiilor în tranziţie,...

Rolul Statului în Economie

Introducere Actualitatea temei În cadrul diferitelor doctrine si scoli economice, în relatie cu doctrinele politice si sociale, abordarile...

Ai nevoie de altceva?